Psalmy

Brewiarz na dzis

Brewiarz – modlitwa na dziś Brewiarz to modlitewnik używany przez katolików do odmawiania Liturgii Godzin, czyli oficjum dziennego, cyklicznego odmawiania modlitw liturgicznych. Liturgia Godzin składa się z psalmów, hymnów, lekcji, czytań z Pisma Świętego i modlitw, które są odmawiane przez (Czytaj dalej)

Psalmy