Święci

Święci w kościele katolickim

Święci w Kościele Katolickim

Święci w Kościele Katolickim, to osoby uznane przez Kościół Katolicki za przykłady życia w zgodzie z naukami Chrystusa i wzorce do naśladowania. W chrześcijaństwie postrzega się ich jako pośredników między Bogiem a ludźmi, którzy na skutek swojego życia osiągnęli mądrość, świętość i dobroć. Ich postacie stanowią dla wiernych inspirację i zachętę do dążenia do ideału, jakim jest miłość i oddanie Bogu oraz bliźniemu.

Święci są zasłużeni przede wszystkim za swoje życie i dokonania, które związane są z wiarą i dążeniem do zbawienia. Każdy z nich miał swoje własne historie i doświadczenia, ale łączyła ich wiara w Boga i przestrzeganie Jego nauk. Ich życie było pełne ofiar i poświęceń, a wszystko po to, by osiągnąć pełnię miłości i zbawienia.

Przykładem takiego świętego jest św. Franciszek z Asyżu, którego życie i nauczanie skupiały się na miłości do Boga, natury i bliźniego. Uważany jest za patrona zwierząt i ekologów. Jego życie było pełne poświęceń i ofiar dla ubogich i chorych. Wyznaczał przykład pokory i skromności, odrzucając bogactwo i luksus na rzecz życia w ubóstwie i pokorze.

Innym przykładem jest św. Teresa z Avili, która była karmelitanką, mistyczką i nauczycielką życia duchowego. Była autorką licznych prac, w których opisywała swoje doświadczenia duchowe. Jej życie i nauczanie skupiały się na modlitwie, kontemplacji i dążeniu do zbawienia. Uważana jest za patronkę hiszpańskiego Kościoła i pierwszą kobietę, która otrzymała tytuł doktora Kościoła.

Święci są także zasłużeni za wiele dzieł, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła i kultury chrześcijańskiej. Wśród takich postaci znajduje się m.in. św. Tomasz z Akwinu, filozof i teolog, którego dzieła stały się fundamentem myśli katolickiej. Inny przykład to św. Jan Bosko, założyciel salezjanów, który zasłynął swoją pracą z młodzieżą i nauczaniem chrześcijańskiej etyki.

W Polsce szczególną cześć i kult mają m.in. św. Faustyna Kowalska, mistyczka i apostołka Bożego Miłosierdzia oraz św. Jan Paweł II, papież i niezwykły człowiek, który odegrał ogromną rolę w historii Polski i Kościoła Katolickiego na całym świecie. Oprócz nich, w Polsce wielką popularnością cieszą się również inni święci, którzy swoim życiem, działalnością i męczeństwem zostawili niezatarte ślady w historii.

Święci to osoby, które w ciągu swojego życia osiągnęły wysoki stopień doskonałości chrześcijańskiej, pełniąc wypełniając wolę Boga i oddając się służbie innym ludziom.

Wszyscy święci mają wspólny cel – zbawienie dusz i ukazanie drogi do nieba. Każdy z nich swoim życiem, nauką i działalnością udowodnił, że droga do nieba jest możliwa dla każdego, kto zdecyduje się na pełne oddanie Bogu i służbę bliźnim.

W Polsce, oprócz św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II, wielką popularnością cieszą się również inni święci, tak jak np. św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, który zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, ofiarowując swoje życie w zamian za życie innego więźnia. Innym ważnym świętym jest św. Rita z Cascii, patronka beznadziejnych spraw, która swoim życiem i modlitwami pomaga ludziom w trudnych sytuacjach.

Często, wierni katolicy w Polsce uczestniczą w uroczystościach związanych ze świętami i patronami, modląc się do nich o pomoc w trudnych sytuacjach i prosząc o ich wstawiennictwo u Boga. Ponadto, święci często inspirują artystów i twórców, którzy w swojej pracy nawiązują do ich życia i działań. Przykładem może być tu muzyka religijna, w której pojawiają się odniesienia do życia i nauczania świętych.

W Polsce istnieje wiele sanktuariów i miejsc kultu, które poświęcone są różnym świętym. Wierni z całego kraju pielgrzymują do tych miejsc, aby modlić się i prosić o łaski za wstawiennictwem patrona.

Wśród najważniejszych sanktuariów w Polsce można wymienić między innymi sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej w Krakowie-Łagiewnikach, sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku oraz sanktuarium św. Jakuba w Szczecinie. Wszystkie te miejsca mają wielkie znaczenie dla wiernych i są często odwiedzane przez pielgrzymów z całego kraju i zagranicy.

Sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej w Krakowie-Łagiewnikach to miejsce szczególnie ważne dla osób, które czują szczególną więź z Bożym Miłosierdziem. Tutaj bowiem mieszkała i zmarła św. Faustyna, a także otrzymała objawienia i zapoczątkowała kult Bożego Miłosierdzia. W sanktuarium znajdują się m.in. grób i kaplica z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego.

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie to miejsce szczególnie ważne dla Polaków i chrześcijan z całego świata. Tutaj bowiem mieszkał i rozpoczął swoją posługę papieską św. Jan Paweł II, a także tutaj zmarł. W sanktuarium znajdują się m.in. kaplica, w której modlił się papież, oraz wiele eksponatów związanych z jego pontyfikatem.

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze to jeden z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie. Tutaj bowiem znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który przyciąga pielgrzymów z całego świata. Jasna Góra jest także miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych, takich jak bitwa pod Wiedniem czy obrona klasztoru przed Szwedami w XVII wieku.

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie to miejsce szczególnie ważne dla Polaków i wszystkich tych, którzy cenią sobie wartości patriotyczne. Św. Andrzej Bobola był bowiem jezuickim misjonarzem i męczennikiem, który zginął za wiarę podczas powstania kozackiego w XVII wieku. W sanktuarium znajdują się m.in. relikwie św. Andrzeja oraz kaplica poświęcona polskim męczennikom.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku to miejsce szczególnie ważne dla osób, które kierują swoją modlitwę do Bożego Miłosierdzia.

Lista Świętych:

-A-
św.  Abban z Magheranoidhe
św.  Abban z New Ross
św.  Abbo z Fleury
św.  Abdon i Senen
św.  Abraham z Clermont
św.  Abraham z Egiptu
św.  Święty Abundiusz
św.  Achacy z Kapadocji
św.  Achacjusz z Melitene (zm. ok. 251)
św.  Achillas z Aleksandrii
św.  Nereusz i Achilles (męczennicy)
św.  Adalbert z Magdeburga
św.  Adamnan z Hy
św.  Adaukt i Feliks
św.  Adelajda Burgundzka
św.  Adelajda z Vilich
św.  Adelhar z Korbei
św.  Adeodat I
św.  Adjut
św.  Adolf z Osnabrück
św.  Hadrian III
św.  Adrian Jansen
św.  Adrian z Canterbury
św.  Adrian i Natalia z Nikomedii
św.  Afra z Augsburga
św.  Agapit I
św.  Agata Sycylijska
św.  Agata Chŏn Kyŏng-hyŏb
św.  Agata Kim A-gi
św.  Agata Kwŏn Chin-i
św.  Agata Lin Zhao
św.  Agata Yi
św.  Agata Yi Kan-nan
św.  Agata Yi Kyŏng-i
św.  Agata Yi So-sa
św.  Agaton (papież)
św.  Agnieszka Rzymianka
św.  Agnieszka Cao Guiying
św.  Agnieszka Kim Hyo-ju
św.  Agnieszka Lê Thị Thành
św.  Agnieszka Przemyślidka (1211–1282)
św.  Agnieszka z Aislingen
św.  Agnieszka z Asyżu
św.  Agnieszka z Montepulciano
św.  Agnieszka z Poitiers
św.  Witalis i Agrykola
św.  Akursjusz (męczennik)
św.  Alan z Lille
św.  Alban z Anglii
św.  Bartłomiej Alban Roe
św.  Albert Wielki
św.  Albert Hurtado Cruchaga
św.  Alberyk Crescitelli
św.  Alberyk z Cîteaux
św.  Albin z Angers
św.  Aleksander i Rufus
św.  Aleksander I (papież)
św.  Aleksander Briant
św.  Aleksander Sauli
św.  Aleksandra z Galacji
św.  Aleksy Wyznawca
św.  Aleksy Falconieri
św.  Aleksy U Se-yŏng
św.  Alferiusz
św.  Alfons Maria Liguori
św.  Alfons de Orozco
św.  Alfons Maria Fusco
św.  Alfons Rodríguez (1533–1617)
św.  Alfons Rodríguez (1599–1628)
św.  Alfonsa Muttathupadathu
św.  Święta Alodia
św.  Alojzy Gonzaga
św.  Alojzy Guanella
św.  Alojzy Orione
św.  Alojzy Scrosoppi
św.  Alojzy Versiglia
św.  Amalberga z Maubeuge
św.  Amalberga Gandawska
św.  Amand z Bordeaux
św.  Amand z Maastricht
św.  Amato Ronconi
św.  Ambroży z Mediolanu
św.  Ambroży Edward Barlow
św.  Anaklet
św.  Anastazja i Bazylisa
św.  Anastazja z Dalmacji
św.  Anastazy I
św.  Andrzej Apostoł
św.  Andrzej Avellino
św.  Andre Bauer
św.  Andrzej Bessette
św.  Andrzej Bobola
św.  Andrzej Chŏng Hwa-gyŏng
św.  Andrzej Corsini
św.  Andrzej Hubert Fournet
św.  Andrzej Kim Tae-gŏn
św.  Andrzej Nguyễn Kim Thông
św.  Andrzej Dũng Lạc
św.  Andrzej Trần Văn Trông
św.  Andrzej Tường
św.  Andrzej Wang Tianqing
św.  Andrzej Wouters
św.  Anicet (papież)
św.  Anicet Adolf
św.  Aniela Merici
św.  Aniela od Krzyża
św.  Aniela z Foligno
św.  Święta Anna
św.  Anna An Jiao
św.  Anna An Xin
św.  Anna Kim Chang-gŭm
św.  Anna Line
św.  Anna Pak A-gi
św.  Anna Schäffer
św.  Anna Wang
św.  Ansegiz z Fontenelle
św.  Oskar (święty)
św.  Anteros (papież)
św.  Krzysztof, Jan i Antoni
św.  Antoni Maria Claret
św.  Antoni Daniel
św.  Antoni Daveluy
św.  Antoni Fantosati
św.  Antoni Gonzalez
św.  Antoni Kim Sŏng-u
św.  Antoni Maria Gianelli
św.  Antoni Maria Pucci
św.  Antoni Maria Zaccaria
św.  Antoni Nguyễn Đích
św.  Antoni Nguyễn Hữu Quỳnh
św.  Antoni od św. Anny Galvão
św.  Antoni Primaldo
św.  Antoni Wielki
św.  Antoni z Hoornaert
św.  Antoni Padewski
św.  Antoni z Weert
św.  Antonin Pierozzi
św.  Antonin z Piacenzy
św.  Antonina z Nicei
św.  Antonina z Nicei
św.  Antym (męczennik)
św.  Anzelm z Canterbury
św.  Apolinary z Rawenny
św.  Apolonia z Aleksandrii
św.  Święty Arbogast
św.  Archanioł Tadini
św.  Arkadiusz z Mauretanii
św.  Arnold Janssen
św.  Arnulf z Metzu
św.  Święty Artur
św.  Atanazy Wielki
św.  August Andrzej
św.  August Chapdelaine
św.  Augustyn Caloca Cortés
św.  Augustyn Nguyễn Văn Mới
św.  Augustyn Pak Chong-wŏn
św.  Augustyn Phan Viết Huy
św.  Augustyn Roscelli
św.  Augustyn Schoeffler
św.  Augustyn Webster
św.  Augustyn Yi Kwang-hŏn
św.  Augustyn Yu Chin-gil
św.  Augustyn z Canterbury
św.  Augustyn z Hippony
św.  Augustyn Zhao Rong
św.  Augustyna Pietrantoni
św.  Aurelia z Anagni

-B-
św.  Balbina Rzymska
św.  Barbara z Nikomedii
św.  Barbara Ch’oe Yŏng-i
św.  Barbara Cho Chŭng-i
św.  Barbara Cui Lian
św.  Barbara Han A-gi
św.  Barbara Kim
św.  Barbara Ko Sun-i
św.  Barbara Kwŏn Hŭi
św.  Barbara Yi
św.  Barbara Yi Chŏng-hŭi
św.  Święty Barnaba
św.  Bartłomiej Apostoł
św.  Bartłomiej Chŏng Mun-ho
św.  Bartłomieja Capitanio
św.  Bazyli Wielki
św.  Anastazja i Bazylisa
św.  Julian i Bazylissa
św.  Beata z Sens
św.  Beatrycze z Silvy
św.  Beda Czcigodny
św.  Benedykt z Nursji
św.  Benedykt II (papież)
św.  Benedykt Józef Labre
św.  Benedykt Massari
św.  Benedykt Menni
św.  Benedykt od Jezusa
św.  Pięciu Braci Męczenników
św.  Benedykta Cambiagio Frassinelli
św.  Benedykta Hyŏng Kyŏng-nyŏn
św.  Benild Romançon
św.  Benon z Miśni
św.  Benwenut z Ankony
św.  Berard z Carbio
św.  Bernadeta Soubirous
św.  Bernard Tolomei
św.  Bernard Võ Văn Duệ
św.  Bernard z Clairvaux
św.  Bernard z Corleone
św.  Bernard z Menthon
św.  Bernard z Parmy
św.  Bernardyn Realino
św.  Bernardyn ze Sieny
św.  Bernon z Cluny
św.  Bernward z Hildesheim
św.  Święta Bibianna
św.  Blandyna z Lyonu
św.  Błażej z Sebasty
św.  Święty Bonawentura
św.  Bonifacja Rodríguez Castro
św.  Bonifacy I
św.  Bonifacy IV
św.  Bonifacy-Winfrid
św.  Bonifacy z Tarsu
św.  Brendan Żeglarz
św.  Bruno Kartuz
św.  Bruno (arcybiskup koloński)
św.  Bruno z Kwerfurtu
św.  Bruno z Segni
św.  Brygida Szwedzka
św.  Brygida z Kildare
św.  Brynolf Algotsson

-C-
św.  Cecylia z Rzymu
św.  Cecylia Yu So-sa
św.  Celestyn I
św.  Celestyn V
św.  Święta Celina
św.  Cezary z Arles
św.  Cezary z Nazjanzu
św.  Cezydiusz Giacomantonio
św.  Chi Zhuzi
św.  Chlodulf z Metzu
św.  Chryzant i Daria
św.  Chryzogon (męczennik)
św.  Cyprian z Kartaginy
św.  Cyriak Rzymianin
św.  Cyriak Eliasz Chavara
św.  Cyryk i Julita
św.  Cyryl i Metody
św.  Cyryl Bertram
św.  Cyryl Jerozolimski
św.  Cyryl z Aleksandrii

-D-
św.  Dacjusz z Mediolanu
św.  Damazy I
św.  Kosma i Damian
św.  Damian Nam Myŏng-hyŏg
św.  Damian De Veuster
św.  Daniel Comboni
św.  Daniel Fasanella
św.  Chryzant i Daria
św.  Dawid Galván Bermúdez
św.  Dawid Lewis
św.  Dawid Roldán Lara
św.  Dawid Uribe Velasco
św.  Dawid z Menevii
św.  Deusdedit z Canterbury
św.  Dionizy (biskup)
św.  Dionizy (papież)
św.  Święty Dyzma
św.  Doda z Reims
św.  Dominik Guzmán
św.  Dominik Bùi Văn Úy
św.  Dominik Cẩm
św.  Dominik Đinh Đạt
św.  Dominik Hà Trọng Mậu
św.  Dominik Henares
św.  Dominik Huyện
św.  Dominik Ibáñez de Erquicia
św.  Dominik Nguyên
św.  Dominik Nguyễn Đức Mạo
św.  Dominik Nguyễn Văn Hạnh
św.  Dominik Nguyễn Văn Xuyên
św.  Dominik Nhi
św.  Dominik Ninh
św.  Dominik Phạm Trọng Khảm
św.  Dominik Savio
św.  Dominik Toại
św.  Dominik Trạch
św.  Dominik Vũ Đình Tước
św.  Dominik z Silos
św.  Dorota z Cezarei
św.  Trofim, Dorymedon i Sabacjusz (męczennicy)
św.  Dunstan z Canterbury
św.  Dydak z Alkali
św.  Dymitr z Tesaloniki

-E-
św.  Edmund Arrowsmith
św.  Edmund Campion
św.  Edmund Gennings
św.  Edmund Rich
św.  Edward Wyznawca
św.  Efrem Syryjczyk
św.  Egbert (święty)
św.  Eleuteriusz (papież)
św.  Eliasz Facchini
św.  Eligiusz z Noyon
św.  Elzear z Sabran
św.  Elżbieta (postać biblijna)
św.  Elżbieta Aragońska (królowa Portugalii)
św.  Elżbieta Chŏng Chŏng-hye
św.  Elżbieta Qin Bian
św.  Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej
św.  Elżbieta Seton
św.  Elżbieta z Turyngii
św.  Elżbieta z Schönau
św.  Emanuel González García
św.  Emanuel Lê Văn Phụng
św.  Emanuel Morales
św.  Emanuel Nguyễn Văn Triệu
św.  Święty Emeryk
św.  Emil z Kordoby
św.  Emilia de Vialar
św.  Emilia de Villeneuve
św.  Emilian z Durostorum
św.  Emma z Gurk
św.  Emilia de Rodat
św.  Emilia de Vialar
św.  Emmeram z Ratyzbony
św.  Erazm z Formii
św.  Ernest z Zwiefalten
św.  Eudokia (męczennica)
św.  Eufemia z Chalcedonu
św.  Eufrazja od Najświętszego Serca Jezusa
św.  Eugeniusz I
św.  Eugeniusz de Mazenod
św.  Eulalia z Méridy
św.  Eustochia Esmeralda Calafato
św.  Eustochium
św.  Eustachy Rzymski
św.  Eustachy White
św.  Eutropiusz (męczennik z Pontu)
św.  Tygriusz i Eutropiusz
św.  Eutropiusz z Saintes
św.  Eutropiusz z Orange
św.  Eutychian
św.  Euzebiusz (papież)
św.  Euzebiusz z Vercelli
św.  Ewaryst (papież)
św.  Ezechiel Moreno

-F-
św.  Fabian (papież)
św.  Fakund i Prymityw
św.  Faust (męczennik aleksandryjski)
św.  January, Faust i Marcjalis (męczennicy)
św.  Faustyn i Jowita
św.  Faustyn z Brescii
św.  Felicyta z Kartaginy
św.  Adaukt i Feliks
św.  Nabor i Feliks
św.  Feliks I
św.  Feliks III
św.  Feliks IV
św.  Feliks z Kantalicjo
św.  Feliks z Nikozji
św.  Feliks z Sewilli
św.  Gratynian i Felin
św.  Ferdynand III Święty
św.  Fidelis z Sigmaringen
św.  Filip Apostoł
św.  Filip Benicjusz
św.  Filip Evans
św.  Filip Howard
św.  Filip Neri
św.  Filip od Jezusa de Las Casas
św.  Filip Phan Văn Minh
św.  Filip Smaldone
św.  Filip z Gortyny
św.  Filip Zhang Zhihe
św.  Filomena (dziewica)
św.  Fina z San Gimignano
św.  Flawia Domitylla
św.  Flor i Laur (męczennicy)
św.  Florentyna z Kartageny
św.  Florian (męczennik)
św.  Franciszek Antoni Fasani
św.  Franciszek Blanco
św.  Franciszek Borgiasz
św.  Franciszek Caracciolo
św.  Franciszek Ch’oe Kyŏng-hwan
św.  Franciszek Regis Clet
św.  Franciszek Coll
św.  Franciszek de Capillas
św.  Franciszek de Hieronimo
św.  Franciszek de Montmorency Laval
św.  Franciszek Diaz
św.  Franciszek Đỗ Văn Chiểu
św.  Franciszek Fogolla
św.  Franciszek Gagelin
św.  Franciszek Gil de Frederich
św.  Franciszek Jaccard
św.  Franciszek Ksawery
św.  Franciszek Ksawery Bianchi
św.  Franciszek Ksawery Hà Trọng Mậu
św.  Franciszek Ksawery Nguyễn Cần
św.  Franciszek Maria z Camporosso
św.  Franciszek i Hiacynta Marto
św.  Franciszek Roye
św.  Franciszek Salezy
św.  Franciszek Serrano
św.  Franciszek Shōemon
św.  Franciszek Solano
św.  Franciszek Spinelli
św.  Franciszek Trần Văn Trung
św.  Franciszek z Asyżu
św.  Franciszek z Paoli
św.  Franciszek Zhang Rong
św.  Leonia Franciszka Aviat
św.  Franciszka Ksawera Cabrini
św.  Franciszka Rzymianka
św.  Frydolin z Säckingen
św.  Fulgencjusz z Éciji

-G-
św.  Gabriel Lalemant
św.  Gabriel Possenti
św.  Gelazjusz I
św.  Gemma Galgani
św.  Gemma z Goriano Sicoli
św.  Genowefa z Paryża
św.  Genowefa Torres Morales
św.  Gerard Majella
św.  Gerard Sagredo
św.  German z Auxerre
św.  German z Paryża
św.  Germana Cousin
św.  Gertruda Comensoli
św.  Gertruda z Hackeborn
św.  Gertruda z Helfty
św.  Gertruda z Nijvel
św.  Gerwazy i Protazy
św.  Gilbert z Sempringham
św.  Gildas Mędrzec
św.  Godfryd van Duynsen
św.  Godfryd z Amiens
św.  Gotfryd z Melveren
św.  Gonsalwy Garcia
św.  Gotard z Hildesheim
św.  Gotfryd z Melveren
św.  Gratynian i Felin
św.  Grzegorz I
św.  Grzegorz II (papież)
św.  Grzegorz III (papież)
św.  Grzegorz VII (papież)
św.  Grzegorz Barbarigo
św.  Grzegorz Cudotwórca
św.  Grzegorz Grassi
św.  Grzegorz Oświeciciel
św.  Grzegorz z Nazjanzu
św.  Grzegorz z Nyssy
św.  Grzegorz z Tours
św.  Gwidon Maria Conforti
św.  Gwidon z Anderlechtu

-H-
św.  Hadrian III
św.  Hadrian z Cezarei
św.  Halina z Koryntu
św.  Hannibal Maria Di Francia
św.  Święta Helena
św.  Henryk II Święty
św.  Henryk de Ossó Cervelló
św.  Henryk Dorie
św.  Henryk Morse
św.  Henryk Walpole
św.  Henryk z Uppsali
św.  Hermenegild (święty)
św.  Prot i Hiacynt
św.  Hiacynt Casteñeda
św.  Hiacynta Mariscotti
św.  Franciszek i Hiacynta Marto
św.  Hieronim ze Strydonu
św.  Hieronim Emiliani
św.  Hieronim Hermosilla
św.  Hieronim Lu Tingmei
św.  Hieronim z Weert
św.  Hilary (papież)
św.  Hilary z Poitiers
św.  Hildegarda z Bingen
św.  Hipolit Rzymski
św.  Hormizdas
św.  Hubert z Liège
św.  Hugo z Lincoln
św.  Hugo z Rouen
św.  Hugon z Cluny
św.  Hugon z Grenoble
św.  Humilis z Bisignano
św.  Święta Humilitas
św.  Hygin (papież)

-I-
św.  Święty Idzi
św.  Idzi Maria od św. Józefa
św.  Ignacy Antiocheński
św.  Ignacy Delgado
św.  Ignacy Kim Che-jun
św.  Ignacy Loyola
św.  Ignacy z Lakoni
św.  Ignacy z Santhià
św.  Ildefons z Toledo
św.  Illydiusz
św.  Innocenty I
św.  Innocenty od Niepokalanego Poczęcia
św.  Ireneusz z Lyonu
św.  Irmina z Oeren
św.  Ita Irlandzka
św.  Iwo z Bretanii
św.  Izaak Jogues
św.  Izydor z Sewilli
św.  Izydor Oracz

-J-
św.  Jakub Mniejszy Apostoł
św.  Jakub Większy Apostoł
św.  Jakub Berthieu
św.  Jakub Chastan
św.  Jakub Đỗ Mai Năm
św.  Jakub Hilary Barbal Cosan
św.  Jakub Kisai
św.  Jakub Kyusei Gorōbyōe Tomonaga
św.  Jakub La Coupe
św.  Jakub Yan Guodong
św.  Jakub z Marchii
św.  Jakub Zhao Quanxin
św.  Jan i Paweł
św.  Jan I (papież)
św.  Jan XXIII
św.  Jan Alcober
św.  Jan Almond
św.  Jan Antoni Farina
św.  Jan Berchmans
św.  Jan Bonnard
św.  Jan Bosko
św.  Jan Boste
św.  Jan Boży
św.  Jan Calabria
św.  Jan Chen Xianheng
św.  Jan Chryzostom
św.  Jan Chrzciciel
św.  Jan Chrzciciel Chŏn Chang-un
św.  Jan Chrzciciel Cỏn
św.  Jan Chrzciciel de la Salle
św.  Jan Chrzciciel de Rossi
św.  Jan Chrzciciel Đinh Văn Thanh
św.  Jan Chrzciciel Luo Tingyin
św.  Jan Chrzciciel Nam Chong-sam
św.  Jan Chrzciciel Wu Mantang
św.  Jan Chrzciciel Yi Kwang-nyŏl
św.  Jan Chrzciciel Zhao Mingxi
św.  Jan Chrzciciel Zhu Wurui
św.  Jan Cornay
św.  Jan Đạt
św.  Jan de Brébeuf
św.  Jan de Castillo
św.  Jan de Brito
św.  Jan de Lalande
św.  Jan de Matha
św.  Jan de Ribera
św.  Jan Đoàn Trinh Hoan
św.  Jan Dufresse
św.  Juan Diego
św.  Jan Eudes
św.  Jan Ewangelista
św.  Jan Fisher
św.  Jan Franciszek Regis
św.  Jan Gabriel Perboyre
św.  Jan Grande (hiszpański zakonnik)
św.  Jan Gwalbert
św.  Jan Houghton
św.  Jan Jones
św.  Jan Józef od Krzyża
św.  Jan Kapistran
św.  Jan Kemble
św.  Jan Lenartz
św.  Jan Leonardi
św.  Jan Lloyd
św.  Jan Macias
św.  Jan Neel
św.  Jan Nepomucen
św.  Jan Nepomucen Neumann
św.  Jan od Krzyża
św.  Jan Ogilvie
św.  Jan Paine
św.  Jan Pak Hu-jae
św.  Jan Paweł II
św.  Wilhelm Jan Plessington
św.  Jan Rigby
św.  Jan Roberts
św.  Jan Sōan
św.  Jan Southworth
św.  Jan Stone
św.  Jan Maria Vianney
św.  Jan Wang Kuixin
św.  Jan Wang Rui
św.  Jan Wu Wenyin
św.  Jan Yi Mun-u
św.  Jan z Ávili
św.  Jan z Bridlington
św.  Jan z Damaszku
św.  Jan z Kolonii
św.  Jan z Neapolu
św.  Jan z Triory
św.  Jan Zhang Huan
św.  Jan Zhang Jingguang
św.  Jan Zhang Tianshen
św.  January z Benewentu
św.  January Sánchez Delgadillo
św.  January, Faust i Marcjalis (męczennicy)
św.  Prot i January
św.  Jerzy (męczennik)
św.  George Preca
św.  Jezus Méndez Montoya
św.  Święty Joachim
św.  Joachim Hao Kaizhi
św.  Jan Wall
św.  Joachim Royo
św.  Joachima De Vedruna
św.  Joanna Antyda Thouret
św.  Joanna d’Arc
św.  Joanna de Chantal
św.  Joanna de Lestonnac
św.  Joanna de Valois
św.  Joanna Delanoue
św.  Joanna Beretta Molla
św.  Joanna Elżbieta Bichier des Ages
św.  Joanna z Balneo
św.  Jordan Ansalone
św.  Josemaría Escrivá de Balaguer
św.  Faustyn i Jowita
św.  Józef z Nazaretu
św.  Józef Anchieta
św.  Józef Oriol
św.  Józef Cafasso
św.  Józef Chang Chu-gi
św.  Józef Chang Sŏng-jib
św.  Józef Cho Yun-ho
św.  Józef Benedykt Cottolengo
św.  Józef Đặng Đình Viên
św.  Józef Đỗ Quang Hiển
św.  Józef Fernández
św.  Józef Freinademetz
św.  Józef Gabriel Brochero
św.  Józef Gambaro
św.  Józef Han Wŏn-sŏ
św.  Józef Hoàng Lương Cảnh
św.  Józef Im Ch’i-p’ek
św.  Józef Izabel Flores Varela
św.  Józef Kalasanty
św.  Józef Lê Đăng Thị
św.  Józef Ma Taishun
św.  Józef Manyanet i Vives
św.  Józef Marchand
św.  Józef Marello
św.  Józef Maria de Yermo y Parres
św.  Józef María Díaz Sanjurjo
św.  Józef María Robles Hurtado
św.  Józef Maria Rubio Peralta
św.  Józef Maria Tomasi
św.  Józef Moscati
św.  Józef Nguyễn Đình Nghi
św.  Józef Nguyễn Đình Uyển
św.  Józef Nguyễn Duy Khang
św.  Józef Nguyễn Văn Lựu
św.  Józef Phạm Trọng Tả
św.  Józef Pignatelli
św.  Józef Sampedro
św.  Józef Sánchez del Río
św.  Józef Trần Văn Tuấn
św.  Józef Tuân
św.  Józef Túc
św.  Józef Wang Kuiju
św.  Józef Wang Yumei
św.  Józef Yuan Gengyin
św.  Józef Yuan Zaide
św.  Józef z Arymatei
św.  Józef z Kupertynu
św.  Józef z Leonessy
św.  Józef Zhang Dapeng
św.  Józef Zhang Wenlan
św.  Józefina Bakhita
św.  Juda Tadeusz Apostoł
św.  Julia Billiart
św.  Julia Kim
św.  Julia Salzano
św.  Julia z Korsyki
św.  Julian i Bazylissa
św.  Julian Alfred
św.  Juliana Falconieri
św.  Juliana z Nikomedii
św.  Julianna z Mont Cornillon
św.  Cyryk i Julita
św.  Julita z Cezarei
św.  Juliusz I
św.  Juliusz Álvarez Mendoza
św.  Juniper Serra
św.  Rufina i Justa (męczennice z Sewilli)
św.  Justyn Męczennik
św.  Justyn Ranfer de Bretenieres
św.  Justyn de Jacobis
św.  Justyn Orona Madrigal
św.  Justyna z Moguncji
św.  Justyna z Padwy

-K-
św.  Kajetan Catanoso
św.  Kajetan Kosma Damian Errico
św.  Kajetan z Thieny
św.  Kajus (papież)
św.  Kalikst I
św.  Kalikst Caravario
św.  Kaloger
św.  Kamil de Lellis
św.  Kamila z Auxerre
św.  Kamila z Tuluzy
św.  Kamila Baptysta Varano
św.  Kandyda Maria od Jezusa
św.  Kanut IV Święty
św.  Kanut Lavard
św.  Karol Boromeusz
św.  Karol Cho Shin-ch’ŏl
św.  Karol Garnier
św.  Karol Hyŏn Sŏng-mun
św.  Karol Lwanga
św.  Karol od św. Andrzeja
św.  Karol z Sezze
św.  Kasper Bertoni
św.  Kasper del Bufalo
św.  Klaudiusz, Nikostrat, Kastor i Symforian
św.  Katarzyna Aleksandryjska
św.  Katarzyna Chŏng Ch’ŏr-yŏm
św.  Katarzyna Labouré
św.  Katarzyna de Vigri
św.  Katarzyna Maria Drexel
św.  Katarzyna Szwedzka
św.  Katarzyna Tekakwitha
św.  Katarzyna Volpicelli
św.  Katarzyna Yi
św.  Katarzyna z Genui
św.  Katarzyna ze Sieny
św.  Kelsos i Marcjanilla
św.  Święty Kewin
św.  Klara z Asyżu
św.  Klara z Montefalco
św.  Święta Klaudia
św.  Klaudiusz, Nikostrat, Kastor i Symforian
św.  Klaudiusz de la Colombière
św.  Klelia Rachela Barbieri
św.  Klemens I
św.  Kleonik (męczennik)
św.  Święta Klotylda
św.  Koleta Boylet
św.  Kolumba Kim Hyo-im
św.  Kolumba opat z Hy
św.  Konon z Magydas
św.  Konrad z Konstancji
św.  Konrad z Parzham
św.  Konrad z Piacenzy
św.  Kornelia z Afryki
św.  Korneliusz (papież)
św.  Korneliusz Wijk
św.  Kosma i Damian
św.  Kryspin i Kryspinian
św.  Kryspin Fioretti
św.  Kryspina z Numidii
św.  Kryspin i Kryspinian
św.  Kryspina z Numidii
św.  Krystyna z Bolseny
św.  Krystyna z Persji
św.  Krzysztof (męczennik)
św.  Krzysztof Magallanes Jara
św.  Kunegunda Luksemburska
św.  Kutbert Mayne
św.  Kwadrat Apologeta

-L-
św.  Lambert z Maastricht
św.  Lang Yang
św.  Flor i Laur (męczennicy)
św.  Laura Montoya
św.  Leander z Sewilli
św.  Lebuin z Deventer
św.  Leokadia z Toledo
św.  Leon I (papież)
św.  Leon II (papież)
św.  Leon III (papież)
św.  Leon IX
św.  Leon Mangin
św.  Leon (biskup Katanii)
św.  Leonard Murialdo
św.  Leonard Vechel
św.  Leonard z Porto Maurizio
św.  Leopold III Święty
św.  Leopold Mandić
św.  Lidia (postać biblijna)
św.  Linus (papież)
św.  Liwin z Gent
św.  Longin z Cezarei Kapadockiej
św.  Lucjan z Antiochii
św.  Lucjan z Beauvais
św.  Lucjan i Marcjan (męczennicy)
św.  Lucjusz I
św.  Lucjusz z Chur
św.  Ludwik IX Święty
św.  Ludwik Batiz Sáinz
św.  Bernard Ludwik Beaulieu
św.  Ludwik Bertrand
św.  Ludwik Maria Grignion de Montfort
św.  Ludwik Martin
św.  Ludwik Pavoni
św.  Ludwik z Casorii
św.  Ludwik z Tuluzy
św.  Ludwika de Marillac
św.  Ludwina z Schiedam
św.  Lul
św.  Święta Ludgarda

Ł
św.  Łazarz (postać biblijna)
św.  Łazarz z Kioto
św.  Łucja z Syrakuz
św.  Łucja Filippini
św.  Łucja Kim
św.  Łucja Kim Nusia
św.  Łucja Pak Hŭi-sun
św.  Łucja Wang Cheng
św.  Łucja Wang Wang
św.  Łucja Yi Zhenmei
św.  Łukasz Ewangelista
św.  Łukasz Hwang Sŏk-tu
św.  Łukasz Kirby
św.  Łukasz Alonso Gorda
św.  Łukasz Phạm Trọng Thìn
św.  Łukasz Słupnik
św.  Łukasz Vũ Bá Loan

M
św.  Maciej Apostoł
św.  Magdalena Cho
św.  Magdalena Du Fengju
św.  Magdalena Han Yŏng-i
św.  Magdalena Hŏ Kye-im
św.  Magdalena Kim Ŏb-i
św.  Magdalena Pak Pong-son
św.  Magdalena Son Sŏ-byok
św.  Magdalena Yi Yŏng-dŏk
św.  Magdalena Yi Yŏng-hŭi
św.  Magdalena Zofia Barat
św.  Magdalena z Canossy
św.  Magdalena z Nagasaki
św.  Makary z Jerozolimy
św.  Makryna Młodsza
św.  Maksymilian Maria Kolbe
św.  Maksym z Aleksandrii
św.  Maksym z Jerozolimy
św.  Maksym z Turynu
św.  Maksym Wyznawca
św.  Malachiasz z Armagh
św.  Małgorzata Antiocheńska
św.  Małgorzata Maria Alacoque
św.  Małgorzata Bourgeoys
św.  Małgorzata Clitherow
św.  Małgorzata Szkocka
św.  Małgorzata Ward
św.  Małgorzata Węgierska
św.  Małgorzata z Città di Castello
św.  Małgorzata z Kortony
św.  Marceli z Tangeru
św.  Marceli I
św.  Marcelin i Piotr
św.  Marcelin (papież)
św.  Marcelin Champagnat
św.  Lucjan i Marcjan (męczennicy)
św.  Kelsos i Marcjanilla
św.  Marcin z Tours
św.  Marcin I
św.  Marcin de Porrès
św.  Marcin Huin
św.  Marcin Józef
św.  Marcin od Wniebowstąpienia a’Aguirre
św.  Marcin Tạ Đức Thịnh
św.  Marcin Thọ
św.  Marcin Wu Xuesheng
św.  Marcin z Bragi
św.  January, Faust i Marcjalis (męczennicy)
św.  Święty Marcjusz
św.  Marek Ewangelista
św.  Marek (papież)
św.  Marek Chŏng Ŭi-bae
św.  Marek Ji Tianxiang
św.  Marek Križ
św.  Marek Marconi
św.  Maria Adolfina Dierk
św.  Maria-Alfonsyna Danil Ghattas
św.  Maria Amandyna Jeuris
św.  Maria An Guo
św.  Maria An Linghua
św.  Maria Anna od Jezusa z Paredes
św.  Maria Bernarda Bütler
św.  Maria Bertilla Boscardin
św.  Maria De Mattias
św.  Maria Du Tian
św.  Maria Du Zhao
św.  Maria Egipcjanka
św.  Maria Elżbieta Hesselblad
św.  Maria Eufrazja Pelletier
św.  Maria Eugenia od Jezusa Milleret
św.  Maria Fan Kun
św.  Maria Franciszka od Pięciu Ran Jezusa
św.  Maria Fu Guilin
św.  Maria Goretti
św.  María Guadalupe García Zavala
św.  Maria Guo Li
św.  Maria Hermina Grivot
św.  Maria Józefa od Serca Jezusowego
św.  Maria Józefa Rossello
św.  Maria Katarzyna Kasper
św.  Maria Klara Nanetti
św.  Maria Krescencja Höss
św.  Maria Krystyna od Niepokalanego Poczęcia
św.  Maria Magdalena
św.  Maria Magdalena de’ Pazzi
św.  Maria Magdalena Postel
św.  Maria Małgorzata d’Youville
św.  Maria Maravillas od Jezusa
św.  Maria Dominika Mazzarello
św.  Maria Kerguin
św.  Maria Venegas de la Torre
św.  Maria Baouardy
św.  Maria MacKillop
św.  Maria od Krzyża di Rosa
św.  Maria Izabela Salvat y Romero
św.  Maria Giuliani
św.  Klaudyna Thévenet
św.  Maria Anna Moreau
św.  Maria Guyart-Martin
św.  Maria Pak K’ŭn-agi
św.  Maria Qi Yu
św.  Maria Carmen Sallés y Barangueras
św.  Maria Soledad Torres Acosta
św.  Maria Wang Li
św.  Maria Wŏn Kwi-im
św.  Maria Yi In-dŏk
św.  Maria Yi Yŏn-hŭi
św.  Maria z Betanii
św.  Maria Zelia Martin
św.  Maria Zhao
św.  Maria Zhao Guo
św.  Maria Zheng Xu
św.  Maria Zhu Wu
św.  Mariusz i Marta
św.  Marta z Betanii
św.  Marta Kim Sŏng-im
św.  Marta Wang Luo Mande
św.  Martyna z Rzymu
św.  Maria z Nazaretu
św.  Maryn z Cezarei Palestyńskiej
św.  Maryn z Cezarei Palestyńskiej
św.  Maryn z San Marino
św.  Maryna z Ōmury
św.  Mateusz Ewangelista
św.  Mateusz Alonso de Leciniana
św.  Mateusz Correa Megallanes
św.  Mateusz Feng De
św.  Mateusz Lê Văn Gẫm
św.  Mateusz Nguyễn Văn Ðắc
św.  Mateusz Kohyōe
św.  Maurycy (męczennik)
św.  Mechtylda z Hackeborn
św.  Mechtylda z Magdeburga
św.  Michał de Aozaraza
św.  Michał de la Mora y de la Mora
św.  Michał od Świętych
św.  Michał Febres Cordero y Muñoz
św.  Michał Garicoïts
św.  Michał Hồ Đình Hy
św.  Michał Kurōbyōe
św.  Michał Nguyễn Huy Mỹ
św.  Metody I (patriarcha Konstantynopola)
św.  Mikołaj z Miry
św.  Mikołaj I Wielki
św.  Mikołaj Bùi Đức Thể
św.  Mikołaj Janssen
św.  Mikołaj Owen
św.  Mikołaj Pick
św.  Mikołaj Tavelić
św.  Mikołaj z Flüe
św.  Mikołaj z Longobardi
św.  Mikołaj z Tolentino
św.  Milcjades
św.  Modest (biskup Trewiru)
św.  Modest Andlauer
św.  Święta Monika
św.  Święty Monitor
św.  Mucjusz María Wiaux

-N-
św.  Nabor i Feliks
św.  Narcyza od Jezusa
św.  Adrian i Natalia z Nikomedii
św.  Natalis Chabanel
św.  Nazaria Ignacia March Mesa
św.  Nereusz i Achilles (męczennicy)
św.  Nicetas Got
św.  Nicetas z Remezjany
św.  Nikander Egipcjanin
św.  Nikazjusz Jonson
św.  Noniusz Álvares Pereira
św.  Klaudiusz, Nikostrat, Kastor i Symforian
św.  Nil z Rossano
św.  Nil Synaita
św.  Nimatullah al-Hardini
św.  Norbert z Xanten
św.  Święta Nunilo
św.  Nunzio Sulprizio

-O-
św.  Olaf II Haraldsson
św.  Olegariusz
św.  Oliwa z Anagni
św.  Oliwa z Palermo
św.  Oliwia z Brescii
św.  Oliver Plunkett
św.  Oskar (święty)
św.  Oskar Romero
św.  Oswald z Nortumbrii
św.  Otto (męczennik)
św.  Otton z Bambergu

-P-
św.  Pachomiusz Starszy
św.  Pacjan z Barcelony
św.  Pacyfik z San Severino
św.  Pamfil z Cezarei
św.  Święty Pankracy
św.  Święty Pantaleon
św.  Paschalis I
św.  Paschalis Baylón
św.  Patrycja z Neapolu
św.  Patrycja z Nikomedii
św.  Święty Patryk
św.  Patryk Dong Bodi
św.  Paula Elżbieta Cerioli
św.  Paula Frassinetti
św.  Paula Montal
św.  Paula Rzymianka
św.  Paulin z Noli
św.  Paulina od Serca Jezusa
św.  Paweł z Tarsu
św.  Jan i Paweł
św.  Paweł I (papież)
św.  Paweł VI
św.  Paweł Chen Changpin
św.  Paweł Chŏng Ha-sang
św.  Paweł Denn
św.  Paweł Ge Tingzhu
św.  Paweł Hạnh
św.  Paweł Hŏ Hyŏb
św.  Paweł Hong Yŏng-ju
św.  Paweł Lang Fu
św.  Paweł Lê Bảo Tịnh
św.  Paweł Lê Văn Lộc
św.  Paweł Liu Hanzuo
św.  Paweł Liu Jinde
św.  Paweł Miki
św.  Paweł Nguyễn Ngân
św.  Paweł Nguyễn Văn Mỹ
św.  Paweł od Krzyża
św.  Paweł Phạm Khắc Khoan
św.  Paweł Tống Viết Bường
św.  Paweł Vũ Văn Dương
św.  Paweł Wu Anju
św.  Paweł Wu Wanshu
św.  Paweł z Teb
św.  Pelagia z Antiochii
św.  Peregryn Laziosi
św.  Peregryn z Auxerre
św.  Perpetua z Kartaginy
św.  Perpetua Hong Kŭm-ju
św.  Święty Petroniusz
św.  Pio z Pietrelciny
św.  Piotr Apostoł
św.  Marcelin i Piotr
św.  Piotr Almato
św.  Piotr Arbués
św.  Piotr Aumaitre
św.  Piotr Borie
św.  Piotr Calungsod
św.  Piotr Ch’oe Ch’ang-hŭb
św.  Piotr Ch’oe Hyŏng
św.  Piotr Chanel
św.  Piotr Cho Hwa-sŏ
św.  Piotr Chŏng Wŏn-ji
św.  Piotr Chrzciciel Blázquez
św.  Piotr Chryzolog
św.  Piotr Đa
św.  Piotr Damiani
św.  Piotr Đinh Văn Dũng
św.  Piotr Đinh Văn Thuần
św.  Piotr Đoàn Công Quý
św.  Piotr Ðoàn Văn Vân
św.  Piotr Esqueda Ramírez
św.  Piotr Faber
św.  Piotr Fourier
św.  Piotr González
św.  Piotr Hong Pyŏng-ju
św.  Piotr Julian Eymard
św.  Piotr Kanizjusz
św.  Piotr Khan
św.  Piotr Klawer
św.  Piotr Kwŏn Tŭg-in
św.  Piotr Lê Tuỳ
św.  Piotr Li Quanhui
św.  Piotr Liu Wenyuan
św.  Piotr Liu Ziyu
św.  Piotr Maldonado Lucero
św.  Piotr Maubant
św.  Piotr Nam Kyŏng-mun
św.  Piotr Néron
św.  Piotr Nolasco
św.  Piotr Nguyễn Bá Tuần
św.  Piotr Nguyễn Khắc Tự
św.  Piotr Nguyễn Văn Hiếu
św.  Piotr Nguyễn Văn Lựu
św.  Piotr Nguyễn Văn Tự
św.  Piotr od św. Józefa de Betancur
św.  Piotr Orseolo (święty)
św.  Piotr Poveda Castroverde
św.  Piotr Regalado
św.  Piotr Sans i Yordà
św.  Piotr Son Sŏn-ji
św.  Piotr Tomasz z Gaskonii
św.  Piotr Trương Văn Đường
św.  Piotr Trương Văn Thi
św.  Piotr Vũ Đăng Khoa
św.  Piotr Vũ Văn Truật
św.  Piotr Wang Erman
św.  Piotr Wang Zuolong
św.  Piotr Wu Anbang
św.  Piotr Wu Gousheng
św.  Piotr Yi Ho-yŏng
św.  Piotr Yu Chŏng-nyul
św.  Piotr Yu Tae-ch’ŏl
św.  Piotr z Alkantary
św.  Piotr z Asche
św.  Piotr z Cava dei Tirreni
św.  Piotr z San Gemini
św.  Piotr z Werony
św.  Piotr Zhang Banniu
św.  Piotr Zhao Mingzhen
św.  Piotr Zhu Rixin
św.  Pius I
św.  Pius V
św.  Pius X
św.  Polidor Plasden
św.  Polikarp ze Smyrny
św.  Pompiliusz Maria Pirrotti
św.  Poncjan
św.  Święta Prakseda
św.  Prokop z Sazawy
św.  Prot i Hiacynt
św.  Prot i January
św.  Gerwazy i Protazy
św.  Protazy Chŏng Kuk-bo
św.  Fakund i Prymityw

-R-
św.  Rafaela Porras y Ayllón
św.  Rafał Arnáiz Barón
św.  Rafał Guízar Valencia
św.  Rajmund Li Quanzhen
św.  Rajmund Nonnat
św.  Rajmund z Fitero
św.  Rajmund z Penyafortu
św.  Rebeka Chobok Ar-Rajes
św.  Remigiusz Isoré
św.  Renat Goupil
św.  Robert Bellarmin
św.  Robert Lawrence
św.  Robert Southwell
św.  Robert z Molesme
św.  Święty Roch
św.  Roch González de Santa Cruz
św.  Roman Adame Rosales
św.  Roman Jurajski
św.  Roman Melodos
św.  Roman z Nepi
św.  Święty Romuald
św.  Rozalia z Palermo
św.  Róża Chen Aijie
św.  Róża Fan Hui
św.  Róża Filipina Duchesne
św.  Róża Kim No-sa
św.  Róża Venerini
św.  Róża z Limy
św.  Róża z Viterbo
św.  Róża Zhao
św.  Rudolf Sherwin
św.  Rufina i Justa (męczennice z Sewilli)
św.  Aleksander i Rufus
św.  Ryszard de Wyche
św.  Ryszard Gwyn
św.  Ryszard Pampuri
św.  Ryszard Reynolds
św.  Ryszard z Lukki
św.  Ryta z Cascii

-S-
św.  Saba Got
św.  Saba Reyes Salazar
św.  Trofim, Dorymedon i Sabacjusz (męczennicy)
św.  Święta Sabina
św.  Salomon Leclerc
św.  Salwator Lara Puente
św.  Święta Scholastyka
św.  Święty Sebastian
św.  Sebastian Nam I-gwan
św.  Abdon i Senen
św.  Serafin z Montegranaro
św.  Serapion (mercedariusz)
św.  Sergiusz I (papież)
św.  Święty Serwacy
św.  Soter (papież)
św.  Stefan I (papież)
św.  Stefan I Święty
św.  Stefan Cuenot
św.  Stefan Min Kŭk-ka
św.  Stefan Nguyễn Văn Vinh
św.  Stefan Pongracz
św.  Stefan z Châtillon
św.  Stefan z Obazine
św.  Stremoniusz
św.  Swen z Arbogi
św.  Switun Wells
św.  Sybillina Biscossi
św.  Sydoniusz Apolinary
św.  Sykstus I
św.  Sykstus II
św.  Sykstus III
św.  Sylweriusz (papież)
św.  Sylwester I
św.  Sylwester Guzzolini
św.  Święta Sylwia
św.  Klaudiusz, Nikostrat, Kastor i Symforian
św.  Symmachus (papież)
św.  Symplicjan z Mediolanu
św.  Symplicjusz (papież)
św.  Szarbel Makhlouf
św.  Święty Szczepan
św.  Szymon Apostoł
św.  Szymon Berneux
św.  Szymon Chen Ximan
św.  Szymon de Rojas
św.  Szymon Phan Đắc Hoà
św.  Szymon Qin Chunfu
św.  Symeon Słupnik Starszy
św.  Symeon Słupnik Młodszy
św.  Szymon Stock

-T-
św.  Juda Tadeusz Apostoł
św.  Tadeusz Liu Ruiting
św.  Święty Tarsycjusz
św.  Tacjana z Rzymu
św.  Święta Tekla
św.  Telesfor (papież)
św.  Teliaw
św.  Teodor Sykeota
św.  Teodora Guérin
św.  Teodoryk Balat
św.  Teodoryk Endem
św.  Teodor z Amasei
św.  Teodor z Grammont
św.  Teodor z Tabenissi
św.  Teodor z Tarsu
św.  Trofim i Teofil (męczennicy)
św.  Teofil z Antiochii
św.  Teofil z Cezarei Palestyńskiej
św.  Teofil z Corte
św.  Tercjusz (postać biblijna)
św.  Teresa Chen Jinjie
św.  Teresa Couderc
św.  Teresa Eustochio Verzeri
św.  Teresa Kim
św.  Teresa Kim Im-i
św.  Teresa Małgorzata Redi od Serca Jezusowego
św.  Teresa od Jezusa Jornet e Ibars
św.  Teresa od Jezusa z Andów
św.  Teresa Yi Mae-im
św.  Teresa z Ávili
św.  Matka Teresa z Kalkuty
św.  Teresa z Lisieux
św.  Teresa Zhang He
św.  Teofan Vénard
św.  Tomasz Apostoł
św.  Tomasz Becket
św.  Tomasz Đinh Viết Dụ
św.  Tomasz Garnet
św.  Tomasz Khuông
św.  Tomasz More
św.  Tomasz Nguyễn Văn Đệ
św.  Tomasz Hioji Rokusayemon Nishi
św.  Tomasz Shen Jihe
św.  Tomasz Son Cha-sŏn
św.  Tomasz Toán
św.  Tomasz Trần Văn Thiện
św.  Tomasz z Akwinu
św.  Tomasz z Cori
św.  Tomasz z Villanuevy
św.  Torlak (święty)
św.  Trankwilin Ubiarco Robles
św.  Trofim (postać biblijna)
św.  Trofim, Dorymedon i Sabacjusz (męczennicy)
św.  Trofim i Teofil (męczennicy)
św.  Trofim z Arles
św.  Trofim i Talus (męczennicy z Laodycei)
św.  Trofim i Eukarpion (męczennicy z Nikomedii)
św.  Turybiusz de Mogrovejo
św.  Turybiusz Romo González
św.  Święty Tyburcjusz
św.  Tychon (biskup Amathus)
św.  Tygriusz i Eutropiusz
św.  Tytus z Krety

-U-
św.  Ubald z Gubbio
św.  Ulryk z Augsburga
św.  Urban I
św.  Święty Ursmar

-W-
św.  Wacław I Święty
św.  Święta Waldetruda
św.  Święty Walerian
św.  Święty Walenty
św.  Walenty Berrio-Ochoa
św.  Walenty z Recji
św.  Święty Walerian
św.  Wawrzyniec z Rzymu
św.  Wawrzyniec Bai Xiaoman
św.  Wawrzyniec Imbert
św.  Wawrzyniec Iustiniani
św.  Wawrzyniec Han I-hyŏng
św.  Wawrzyniec Ngôn
św.  Wawrzyniec Nguyễn Văn Hưởng
św.  Wawrzyniec Ruiz
św.  Wawrzyniec Wang Bing
św.  Wawrzyniec z Brindisi
św.  Wawrzyniec z Canterbury
św.  Wawrzyniec z Dublina
św.  Werena z Zurzach
św.  Weridiana z Castelfiorentino
św.  Święta Weronika
św.  Weronika Giuliani
św.  Wiktor I
św.  Wiktor z Mediolanu
św.  Wiktoria z Sabiny
św.  Wiktorian Pius
św.  Wilhelm Courtet
św.  Wilhelm z Donjeon
św.  Wilhelm z Eskil
św.  Wilhelm z Roskilde
św.  Wilibrord apostoł Fryzów
św.  Willad z Danii
św.  Wincencja Gerosa
św.  Wincencja Maria López Vicuña
św.  Wincenty a Paulo
św.  Wincenty Đỗ Yến
św.  Wincenty Dương
św.  Wincenty Ferreriusz
św.  Wincenty Grossi
św.  Wincenty Maria Strambi
św.  Wincenty Nguyễn Thế Điểm
św.  Wincenty od Krzyża Shiwozuka
św.  Wincenty Pallotti
św.  Wincenty Phạm Hiếu Liêm
św.  Wincenty Romano
św.  Wincenty Tường
św.  Wincenty z Lerynu
św.  Wincenty z Saragossy
św.  Wirginia Centurione Bracelli
św.  Święty Wit
św.  Witalian
św.  Witalis i Agrykola
św.  Władysław I Święty
św.  Włodzimierz I Wielki
św.  Wolfgang z Ratyzbony
św.  Wolfram (święty)
św.  Święty Wulstan

-Z-
św.  Zachariasz (papież)
św.  Zdzisława Czeska
św.  Zefiryn (papież)
św.  Zenon z Werony
św.  Zhang Huailu
św.  Święta Zofia
św.  Zozym (papież)
św.  Zuzanna Rzymska
św.  Zuzanna U Sur-im
św.  Zygmunt I Święty
św.  Zyta z Lukki

Wielkie Dzięki, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.