dary

Siedem Darow Ducha Swietego

Dary Ducha Świętego Dary Ducha Świętego Według chrześcijaństwa, dary Ducha Świętego to specjalne łaski, których udzielają wierzącym, aby pomóc im w ich duchowym życiu. W Liście św. Pawła do Koryntian (1 Kor 12, 4-11) wymienione są następujące dary Ducha Świętego: (Czytaj dalej)

dary