adwent

Żywota Książe tuż u drzwi, to On tekst

Żywota Książe tuż u drzwi, to On tekst Tekst Pieśni: Żywota Książe tuż u drzwi, to On 1. Żywota Książę tuż u drzwi To On przyjaciel nasz i Pan Dzień przyjścia jego już się lśni Zbawienie niosąc nam Refren: Tuż (Czytaj dalej)
Zniknie ciemność tekst

Zniknie ciemność tekst Tekst Pieśni: Zniknie ciemność 1. Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się! Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się! Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się I zabierze z Sobą nas! Refren: Pan zabierze z Sobą nas, Pan zabierze z (Czytaj dalej)
Znam strumień co płynie tekst

Znam strumień co płynie tekst Tekst Pieśni: Znam strumień co płynie 1. Znam strumień, co płynie wśród dolin i wzgórz Spokojnie i w nocy, i w dzień. Jak kryształ się błyszczy i skrzy w blasku zórz: Czyś wody skosztował już (Czytaj dalej)
Znam przeczysty i wspaniały tekst

Znam przeczysty i wspaniały tekst Tekst Pieśni: Znam przeczysty i wspaniały 1. Znam przeczysty i wspaniały szczęśliwości wieczny zdrój On obmywa grzechu plamy chcesz go poznać bracie mój On z Bożego tronu spływa zwilża niebo i ten świat Kto tej (Czytaj dalej)
Znaki prorocze ostrzegły ten świat tekst

Znaki prorocze ostrzegły ten świat tekst Tekst Pieśni: Znaki prorocze ostrzegły ten świat 1. Znaki prorocze ostrzegły ten świat Że już niewiele do końca jest lat Długo pielgrzymi trzymają swą straż Wykrzykują wciąż w nadziei Przyjdź Zbawco nasz Refren: Wieść (Czytaj dalej)
Zmartwychpowstał już nasz Pan tekst

Zmartwychpowstał już nasz Pan tekst Tekst Pieśni: Zmartwychpowstał już nasz Pan 1. Zmartwychpowstał, zmartwychpowstał już nasz Pan I odziany szatą chwały do niebieskich dąży bram I odziany szatą chwały do niebieskich dąży bram 2. Wywyższony ponad gwiazdy Jego tron Zsyła (Czytaj dalej)
Zgubionych owiec pasterz nasz drogi tekst

Zgubionych owiec pasterz nasz drogi tekst Tekst Pieśni: Zgubionych owiec pasterz nasz drogi 1. Zgubionych owiec Pasterz nasz drogi Szuka po górach, szuka wśród kniej; I przywołuje: „Przyjdźcie tu do Mnie, Miejsce jest dla was w owczarni Mej!” Refren: Chodzi (Czytaj dalej)
Zbliż się ku nam tekst

Zbliż się ku nam tekst Tekst Pieśni: Zbliż się ku nam 1. Zbliż się dziś ku nam Jezu nasz I duchem Swoim lud Twój darz Swą łaską Panie nami rządź I przewodnikiem w prawdzie bądź 2. Otwórz nam serce ku (Czytaj dalej)
Zbawienia droga do niebios drzwi tekst

Zbawienia droga do niebios drzwi tekst Tekst Pieśni: Zbawienia droga do niebios drzwi 1. Zbawienia drogę do niebios drzwi Jezus przez krzyż Swój otworzył mmi I wszedł do nieba z najświętszą krwią By zbawić duszę mą Refren: Łaskę wielką Jezus (Czytaj dalej)
Zbawco prowadź nas tekst

Zbawco prowadź nas tekst Tekst Pieśni: Zbawco prowadź nas 1. Zbawco, prowadź nas jak pasterz trzodę, Twej opieki chcemy dziś. Daj nam pokarm, bezpieczeństwo, zgodę, Tylko z Tobą chcemy żyć. Drogi Jezu, drogi Jezu, Tyś odkupił śmiercią nas. Drogi Jezu, (Czytaj dalej)
Zawsze czytać muszę w świętej Starej Księdze tekst

Zawsze czytać muszę w świętej Starej Księdze tekst Tekst Pieśni: Zawsze czytać muszę w świętej Starej Księdze 1. Zawsze czytać muszę w świętej starej księdze Bożych słów Bym miłością owładnięty poznał dobroć Pana znów 2. Bym usłyszał jak On dziatki (Czytaj dalej)
Zaśpiewajmy nową pieśń tekst

Zaśpiewajmy nową pieśń tekst Tekst Pieśni: Zaśpiewajmy nową pieśń 1. Zaśpiewajmy nową pieśń Dziś w sobotni piękny dzień On nam zdroje łaski śle I anielskich chórów pień Chwalmy Pana wszyscy wraz Że spoczynku daje czas Że dziś błogosławi nam Ach (Czytaj dalej)
Zaśpiewajmy hymn tekst

Zaśpiewajmy hymn tekst Tekst Pieśni: Zaśpiewajmy hymn 1. Zaśpiewajmy hymn, niech rozproszy trwogi cień; Przekroczymy wkrótce niebios próg! Minie grzechu noc i nastanie błogi dzień; Przekroczymy wkrótce niebios próg! Refren: Wkrótce, wkrótce już, za chwileczkę już, Przekroczymy niebios próg! Minie (Czytaj dalej)
Zabrzmi głos anielskiej trąby tekst

Zabrzmi głos anielskiej trąby tekst Tekst Pieśni: Zabrzmi głos anielskiej trąby 1. Zabrzmi głos anielskiej trąby i nasz Jezus zjawi się W blasku chwały, na obłokach, po lud Swój. On obudzi wszystkich wiernych, co śpią w prochu ziemi tej, Tam (Czytaj dalej)
Za ciebiem stoczył bój tekst

Za ciebiem stoczył bój tekst Tekst Pieśni: Za ciebiem stoczył bój 1. Za ciebiem stoczył bój, Nie szczędząc własnej krwi; Ja dałem okup Swój, A ty, co dajesz Mi? Za ciebie Jam zraniony był, By zbawić wiecznie cię; Wezwałem cię, (Czytaj dalej)
Z głębokiej nędzy, z grzechu dna tekst

Z głębokiej nędzy, z grzechu dna tekst Tekst Pieśni: Z głębokiej nędzy, z grzechu dna 1. Z głębokiej nędzy z grzechu dna Do Ciebie wołam Panie Racz z nieprzebranej łaski Swej Wysłuchaj me błaganie Bo jeśli każdy ludzki błąd Pod (Czytaj dalej)
Wśród morskich fal, daleko hen tekst

Wśród morskich fal, daleko hen tekst Tekst Pieśni: Wśród morskich fal, daleko hen 1. Wśród morskich fal daleko hen Łódź mała cicho mknie Jej żagle z dala bielą się Uczniowie płyną w niej Wtem wiatr gwałtowny zerwał się Z poszumem (Czytaj dalej)
Wszystkie ludy skłońcie głowę tekst

Wszystkie ludy skłońcie głowę tekst Tekst Pieśni: Wszystkie ludy skłońcie głowę 1. Wszystkie ludy skłońcie przed imieniem Zbawcy już Na kolanach z uwielbieniem dziś oddajcie chwalę Mu Módlcie się o serc odnowę a dokona tego Bóg 2. Poprzez wszystkie pokolenia (Czytaj dalej)
Wszechwładny Stwórco świata tekst

Wszechwładny Stwórco świata tekst Tekst Pieśni: Wszechwładny Stwórco świata 1. Wszechwładny Stwórco świata Ty masz w Swej mocy czas Tyś nam wyznaczył lata i w nich prowadzisz nas A choć przyszłości chwile nieznane nigdy nam Ufajmy Twojej sile boś zawsze (Czytaj dalej)
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże tekst

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże tekst Tekst Pieśni: Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże 1. Wszechmogący Panie wiekuisty Boże Kto się Twym sprawom nadziwić dziś może Kto ogarnie skoro niezmierzony Świat ten stworzony 2. Gdziekolwiek słońce śle promienie swoje Wszędzie jest znane święte (Czytaj dalej)

adwent