Litanie do świętych i błogosławionych

Litanie do świętych i błogosławionych

Litania do bł. Jerzego Popiełuszki tekst

Litania do bł. Jerzego Popiełuszki tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata (Czytaj dalej)
Litania do św. Tarsycjusza tekst

Litania do św. Rity tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Stanisława Kostki tekst

Litania do św. Tarsycjusza tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Klary tekst

Litania do św. Stanisława Kostki tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata (Czytaj dalej)
Litania do św. Kamila tekst

Litania do św. Klary tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Judy Tadeusza tekst

Litania do św. Kamila tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej tekst

Litania do św. Judy Tadeusza tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata (Czytaj dalej)
Litania do św. Maksymiliana tekst

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata (Czytaj dalej)
Litania do św. Krzysztofa  tekst

Litania do św. Maksymiliana tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Ludwika tekst

Litania do św Krzysztofa tekst Tekst: Litania do św Krzysztofa Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże, ~ zmiłuj się nad (Czytaj dalej)
Litania do św. Jana Nepomucena tekst

Litania do św. Ludwika tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Józefa tekst

Litania do św. Jana Nepomucena tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata (Czytaj dalej)
Litania do sw Jozefa tekst

Litania do św. Józefa tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Franciszka tekst

Litania do świętego Jana z Dukli tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu (Czytaj dalej)
Litania do św. siostry Faustyny tekst

Litania do św. Franciszka tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Elżbiety tekst

Litania do św. siostry Faustyny tekst Tekst: Litanii do świętej Siostry Faustyny. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj (Czytaj dalej)
Litania do św. Dominika tekst

Litania do św. Elżbiety tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Barbary tekst

Litania do św. Dominika tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)
Litania do św. Antoniego tekst

Litania do św. Barbary tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, (Czytaj dalej)
Litania do św. Anny tekst

Litania do św. Antoniego tekst Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże (Czytaj dalej)

Litanie do świętych i błogosławionych