Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej tekst

Modlitwa Polaków do Boga tekst

Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej tekst

Zwróć ku nam oblicze miłosierdzia twego Panie I Nie odpychaj nas od siebie; za odstąpienie od przykazań Twoich, znieważenie świętej woli Twojej i zapomnienie o obowiązkach naszych względem Ciebie Ojczyzny i braci.
Udziel nam Panie, błogosławieństwa twego; w powstaniu z grzechu, zamiłowaniu prawa twego i poświęceniu się na usługi Matce naszej – Polsce.
Pobłogosław Panie usiłowaniom mężów, którzy przyjęli na siebie: przewodnictwo pracy, odrodzenia Ojczyzny. Udziel potrzebnej mocy mężom Polski, aby wytrwali w obowiązkach, jakie na nich koleje biegu Ludzkości przeznaczyły. Nie odmawiaj swej łaski młodzieży, aby poznała obowiązki, do jakich ich przeznaczyć raczyłeś i one ściśle wypełniła. Wspieraj usiłowania Matek, Pasterzy i Nauczycieli w uprawie serc i szczerego zamiłowania Ojczyzny, młodego pokolenia. Pośrednicz Panie, między właścicielami ziemi i jej uprawiaczami. Nie dopuść, aby podstawą ich wzajemnych stosunków, miało być prawo przez wrogów Polski stanowione; dla pognębienia jednych, zyskania sobie stronników z drugich; a najwięcej dla wzniecenia: nieporozumień, wzajemnej nienawiści i osłabienia sił narodowych.
Przyjmij Panie. pod, swą opiekę męczenników w mocy wrogów będących; którzy ukochawszy prawo twoje; poświęcili się za nas wszystkich, w służeniu sprawie Matki naszej – Polski, i podchwyceni przez nieprzyjaciół zostali. Osłódź tułaczy stan wychodzcom naszym, pobłogosław ich prace około dobra Ojczyzny; wróć ich na łono Polski, nie dozwól, aby kości swoje złożyli na obcej ziemi.
Nawróć Panie, uwiedzionych przez wroga braci; oświeć nieprzyjaciół naszych, w poznaniu zakonu twego i zniszcz ich zabójcze knowania na okowy Matki naszej – Polski.
Boze! błogosław pracy naszej. Amen.

 

Dziękuję, że jesteś z nami i pomagasz nam się rozwijać, jeśli podoba Ci się to co robimy prosimy Cię o wsparcie, zajrzyj również nasz kanał na Youtube, bądź bliżej i kliknij subskrybuj. Warto %również zobaczyć listę pieśni i modlitw, a %także zapoznaj się bliżej Świętym i Błogosławionym, których może jeszcze nie znasz.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź