patriotyzm

Złota Pieśń Sarmacka tekst

Złota Pieśń Sarmacka tekst Tekst i chwyty pieśni: Złota Pieśń Sarmacka Raduj się, Matko Polsko Szlachectwem ducha dzieci Twych: Sarmackich świętym ogniem serc! Z miłością służyć Bogu i Polsce W wolności złotej Będziem aż po życia kres! Wsparci z niebios (Czytaj dalej)
Rota tekst

Rota tekst Tekst Pieśni: Rota Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy, Polski my naród, polski lud, Królewski szczep piastowy. Nie damy by nas zniemczył wróg! Ref.: Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! 2. Do (Czytaj dalej)
Pod Twą Obronę tekst

Pod Twą Obronę tekst Tekst i chwyty pieśni: Pod Twą Obronę Pod Twą obronę, Ojcze na niebie Grono Twych dzieci swój powierza los Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie I broń od zguby, gdy zagraża cios 2. Czy toń spokojna, (Czytaj dalej)
Ojczyzno Ma tekst

Ojczyzno Ma tekst Troska i Nadzieja w Pieśni Ojczyzno Ma tekst: Odzwierciedlenie Historii Polski Pieśń „Ojczyzno Ma” jest głęboko poruszającym utworem, który oddaje ducha walki, cierpienia i nadziei narodu polskiego. Słowa tej pieśni stanowią hołd dla Ojczyzny, oddają głos tysiącom (Czytaj dalej)
Jutro już może być za późno tekst

Jutro już może być za późno tekst Tekst i chwyty pieśni: Jutro już może być za późno Jak oślepione słońcem ptaki W strachu szukamy swoich gniazd Wypatrujemy nieba znaków Gnamy na oślep, tracąc twarz. Kto nie ma twarzy, kto imienia. (Czytaj dalej)
Poranne westchnienie do Boga tekst

Poranne westchnienie do Boga tekst Boże nieskończonej dobroci, Tobie w tym poranku oddaję ducha mego, i pokornie upraszam, nie gardź błaganiem, które do Ciebie zanoszę, prosząc; odwróć odemnie kielich goryczy, który mi wypełniać każesz; jednakże z Synem Twym najświętszym powtarzam, (Czytaj dalej)
Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego tekst

Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego tekst Duchu święty Boże! przyjmij pod swą opiekę; kierunek oświecenia Narodu polskiego. Spraw abyśmy, przez dokładne pojęcie nauki Zbawiciela; poznali rzeczywistą godność człowieka, i na niej oparte prawo społeczeństwa: abyśmy przyszli do (Czytaj dalej)
Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej tekst

Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską tekst Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską Swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej (Czytaj dalej)
Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości tekst

Modlitwa za kraj i króla tekst Wielki Boże! któryś nam dał tyle dowodów łaski Twojej, błagamy Cię o błogosławieństwo dla krainy, którą zamieszkujemy. Spraw, aby znamionowały nas jej mieszkańców, jako Ojców naszych, cnota przyjaźń, gościnność, jedność, pokój. Oddal od Ojczyzny (Czytaj dalej)
Modlitwa Polaków do Boga tekst

Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej tekst Zwróć ku nam oblicze miłosierdzia twego Panie I Nie odpychaj nas od siebie; za odstąpienie od przykazań Twoich, znieważenie świętej woli Twojej i zapomnienie o obowiązkach naszych względem Ciebie Ojczyzny (Czytaj dalej)
Wołanie o światło Anioła Stróża Polski tekst

Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości tekst Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości Ogłosiłeś nam Zbawicielu świata, prawo miłości braterskiej; jako jedyny zakon którym dzieci Ojca (Czytaj dalej)
Modlitwa do Anioła Stróża Polski tekst

Modlitwa Polaków do Boga tekst Nieogarniony światem Boże Ojców naszych! wejrzyj na lud Polski, niegdyś Tobie miły a teraz nękany, wejrzyj na łzy jego cierpienia, uciśnienia przemocą od lat tylu, – otrzej je i zlituj się nad nieszczęściami naszej Ojczyzny, (Czytaj dalej)
Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej tekst

Wołanie o światło Anioła Stróża Polski tekst Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie narodu polskiego! Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie, który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu. Oświecaj mojego (Czytaj dalej)
Modlitwa za hetmany i żołnierze chrześcijańskie tekst

Modlitwa do Anioła Stróża Polski tekst Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel (Czytaj dalej)
Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej tekst

Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej tekst W Imię Ojca i Syna  i  Ducha świętego. Amen. O Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, jaśniejąca niezliczonemi łaskami i cudami w Narodzie naszym i w Twojem Królestwie Polskiem, upadam w najgłębszej (Czytaj dalej)
Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny do św Judy Tadeusza tekst

Modlitwa za hetmany i żołnierze chrześcijańskie tekst Panie Jezu Chryste racz im w trudnościach ich pomagać i przeciw nieprzyjaciołom rady i męztwa dodawać, aby w obronie wiary Twojej świętej nie ustawali i Ojczyźnie swej służąc wiernie — potem od Ciebie (Czytaj dalej)
Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej tekst

Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej tekst Pod Twoją obronę uciekam się Święta Boża Rodzicielko, Królowo Korony Polskiej. Z najgłębszą pokorą i szczerą ufnością zbliżam się do Ciebie, bo wiem, ze Ty nie opuszczasz błagających i nie odtrącasz proszących. (Czytaj dalej)
Pieśń za ojczyznę tekst

Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny do św Judy Tadeusza tekst Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku, wyjednaj u Boga błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie (Czytaj dalej)
Boże nie według grzechów naszych tekst

Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej tekst Matko umęczonego Zbawiciela, przez którego ogłoszona nauka światu, jest wyłącznym zakonem sprawiedliwości na ziemi, a żywot i ofiarna śmierć jego: jedyną drogą, po któréj postępując, co raz więcéj zbliżać się; a następnie (Czytaj dalej)
Modlitwa do Najświętszej Panny w potrzebach kraju tekst

Pieśń za ojczyznę tekst Tekst Pieśni: Pieśń za ojczyznę Boże, któryś nas stworzył Polakami i polskiej ziemi żywisz nas darami, co polskim słowem pozwalasz się sławić, prosim, racz polskiej ziemi błogosławić. Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda, pobożna ufność, (Czytaj dalej)

patriotyzm