Modlitwy w różnych intencjach

Modlitwy w różnych intencjach

Modlitwa za sąsiadów tekst

Modlitwa za sąsiadów tekst Boże, zwracamy się do Ciebie, byś napełnił nasze serca przyjaźnią. Byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia pomocy, współczucia i dzielenia się radością z sąsiadami. Prosimy (Czytaj dalej)
Modlitwa o powiększenie wiary tekst

Modlitwa za wolontariuszy tekst Panie, Jezu Chryste, spójrz, prosimy, na wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i zdolności, aby dawać świadectwo Twemu Słowu i Twojej Miłości. Niech Ewangelia Krzyża uczy ich (Czytaj dalej)
Modlitwa o długie życie tekst

Modlitwa o powiększenie wiary tekst Panie, przyjmij słowa, które teraz kieruję do Ciebie, Ty, który mówisz w milczeniu. Proszę Cię, pozwól mi poznać moją najgłębszą naturę. Pochyl się nade mną (Czytaj dalej)
Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona tekst

Modlitwa o długie życie tekst Poczekaj na mnie, Królu Niebios, aż będę czysty, godzien zamieszkać w twoim domu. Poczekaj na mnie, Synu Marii, aż będę stary i pełen mądrości od (Czytaj dalej)
Modlitwa w intencji Benedykta XVI tekst

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona tekst Św. Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed (Czytaj dalej)
Modlitwa za Ojca Świętego tekst

Modlitwa w intencji Benedykta XVI tekst Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Benedykta XVI widomą głową Kościoła Świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia i (Czytaj dalej)
Modlitwa za nieprzyjaciół tekst

Modlitwa za Ojca Świętego tekst Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym… i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją (Czytaj dalej)
Modlitwa za nieprzyjaciół tekst

Modlitwa za nieprzyjaciół tekst Modlitwa za Nieprzyjaciół tekst – O Miłości i Łasce w Modlitwie Jest ważnym elementem życia duchowego, który pozwala nam nawiązać bliższą relację z Bogiem i wyrazić (Czytaj dalej)
Modlitwa za grzeszników tekst

Modlitwa za podróżujących tekst O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecam opiece Twej N. N. Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im w całej drodze. Odwracaj od nich nieszczęście, ratuj (Czytaj dalej)
Modlitwa o dobrą pogodę tekst

Modlitwa za grzeszników tekst Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który (Czytaj dalej)
Modlitwa w każdej potrzebie tekst

Modlitwa o dobrą pogodę tekst Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania i udziel nam pogody; chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i daj nam doznać Twojej dobroci. (Czytaj dalej)
Modlitwa w każdej potrzebie tekst

Modlitwa w każdej potrzebie tekst Siła i Ufność w Spotkaniu z Bogiem Modlitwa od wieków stanowi jedno z najsilniejszych połączeń między ludźmi a duchowym wymiarem życia. Jest to intymna rozmowa (Czytaj dalej)
Modlitwa za kapłanów tekst

Modlitwa o pokój tekst Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej (Czytaj dalej)
Koronka do Matki Bożej Łaskawej tekst

Modlitwa za kapłanów tekst O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj (Czytaj dalej)

Modlitwy w różnych intencjach