wyciszenie

Poranne westchnienie do Boga tekst

Poranne westchnienie do Boga tekst Boże nieskończonej dobroci, Tobie w tym poranku oddaję ducha mego, i pokornie upraszam, nie gardź błaganiem, które do Ciebie zanoszę, prosząc; odwróć odemnie kielich goryczy, który mi wypełniać każesz; jednakże z Synem Twym najświętszym powtarzam, (Czytaj dalej)
Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego tekst

Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego tekst Duchu święty Boże! przyjmij pod swą opiekę; kierunek oświecenia Narodu polskiego. Spraw abyśmy, przez dokładne pojęcie nauki Zbawiciela; poznali rzeczywistą godność człowieka, i na niej oparte prawo społeczeństwa: abyśmy przyszli do (Czytaj dalej)
Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej tekst

Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską tekst Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską Swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej (Czytaj dalej)
Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości tekst

Modlitwa za kraj i króla tekst Wielki Boże! któryś nam dał tyle dowodów łaski Twojej, błagamy Cię o błogosławieństwo dla krainy, którą zamieszkujemy. Spraw, aby znamionowały nas jej mieszkańców, jako Ojców naszych, cnota przyjaźń, gościnność, jedność, pokój. Oddal od Ojczyzny (Czytaj dalej)
Modlitwa Polaków do Boga tekst

Modlitwa do Boga Ojca o błogosławieństwo dla sprawy Polskiej tekst Zwróć ku nam oblicze miłosierdzia twego Panie I Nie odpychaj nas od siebie; za odstąpienie od przykazań Twoich, znieważenie świętej woli Twojej i zapomnienie o obowiązkach naszych względem Ciebie Ojczyzny (Czytaj dalej)
Wołanie o światło Anioła Stróża Polski tekst

Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości tekst Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości Ogłosiłeś nam Zbawicielu świata, prawo miłości braterskiej; jako jedyny zakon którym dzieci Ojca (Czytaj dalej)
Modlitwa do Anioła Stróża Polski tekst

Modlitwa Polaków do Boga tekst Nieogarniony światem Boże Ojców naszych! wejrzyj na lud Polski, niegdyś Tobie miły a teraz nękany, wejrzyj na łzy jego cierpienia, uciśnienia przemocą od lat tylu, – otrzej je i zlituj się nad nieszczęściami naszej Ojczyzny, (Czytaj dalej)
Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej tekst

Wołanie o światło Anioła Stróża Polski tekst Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie narodu polskiego! Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie, który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu. Oświecaj mojego (Czytaj dalej)
Modlitwa za hetmany i żołnierze chrześcijańskie tekst

Modlitwa do Anioła Stróża Polski tekst Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel (Czytaj dalej)
Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej tekst

Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej tekst W Imię Ojca i Syna  i  Ducha świętego. Amen. O Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, jaśniejąca niezliczonemi łaskami i cudami w Narodzie naszym i w Twojem Królestwie Polskiem, upadam w najgłębszej (Czytaj dalej)
Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny do św Judy Tadeusza tekst

Modlitwa za hetmany i żołnierze chrześcijańskie tekst Panie Jezu Chryste racz im w trudnościach ich pomagać i przeciw nieprzyjaciołom rady i męztwa dodawać, aby w obronie wiary Twojej świętej nie ustawali i Ojczyźnie swej służąc wiernie — potem od Ciebie (Czytaj dalej)
Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej tekst

Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej tekst Pod Twoją obronę uciekam się Święta Boża Rodzicielko, Królowo Korony Polskiej. Z najgłębszą pokorą i szczerą ufnością zbliżam się do Ciebie, bo wiem, ze Ty nie opuszczasz błagających i nie odtrącasz proszących. (Czytaj dalej)
Pieśń za ojczyznę tekst

Modlitwa o błogosławieństwo dla ojczyzny do św Judy Tadeusza tekst Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku, wyjednaj u Boga błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie (Czytaj dalej)
Boże nie według grzechów naszych tekst

Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej tekst Matko umęczonego Zbawiciela, przez którego ogłoszona nauka światu, jest wyłącznym zakonem sprawiedliwości na ziemi, a żywot i ofiarna śmierć jego: jedyną drogą, po któréj postępując, co raz więcéj zbliżać się; a następnie (Czytaj dalej)
Modlitwa do Najświętszej Panny w potrzebach kraju tekst

Pieśń za ojczyznę tekst Tekst Pieśni: Pieśń za ojczyznę Boże, któryś nas stworzył Polakami i polskiej ziemi żywisz nas darami, co polskim słowem pozwalasz się sławić, prosim, racz polskiej ziemi błogosławić. Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda, pobożna ufność, (Czytaj dalej)
Modlitwa za ojczyznę do św Stanisława tekst

Boże nie według grzechów naszych tekst Boże nie według grzechów naszych, ani według nieprawości naszych, oddaj nam; miłosierdziem Twym racz nas pocieszyć. Dopomóż nam o Boże! w Tobie zbawienie moje. Według Chwały Imienia Twego, wybaw nas Panie: bądź nam miłościw (Czytaj dalej)
Prośba o błogosławieństwo tekst

Modlitwa do Najświętszej Panny w potrzebach kraju tekst Najdostojniejsza , najświętsza Maryo Panno Matko Boża królowa nieba i nas nieszczęśliwych; udaję się do Twego miłosierdzia i łaskawości. Pocieszycielko smutnych, uproś nam pociechę, wspieraj nas Twojem wstawieniem się do Boga za (Czytaj dalej)
Modlitwa za ojczyznę do św Stanisława tekst

Modlitwa za ojczyznę do św Stanisława tekst Święty Stanisławie, patronie nasz, który w ciągu wieków pozostałeś symbolem opieki nad naszą ukochaną Ojczyzną, dziś zwracamy się do Ciebie z gorącą modlitwą. Ty, który oddałeś życie za prawdę i sprawiedliwość, prosimy Cię, (Czytaj dalej)
Modlitwa do Pana Jezusa za prześladujących tekst

Prośba o błogosławieństwo tekst Przeżegnaj mnie Panie, i spraw abym lepiej umarła, niżeli bym ciebie obrażała; ziomkom moim nie służyła, lub im szkodę czyniła. Zegnam się Panie krzyżem świętym twoim: pragnąc na sercu mojem wybić i odrysować rany twoje, by (Czytaj dalej)
Boże, który jesteś Stwórcą wszystkiego tekst

Modlitwa za zmarłych na tułactwie tekst Boże! co rozkazałeś dla miłości bliźnich i dobra ogólnego, wszystko poświęcić; oraz przyrzekłeś w przyszłym życiu nagrodę, za wierne dochowanie praw twoich; przyjm do swój chwały dusze braci naszych, którzy poznawszy wolę twoją; wyrzekli (Czytaj dalej)

wyciszenie