Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Litania do Najświętszego Imienia Jezus – Modlitwa wielbienia i błagania

Litania do Najświętszego Imienia Jezus jest modlitwą, która wznosi się ku Bogu, wyrażając nasze podziwienie, uwielbienie i pragnienie miłosierdzia Jezusa Chrystusa. Jej tekst zawiera wiele tytułów i wezwań, które opisują Jezusa w Jego chwale, mądrości i zbawczym dziele. Przez tę litanię wyrażamy naszą wiarę, pokorę i nadzieję w obecność Jezusa w naszym życiu. Zapraszamy do zgłębienia tej pięknej modlitwy i odkrycia jej bogactwa duchowego.

1. Wezwanie do miłosierdzia

Litania rozpoczyna się wezwaniem do miłosierdzia Jezusa. Wzywamy Go, aby nas wysłuchał i zmiłował się nad nami. W tym wezwaniu uznajemy naszą słabość i potrzebę zbawienia, prosząc Jezusa o Jego łaskę i miłosierdzie.

2. Wyrażanie czci i uwielbienia

Tekst litani zawiera wiele tytułów i wezwań, które opisują Jezusa w Jego chwale i wielkości. Jesteśmy świadomi, że Jezus jest Synem Boga Ojca, światłem wiecznym, królem chwały, słońcem sprawiedliwości i wieloma innymi cennymi cechami. Wzywając te tytuły, wyrażamy naszą czcią, uwielbieniem i podziwem dla Jezusa jako naszego Pana i Odkupiciela.

3. Prośby i wybawienie

W kolejnej części litani zanosimy prośby do Jezusa. Prosimy Go, aby nas wybawił od wszelkiego zła, grzechu, gniewu Bożego, ducha nieczystości i śmierci wiecznej. Zawierzamy Mu nasze zaniedbania i pragniemy, aby Jego tajemnica Wcielenia, narodzenie, życie, męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie były dla nas źródłem zbawienia.

4. Oddanie cześci

W ostatniej części litani oddajemy cześć Jezusowi, wyznając naszą wiarę w Jego moc i obecność w naszym życiu. Prosimy Go, aby przepuścił nam grzechy i wysłuchał naszych próśb. Zawierzamy się Jezusowi jako Barankowi Bożemu, który gładzi grzechy świata.

Podsumowanie

Litania do Najświętszego Imienia Jezus jest piękną modlitwą, która wyraża naszą wiarę, czci i nadzieję w Jezusa Chrystusa. Jej tekst jest pełen tytułów i wezwań, które opisują Jezusa w Jego chwale i zbawczym dziele. Przez tę modlitwę wyrażamy nasze pragnienie miłosierdzia, zbawienia i oddania się Jezusowi. Niech Litania do Najświętszego Imienia Jezus stanie się dla nas źródłem pokory, siły i nadziei w naszym codziennym życiu.

Litania: Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Chwyty Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Chwyty: Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Wykonanie Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Wykonanie: Litania do Najświętszego Imienia Jezus tekst

Dziękuję, że jesteś z nami i pomagasz nam się rozwijać, jeśli podoba Ci się to co robimy prosimy Cię o wsparcie, zajrzyj również nasz kanał na Youtube, bądź bliżej i kliknij subskrybuj. Warto %również zobaczyć listę pieśni i modlitw, a %także zapoznaj się bliżej Świętym i Błogosławionym, których może jeszcze nie znasz.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.