razem

Oto jest dzień tekst

Oto jest dzień tekst Tekst Pieśni: Oto jest dzień Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja! 1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia, Ty, który siedzisz na tronie z (Czytaj dalej)
Czekam na ciebie tekst

Boże coś Polskę tekst Tekst Pieśni: Boże coś Polskę 1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki Otaczał blaskiem potęg i chwały, Coś ją osłaniał tarczą swej opieki Od nieszczęść, które przygnębić ją miały, Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę (Czytaj dalej)
Modlitwa za sąsiadów tekst

Modlitwa za sąsiadów tekst Boże, zwracamy się do Ciebie, byś napełnił nasze serca przyjaźnią. Byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia pomocy, współczucia i dzielenia się radością z sąsiadami. Prosimy Cię, Panie, byś oczyścił nasze umysły z myśli niegodnych i (Czytaj dalej)
Modlitwa o powiększenie wiary tekst

Modlitwa za wolontariuszy tekst Panie, Jezu Chryste, spójrz, prosimy, na wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i zdolności, aby dawać świadectwo Twemu Słowu i Twojej Miłości. Niech Ewangelia Krzyża uczy ich ducha ofiary, w słabościach daje moc i radość w czynnieniu (Czytaj dalej)
Modlitwa o długie życie tekst

Modlitwa o powiększenie wiary tekst Panie, przyjmij słowa, które teraz kieruję do Ciebie, Ty, który mówisz w milczeniu. Proszę Cię, pozwól mi poznać moją najgłębszą naturę. Pochyl się nade mną i obdarz mnie poznaniem; ten dar rozbłyśnie nad wszystkimi moimi (Czytaj dalej)
Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona tekst

Modlitwa o długie życie tekst Poczekaj na mnie, Królu Niebios, aż będę czysty, godzien zamieszkać w twoim domu. Poczekaj na mnie, Synu Marii, aż będę stary i pełen mądrości od lat, co upłynęły. Kiedy młody chłopiec zabrany jest nim lata (Czytaj dalej)
Modlitwa w intencji Benedykta XVI tekst

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona tekst Św. Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmogącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, (Czytaj dalej)
Modlitwa za Ojca Świętego tekst

Modlitwa w intencji Benedykta XVI tekst Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Benedykta XVI widomą głową Kościoła Świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia i daj pociechę w cierpieniach. Spraw, aby przyczynił się do pokoju (Czytaj dalej)
Modlitwa za nieprzyjaciół tekst

Modlitwa za Ojca Świętego tekst Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym… i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą (Czytaj dalej)
Modlitwa za nieprzyjaciół tekst

Modlitwa za nieprzyjaciół tekst Modlitwa za Nieprzyjaciół tekst – O Miłości i Łasce w Modlitwie Jest ważnym elementem życia duchowego, który pozwala nam nawiązać bliższą relację z Bogiem i wyrazić nasze potrzeby oraz troski. Jednak czasami możemy znaleźć się w (Czytaj dalej)
Modlitwa za grzeszników tekst

Modlitwa za podróżujących tekst O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecam opiece Twej N. N. Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im w całej drodze. Odwracaj od nich nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, aby szczęśliwie wrócili do domu. Amen. (Czytaj dalej)
Modlitwa o dobrą pogodę tekst

Modlitwa za grzeszników tekst Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w gniewie przeciw (Czytaj dalej)
Modlitwa w każdej potrzebie tekst

Modlitwa o dobrą pogodę tekst Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania i udziel nam pogody; chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i daj nam doznać Twojej dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania (Czytaj dalej)
Modlitwa w każdej potrzebie tekst

Modlitwa w każdej potrzebie tekst Siła i Ufność w Spotkaniu z Bogiem Modlitwa od wieków stanowi jedno z najsilniejszych połączeń między ludźmi a duchowym wymiarem życia. Jest to intymna rozmowa z Bogiem, moment skupienia, refleksji i oddania. W obliczu wszelkich (Czytaj dalej)
Modlitwa za kapłanów tekst

Modlitwa o pokój tekst Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się (Czytaj dalej)
Koronka do Matki Bożej Łaskawej tekst

Modlitwa za kapłanów tekst O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. Żyj (Czytaj dalej)
Królowie jadą z wialgą paradą tekst

Koronka do Matki Bożej Łaskawej tekst Koronkę odmawia się na Różańcu. Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania! W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. P. Dozwól nam chwalić Cię o Matko Najłaskawsza. O. I wysławiać Twą niezrównaną opiekę (Czytaj dalej)
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa tekst

Koronka na cześć św. Józefa tekst Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami (Czytaj dalej)
Koronka do Miłosierdzia Bożego tekst

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa tekst 1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę… Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała (Czytaj dalej)
Koronka do Ducha Świętego tekst

Koronka do Miłosierdzia Bożego tekst KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca) Na początku Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. (Czytaj dalej)

razem