Bądźże pozdrowiona Hostio żywa tekst

Bądźże pozdrowiona Hostio żywa tekst

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa tekst

„Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa tekst” to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych pieśni religijnych w tradycji katolickiej. Ta hymnyczna pieśń nabożna została napisana w języku łacińskim, a jej tekst składa się z dwóch zwrotek, refrenu i trzeciej zwrotki, której zazwyczaj się nie śpiewa. Pieśń ta skłania do refleksji i zachęca do skupienia się na Eucharystii, która jest dla katolików największym skarbem Kościoła.

Początki powstania pieśni

Początki pieśni „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” sięgają średniowiecza. Zgodnie z legendą, autorstwo hymnu przypisuje się św. Tomaszowi z Akwinu, którego wizja Najświętszego Sakramentu stała się źródłem inspiracji do napisania tekstu pieśni. Jednak nie ma na to wystarczających dowodów, a autorstwo pieśni jest nieznane. Wiadomo jednak, że „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” była popularna wśród franciszkanów, a następnie rozprzestrzeniła się w całym Kościele katolickim.

Treść i symbolika pieśni

Tekst pieśni składa się z dwóch zwrotek, refrenu i trzeciej zwrotki, która zazwyczaj nie jest śpiewana. Refren „Bądź pozdrowiona, Hostio żywa” jest powtarzany po każdej zwrotce. Tekst pieśni zawiera wyrazy czci i uwielbienia dla Najświętszej Ofiary, którą jest Eucharystia.

Pierwsza zwrotka wyraża wdzięczność za dar Eucharystii, której składają się chleb i wino, a której skutkiem jest „łaska i wzbogacenie”. Pieśń przypomina, że pod postacią chleba i wina Jezus jest obecny wśród nas i że udzielając się nam, stał się naszym towarzyszem na drodze życia.

Druga zwrotka pieśni kieruje naszą uwagę na znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijańskim. Przypomina, że podczas Mszy św. Bóg staje się obecny wśród nas i że Jego łaska dotyka każdego, kto z ufnością podchodzi do Komunii Świętej.

Symbolika pieśni „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” jest bardzo bogata. Hymniczna forma pieśni podkreśla jej rangę i ważność. Uwielbienie, jakie wyraża tekst, jest wyrazem miłości i czci, jaką chrześcijanie kierują do Najświętszego Sakramentu. Refren „Bądź pozdrawiana, Hostio żywa” to wyraz podziwu i czci dla Najświętszego Sakramentu, którego obecność jest uważana przez wierzących za prawdziwą i realną. Hostia, jako Ciało Chrystusa, jest dla chrześcijan źródłem łaski i zbawienia.

W pieśni wykorzystane są także symbole takie jak „niebios chleb”, „skarb niezmierzony”, czy „ofiara całopalna”. Są one wyrazem głębokiego szacunku i podziwu dla tajemnicy Eucharystii, w której Chrystus ofiarowuje siebie samego jako pokarm dla dusz wierzących.

Warto również zwrócić uwagę na formę hymniczną pieśni. Hymn jest jedną z najstarszych form poezji religijnej i ma charakter uroczysty i podniosły. Pieśni hymniczne, takie jak „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa”, często były wykonywane podczas nabożeństw i uroczystości kościelnych, co podkreśla ich rangę i ważność.

Symbolika pieśni „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” jest także związana z kultem Najświętszego Sakramentu, który od wieków odgrywał ważną rolę w życiu Kościoła katolickiego. Uroczystości, takie jak Boże Ciało, stanowią okazję do publicznego wyznania wiary i oddania czci Chrystusowi obecnemu w Eucharystii.

W kontekście historii Polski, warto zaznaczyć, że pieśń „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” była szczególnie ważna w czasach zaborów, kiedy to kult religijny był ograniczany przez władze zaborcze. Pieśń ta była jednym z symboli polskiej tożsamości narodowej i religijnej, a jej śpiewanie stało się aktem manifestującym sprzeciw wobec obcej władzy i kultywowaniem tradycji katolickiej.

Dziś pieśń „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” nadal jest często wykonywana podczas nabożeństw, uroczystości kościelnych i procesji eucharystycznych. Stanowi ona ważną część polskiej muzyki religijnej i jest powszechnie znana przez chrześcijan na całym świecie.

Wszystko to pokazuje, jak ważną rolę odgrywają pieśni religijne w kształtowaniu kultury i tożsamości narodowej.

Tekst: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

Ref.:
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!!

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży!
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!

4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico!

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

8. Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!

9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może!

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, F C F
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! C F

Ref.:
Witaj, Jezu, Synu Maryi, F C
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!! g F C F

Chwyty Bądźże pozdrowiona Hostio żywa tekst

Chwyty: Bądźże pozdrowiona Hostio żywa

[Strofa 1]
D G D A D
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
D G D A D
Ukryta pod postacią chleba tu.
G D G D A
Ciebie czczimy w białej Hostii,
D G D A D
W Tobie, Jezu, obecny jest Bóg.

[Strofa 2]
D G D A D
Który uwierzyć potrafi w Tajemnicę,
D G D A D
W Tobie chleb staje się Ciałem.
G D G D A
Nadzieją naszą i pokarmem wiecznym,
D G D A D
W Tobie, Jezu, złączeni z Tobą jesteśmy.

[Strofa 3]
D G D A D
Ukochany Zbawicielu nasz, Jezu,
D G D A D
Ogarnij nas swoją miłością wciąż.
G D G D A
Wierzymy w Ciebie, w Twoją prawdziwość,
D G D A D
W Tobie, Jezu, odnajdujemy życie.

[Strofa 4]
D G D A D
Bądź pochwalona, Hostio niebiańska,
D G D A D
Która łączysz nas z Miłością Pana.
G D G D A
W Tobie słodkość i oczyszczenie duszy,
D G D A D
W Tobie, Jezu, skrywa się cała tajemnica.

Wykonanie utworu: Bądźże pozdrowiona Hostio żywa

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

4.5/5 - (24 głosów)
ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź