Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie tekst

Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie tekst

Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie tekst

Tekst Pieśni: Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie

Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie
Idziemy, do Pani co się Matką nam zowie
Którą wychwalamy mile pozdrawiamy Zdrowaś Maryja.

Tej się wszyscy polecajmy w drogę zebrani,
Wyznając żeśmy jej słudzy oraz poddani.
Którą wychwalamy i t. d.

3oże Ojcze wspomóż chęci, gdy się wznosimy
Sercem ku twej świętej córze, strzeż nas prosimy.
Którą wychwalamy i t. d.

Prowadźże nas Synu Boży do twojej matki,
Jako w drodze obłąkane jej nędzne dziatki.
Którą wychwalamy i t. d,

Kieruj Duchu święty Boże, serca skruszone,
Ku czci twej oblubienicy przysposobione.
Którą wychwalamy i t. d.

Domów naszych strzeż od szkody ręki zawziętej,
Oblubieńcze matki Boga, Józefie święty.
Którą wychwalamy i t. d.

Ratuj prosim nasz dobytek w nieszczęścia toni,
Sługo Syna Boskiej matki święty Antoni.
Którą wychwalamy i t. d.

Aniołowie święci którym straż nasza dana,
Usuńcie nam ku tej w drodze zdrady szatana,
Którą wychwalamy i t. d.

Jdżmyż przeto podróżnicy w drogę szczęśliwie,
W jak największej spokojności ku tej skwapliwie,
Którą wychwalamy i t. d.

A gdy jej przybytek święty zdała ujrzymy,
W największej ducha pokorze ua twarz padniemy.
Którą wychwalamy i t. d.

Tymczasem jej obraz święty w myśli stawiajmy,
1 jak pełen cudnych wdzięków dobrze zważajmy.
Którą wychwalamy i t. d.

Oto z pięknych farb złożona postać jej święta,
Wszechmocnej mocy prawicą twarz jej wytknięta.
Którą wychwalamy i t. d.

Patrzmy w duchu na jej lice, ach jak ozdobne!
Blask księżyca przewyższają, słońcu podobne.
Którą wychwalamy i t. d.

Głowę świętą ma skłonioną, by nas grzeszników
Mogła słuchać, chociaż wielkich jej niewdzięczników.
Którą wychwalamy i t. d.

Wejrzyjmy na piersi święte, któremi karmi
Stwórcę świata, szczęście nasze, cieszmy się marni.
Którą wychwalamy i t. d.

Ręką świętą, co unosi dziedzica nieba,
Czyliż nie da nam la Pani, czego potrzeba.
Którą wychwalamy i t. d.

Oto na znak że oprosi Pana naszego,
Palce święte przyłożyła do serca swego.
Którą wychwalamy i t. d.

Oczy święte pełne pociech tej dobrej matki,
Nie zginiemy, bo je zwraca na swoje dziatki.
Którą wychwalamy i t. d.

Owo zgoła większych pociech jak w jej obrazie,
Nie dozna człek w swych przykrościach i w smutnym
Którą wychwalamy i t. d.

I jakże jej nie dziękować za wszystkie dary,
Które na nas Pani świata sypie bez miary.
Którą wychwalamy i t. d.

O Panienko Częstochowska błagaj nam Syna,
Niech nas w prośbach zawsze dojdzie słodka nowina.
Którą wychwalamy i t. d.

Twa przyczyna wieiowładna, któż wątpić może,
Że tak w życiu jak przy śmierci wielce pomoże.
Którą wychwalamy i t. d.

Nie masz jak na Jasnej Górze u twego tronu,
Gdziebyśmy życzyli sobie być aż do zgonu.
Którę wychwalamy i t. d.

Woda owa co jest w studni świętej Barbary,
Nie wskazujeż twoich cudów i łask bez miary.
Którą wychwalamy i t. d.

Prawda Pani iż pogłoska takowa słynie,
Że twa łaska tak jak dawniej więcej nie płynie.
Którą wychwalamy i t. d.

Lecz to mówi głów przewrotnych język swawolny,
A ty masz łask tak jak dawniej szalunek wolny.
Którą wychwalamy i t. d.

Żaden pewnie z bezbożników nie chce znać lego,
Który ma chęć znów krzyżować Syna twojego.
Którą wychwalamy i l. d.

Niech zły bogacz z nas się śmieje, tyś nam fortuna,
Ty nas Pani przyjm ubogich do twego łona.
Którą wychwalamy i t. d.

Oto wszystko opuściwszy idziem do ciebie,
Niosąc serca i co mamy, przyjm to dla siebie.
Którą wychwalamy i t. d.

W tej to myśli wspólnie idziem, abyśmy tobie
Choć raz w życiu liold oddali, niż legniem w grobie.
Którą wychwalamy i t. d.

Wykonanie utworu: Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie

?

 

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź