Niebiosa, rosę spuście nam z góry tekst

Niebiosa rosę spuście nam z góry tekst

Niebiosa, rosę spuście nam z góry tekst

Pieśń adwentowa „Niebiosa, rosę spuście nam z góry” jest modlitwą i wyrazem tęsknoty ludu w czasie Adwentu. W tych kilku zwrotkach skupiamy się na prośbie do Boga o zbawienie i oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Przeanalizujmy bliżej treść tej pieśni adwentowej i odkryjmy jej głębokie przesłanie.

Przymioty niebios

Pieśń rozpoczyna się prośbą skierowaną do niebios, aby zstąpiły na naszą ziemię. „Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie, chmury.” Ta metaforyczna prośba o deszcz z nieba symbolizuje oczekiwanie na Boże błogosławieństwo i łaskę. Chmury, które wylewają sprawiedliwość, ukazują obraz Bożej sprawiedliwości, która zstępuje na nas w tym czasie Adwentu.

Prośba o przebaczenie

Następnie w pieśni zanosimy prośbę o przebaczenie. „O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie, I grzechów naszych zapomnij już, Panie!” Świadomi naszych grzechów i niedoskonałości, zwracamy się do Boga z prośbą o miłosierdzie i przebaczenie. Pragniemy, aby Bóg zatrzymał swoje zagniewanie i obdarzył nas łaską, zapominając o naszych przewinieniach.

Oczekiwanie na Zbawienie

Pieśń adwentowa wyraża również oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. „O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, I ześlij Tego, co ma być zesłany.” W tych słowach odzwierciedla się tęsknota i nadzieja ludu na przyjście Mesjasza, który wybawi nas z naszej niedoli i zniewolenia. Pragniemy, aby Bóg spojrzał na nas i ześle Zbawiciela, który przyniesie nam pociechę i zbawienie.

Radość z bliskiego nadejścia

W dalszej części pieśni odczuwamy radość i pocieszenie, gdy pisze się o zbliżającym się końcu niewoli i cierpienia. „Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli, Już się przybliża kres twojej niewoli.” Te słowa dają nadzieję i siłę, przypominając nam, że niezależnie od trudności, które napotykamy, zbawienie jest blisko i nadchodzi koniec naszych cierpień.

Oczekiwanie na przyjście Zbawcy

Ostatnia zwrotka pieśni skupia się na tęsknocie za Zbawcą. „Roztwórz się ziemio, i z łona twojego, Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.” Wyrażamy pragnienie, aby ziemia się otworzyła i Zbawiciel przyszedł z niej na świat. Ta prośba jest wyrazem głębokiej wiary i nadziei, że wkrótce przyjdzie nasze zbawienie i pojawi się Zbawca, którego tak długo oczekujemy.

Pieśń adwentowa „Niebiosa, rosę spuście nam z góry” skłania nas do refleksji i modlitwy w tym szczególnym czasie Adwentu. Przypomina nam, że mimo trudności, które napotykamy, oczekiwanie na przyjście Zbawiciela jest pełne radości i nadziei. W tej prostej, ale głębokiej pieśni adwentowej znajdujemy wyraz naszych pragnień i tęsknoty za Bożą łaską i zbawieniem.

Radosna modlitwa w Adwencie

W tym czasie Adwentu, gdy przygotowujemy się na przyjście Chrystusa, pieśń „Niebiosa, rosę spuście nam z góry” staje się modlitwą pełną radości, nadziei i pokory. Wyraża nasze pragnienie przebaczenia, oczekiwanie na Zbawiciela i wiarę w Jego zbawczą moc. Niech ta pieśń towarzyszy nam w naszych adwentowych przygotowaniach i przypomina nam, że Bóg jest z nami w naszych oczekiwaniach i tęsknocie za Jego miłością i zbawieniem.

Tekst Pieśni Adwentowej: Niebiosa, rosę spuście nam z góry
na II niedzielę Adwentu

1. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już, Panie!

2. Niebiosa, rozę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci
stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

3. Niebiosa, rozę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.

4. Niebiosa, rozę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli,
Już się przybliża kres twojej niewoli

5. Niebiosa, rozę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Roztwórz się ziemio, i z łona twojego,
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

Chwyty: Niebiosa, rosę spuście nam z góry tekst

Wykonanie Niebiosa rosę spuście nam z góry tekst

Wykonanie: Niebiosa, rosę spuście nam z góry tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.