Jerozolimo chwal Pana tekst

Jerozolimo, chwal Pana tekst

Jerozolimo chwal Pana tekst

Pieśń Jerozolimo chwal Pana tekst to hymn pełen podziwu i chwały dla Boga. Jej tekst oddaje wielkość i wspaniałość Stwórcy oraz Jego błogosławieństwo dla miasta Jerozolimy i narodu Izraela. Pieśń ta jest wyrazem głębokiego uwielbienia i oddania Bogu oraz wyrażeniem naszej wiary w Jego moc i łaskę.

Tekst tej pieśni składa się z dwunastu wersów, które opisują wielkość i działanie Boga. Pierwsze cztery wersy skierowane są do miasta Jerozolimy, które jest symbolem duchowej ojczyzny. Opisuje się je jako miejsce, które jest pod opieką Boga i otoczone Jego troską. Bóg jest przedstawiany jako obrońca Jerozolimy i stróż jej mieszkańców.

Kolejne wersy podkreślają, że Bóg jest suwerenem nad ziemią i nad całym stworzeniem. Jego moc i sprawiedliwość objawiają się w Jego rządach nad światem. Bóg jest przedstawiany jako ten, który kontroluje przyrodę i decyduje o jej losach. Pokazuje swoją wszechmoc poprzez zamrażanie wody, sprowadzanie śniegu i oczyszczanie ziemi. Jego słowo jest wypełnione mocą i nieuchronnie realizuje się.

W kolejnych wersach podkreśla się również, że Bóg objawił swoje prawa i nakazy ludowi Izraela.

Jest On Bogiem prawości i sprawiedliwości, który obdarza swoje wybraniec łaską i błogosławieństwem. Izrael jest szczególnym narodem, który otrzymał przywilej poznania i otrzymania zakonu od samego Boga.

Pieśń kończy się hymnicznym wychwaleniem Boga Trójjedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chwała jest wyrażana za Jego wielkość, miłosierdzie i wieczność. Jego działanie było obecne od samego początku, trwa teraz i będzie trwało na wieki.

Chwyty muzyczne do tej pieśni są proste i można je łatwo wykonać na różnych instrumentach. Przykładowe chwyty to:

Strofa: Dm | C | F | Am

Refren: Dm | C | F | Am

Warto podkreślić, że oprócz melodii i chwytów muzycznych, istotną częścią wykonywania tej pieśni jest głębokie wewnętrzne zaangażowanie i oddanie. Podczas jej śpiewu powinniśmy oddać się całkowicie chwale i uwielbieniu Boga, zanurzyć się w duchowym kontakcie z Nim i wyrazić nasze podziękowanie i oddanie.

Właśnie wykonując pieśń „Jerozolimo, chwal Pana”, przenosimy się do duchowej przestrzeni, w której oddajemy chwałę Bogu. To nie tylko zwykłe śpiewanie piosenek, ale prawdziwe duchowe doświadczenie, które wzmacnia naszą wiarę i buduje więź z Bogiem.

Pieśń ta przypomina nam o ważności wznoszenia chwały Bogu w naszym codziennym życiu. To wezwanie do kontemplacji Jego wielkości, mądrości i miłości. Głosząc słowa tej pieśni, wyrażamy nasze pragnienie bycia bliżej Boga, by Go poznać, oddać Mu chwałę i żyć zgodnie z Jego wolą.

W świecie pełnym zgiełku i niepokoju, pieśni takie jak „Jerozolimo, chwal Pana” mają niezwykłą moc przyniesienia spokoju, pocieszenia i nadziei. W czasach trudności i prób, możemy sięgnąć po tę pieśń jako źródło pocieszenia i siły. Głosząc jej słowa, przypominamy sobie, że Bóg jest z nami, że nas kocha i prowadzi przez każdą sytuację.

Warto również podkreślić, że ta pieśń może być wykonywana w różnych kontekstach, takich jak nabożeństwa, koncerty religijne, czy też prywatne modlitwy. Jej treść jest uniwersalna i przemawia do serc ludzi o różnych doświadczeniach i potrzebach. Bez względu na to, czy jesteśmy w kościele czy w domu, śpiewając tę pieśń możemy zanurzyć się w atmosferze uwielbienia i doświadczyć bliskości Boga.

Przypominając o pieśni „Jerozolimo, chwal Pana”, chcę zachęcić do odkrycia piękna i mocy, jakie niesie ze sobą śpiewanie chwały Bogu. To nie tylko zwykłe wykonywanie melodii i słów, ale prawdziwe spotkanie z Bogiem poprzez muzykę. Każdy, kto ma dar muzyczny, może wykorzystać go do wyrażenia swojej wiary, modlitwy i oddania wobec Stwórcy.

Niech ta pieśń stanie się dla nas inspiracją do głębszego zanurzenia się w duchowości, do odkrycia piękna chwały Bożej i do wzmacniania naszego osobistego związku z Bogiem. Niech nasze serca wypełnią się wdzięcznością, radością i pokojem, gdy będziemy wyśpiewywać słowa „Jerozolimo, chwal Pana”.

Zapomnij o nieustających troskach i problemach, które ciążą na twoich barkach. Skup się na chwale Boga, którą wyrażasz w pieśni „Jerozolimo, chwal Pana”. Wraz z innymi wiernymi możemy tworzyć wspólnotę uwielbienia, gdzie nasze serca złączą się w harmonii i oddadzą chwałę Bogu.

Warto zauważyć, że pieśń ta ma również swoje korzenie w Starym Testamencie, gdzie wielokrotnie wspomina się o chwale Jerozolimy i roli, jaką pełniła jako miejsce spotkania z Bogiem. Dzięki pieśni „Jerozolimo, chwal Pana” przenosimy się do tych dawnych czasów, doświadczając duchowego jednoczenia się z naszymi przodkami w wierzeniu.

Przez śpiewanie tej pieśni manifestujemy naszą wiarę i oddanie Bogu. Właśnie wtedy, gdy nasze serca wypełniają słowa tej pieśni, otwieramy się na Jego działanie i zaczynamy dostrzegać Jego obecność w naszym życiu. Śpiewając o Jerozolimie, otwieramy się na przenikające nas błogosławieństwo Boże i otrzymujemy pokój, który tylko On może dać.

Niech ta pieśń będzie nie tylko hymnem uwielbienia, ale także przypomnieniem o naszym powołaniu do jedności w Kościele i wierze. Przez wspólne śpiewanie podkreślamy naszą tożsamość jako chrześcijan, nasze wspólne cele i wartości. To poprzez wspólne uwielbianie Boga w pieśni możemy wzmacniać naszą więź jako społeczność wierzących.

Niech każde wykonanie pieśni „Jerozolimo, chwal Pana” będzie wyrazem naszego oddania i wierności Bogu. Słowa tej pieśni stają się dla nas przypomnieniem o Jego wielkości, o Jego miłości, która nas otacza i prowadzi. Nasze serca zawsze będą gotowe do uwielbienia i oddania chwały Bogu wraz z innymi wierzącymi.

Tak więc, wznosząc nasze głosy i duchy w pieśni „Jerozolimo, chwal Pana”, stajemy się jednym głosem uwielbienia. Jesteśmy zjednoczeni w chwale i oddaniu naszego Stwórcy, a nasze serca przepełnione są radością i pokojem. Niech ta pieśń stanie się dla nas inspiracją do kontynuowania naszej drogi wiary, doświadczając bliskości Boga i dzieląc się Jego chwałą z całym światem.

Tekst Pieśni: Jerozolimo, chwal Pana

1. Jerozolimo, chwal Pana nad pany,
Ramieniem Jego mur twój opasany.

2. Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga.

3. On twoje zamki w bramach obwarował,
Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.

4. On twe granice pokojem zaszczyca,
W których cię zboża dostatkiem nasyca.

5. On skoro ziemi swe powie wyroki,
Nie znają żadnej słowajego zwłoki.

6. On pola śniegiem jak wełną odziewa,
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.

7. On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima,
Której ostrości któż łatwo wytrzyma?

8. Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody;
Wionie Duch Jego, powzbierały wody.

9. Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi,
Bóg podał zakon swój Izraelowi.

10. Żadnym narodom On tak się nie stawił
Łaskawie, ani praw swoich objawił.

11. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchówi Świętemu.

12. Jak od początku była tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Chwyty Jerozolimo, chwal Pana

Chwyty: Jerozolimo, chwal Pana

[Intro]
D A D G
D A D G

[Strofa 1]
D G D A
Jerozolimo, chwal Pana nad pany,
D G D A
Ramieniem Jego mur twój opasany.

[Strofa 2]
D G D A
Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
D G D A
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga.

[Strofa 3]
D G D A
On twoje zamki w bramach obwarował,
D G D A
Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.

[Strofa 4]
D G D A
On twe granice pokojem zaszczyca,
D G D A
W których cię zboża dostatkiem nasyca.

[Refren]
D G D A
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
D G D A
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

[Strofa 5]
D G D A
On skoro ziemi swe powie wyroki,
D G D A
Nie znają żadnej słowajego zwłoki.

[Strofa 6]
D G D A
On pola śniegiem jak wełną odziewa,
D G D A
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.

[Strofa 7]
D G D A
On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima,
D G D A
Której ostrości któż łatwo wytrzyma?

[Strofa 8]
D G D A
Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody;
D G D A
Wionie Duch Jego, powzbierały wody.

[Strofa 9]
D G D A
Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi,
D G D A
Bóg podał zakon swój Izraelowi.

[Strofa 10]
D G D A
Żadnym narodom On tak się nie stawił
D G D A
Łaskawie, ani praw swoich objawił.

[Strofa 11]
D G D A
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
D G D A
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

[Strofa 12]
D G D A
Jak od początku była tak i ninie
D G D A
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Wykonanie Jerozolimo, chwal Pana

Wykonanie: Jerozolimo, chwal Pana

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

4.6/5 - (16 głosów)
ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź