Boga naszego chwalcie tekst

Boga naszego chwalcie tekst

Boga naszego chwalcie tekst

Pieśń Boga naszego chwalcie tekst jest hymnem pełnym uwielbienia i oddania chwały Bogu. Jej słowa składają się z pięknych wersetów, które zachęcają wszystkie ziemie i całe ludzkie plemię do oddawania cześci Bogu. Ta pieśń jest wyrazem wdzięczności za litość Boga, która została okazana wszystkim stworzeniom, oraz za wieczną prawdę, która została spełniona przez Jego Syna.

Początkowy werset „Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie” odnosi się do powszechności chwały Boga. Niezależnie od narodowości, języka czy kultury, wszyscy są zachęcani do wyrażania uwielbienia i oddawania chwały Bogu. Jest to wezwanie do jedności i braterstwa w duchu czci i uwielbienia.

Słowa „Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię” wskazują na to, że oddawanie cześci Bogu jest naszym obowiązkiem. To wyznanie, że Bóg jest godzien naszej czci i uwielbienia. Każde ludzkie plemię powinno składać Mu hołd i oddawać chwałę za Jego wielkość i dobroć.

Następnie pieśń przypomina nam o litości Boga, która jest nad nami stwierdzona. Litość Boża to Jego miłosierdzie, które okazuje nam pomimo naszych słabości i grzechów. Jest to znak Jego miłości i troski o nasze dobro. Warto docenić i oddać chwałę Bogu za Jego niekończącą się litość i wyrozumiałość.

W kolejnym wersie mówi się o wiecznej prawdzie Pańskiej, która została uiszczona. Jest to odniesienie do ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, która przyniosła zbawienie dla całej ludzkości. Jego śmierć i zmartwychwstanie są spełnieniem wiecznej prawdy Bożej i dowodem Jego miłości do nas.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. To wezwanie do uwielbienia Trójcy Świętej – Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca Święta jest jednym Bogiem, a oddawanie chwały Bogu w tej Trójcy jest wyrazem naszej wiary i uwielbienia.

Pieśń podkreśla, że chwała Bogu powinna trwać od początku i na wieki wieków. To wezwanie do nieustannego uwielbiania Boga, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Tekst Pieśni: Boga naszego chwalcie

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Chwyty Boga naszego chwalcie tekst

Chwyty: Boga naszego chwalcie

[A]
D G D A D
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
D G D A D
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię
G D G A D
Bo litość Jego nad nami stwierdzona
G D G A D
A prawda Pańska wiecznie uiszczona

[Refren]
D G D A D
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
D G D A D
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
G D G A D
Jak od początku była tak i ninie
G D G A D
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie

[A]
D G D A D
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
D G D A D
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię
G D G A D
Bo litość Jego nad nami stwierdzona
G D G A D
A prawda Pańska wiecznie uiszczona

[Refren]
D G D A D
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
D G D A D
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
G D G A D
Jak od początku była tak i ninie
G D G A D
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie

Wykonanie Boga naszego chwalcie tekst

Wykonanie: Boga naszego chwalcie

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (3)

3 opinie

 1. Wiola

  Pieśń „Boga naszego chwalcie” to głębokie wyrażenie wiary i uwielbienia wobec Boga. Jej słowa przypominają nam, że chwała i czczenie Boga powinny być powszechne i wszechkulturowe. To piękne wezwanie do jedności w duchu uwielbienia, które niezależnie od naszych różnic kulturowych i językowych jednoczy nas jako wspólnotę ludzką.

  Odniesienie do litości Boga jest szczególnie poruszające. Wspominając o tym, że Bóg okazuje nam miłosierdzie, nawet w obliczu naszych błędów i grzechów, przypominamy sobie o Jego miłości i gotowości do przebaczenia. To przesłanie pełne nadziei i pocieszenia, które przemawia do naszych serc i umacnia naszą wiarę.

  Wzmianka o wiecznej prawdzie Pańskiej i jej uiszczeniu przez ofiarę Jezusa przywołuje kluczową koncepcję chrześcijaństwa – zbawienie poprzez Jego ofiarę. To właśnie w Jezusie spełniła się wieczna prawda Boża, a ta pieśń jest przypomnieniem, jak głęboko ta prawda jest zakorzeniona w naszej wierze.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 2. Donia

  Wpis „Boga naszego chwalcie” jest modlitwą pełną pokory i wdzięczności. Słowa „Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię” to wezwanie do składania Bogu hołdu, co wydaje się być naszym naturalnym obowiązkiem jako stworzeń. Ta pieśń jest przypomnieniem, że oddawanie czci Bogu to nie tylko akt religijny, ale także nasza odpowiedź na Jego wielką miłość.

  Wzmianka o litości Bożej przypomina nam, że Bóg zawsze okazuje nam miłosierdzie, niezależnie od naszych słabości. To przesłanie o Jego niekończącej się trosce i gotowości do wybaczenia przynosi nam pokój i nadzieję. To także inspirujący przypomnienie, abyśmy i my byli litością i wyrozumiałością dla innych.

  Wezwanie do uwielbiania Trójcy Świętej odzwierciedla istotę chrześcijańskiej wiary. To podkreślenie jedności Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego jest wyrazem naszej głębokiej wiary w Trójjedynego Boga. Ta pieśń jest więc nie tylko wyrazem chwały, ale także wyznaniem naszego dogłębnego przekonania.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 3. Wulka

  Pieśń „Boga naszego chwalcie” jest jak wzniosła modlitwa oddania cześci Bogu. Jej słowa przywołują obraz jedności ludzkości w akcie uwielbienia Boga. To piękne przypomnienie, że niezależnie od naszych różnic, wszyscy jesteśmy wezwani do oddawania chwały i czci Stwórcy.

  Wzmianka o litości Bożej przynosi pociechę i nadzieję. To przypomnienie, że Bóg jest zawsze gotów nas przebaczyć i otoczyć nas swoją miłością, mimo naszych ludzkich słabości. To zachęta, abyśmy także w naszych relacjach z innymi byli pełni wyrozumiałości i litości.

  Podkreślenie wiecznej prawdy Pańskiej jest jak przypomnienie, że nasza wiara opiera się na fundamentach niezmiennych i niepodważalnych. To wyznanie naszej przekonania, że Bóg spełnia swoje obietnice i jest wierny naszej wierze. Ta pieśń jest więc jak modlitwa wiary i nadziei, której przesłanie jest bliskie każdemu chrześcijaninowi.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię

Zostaw odpowiedź