Zdrowaś bądź Maryja Niebieska lilia tekst

Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia tekst

Zdrowaś bądź Maryja Niebieska lilia tekst

Zdrowaś bądź Maryja Niebieska lilia: Pieśń uwielbienia

Pieśń „Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia” jest jednym z najbardziej znanych utworów religijnych poświęconych Matce Bożej. Jej słowa pełne oddania i czci wyrażają głęboką miłość i szacunek dla Maryi jako Matki litościwej i orędowniczki naszej wiary. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej pięknej pieśni, jej tekstowi oraz przesłaniu.

1. Zdrowaś bądź, Maryja

Pieśń rozpoczyna się słowami „Zdrowaś bądź, Maryja, Niebieska lilia”, co stanowi wyraz powitania i czci składanej Maryi. To wyrażenie pochodzi od tradycyjnego katolickiego modlitewnika „Zdrowaś Maryjo” (Ave Maria) i podkreśla wyjątkowe miejsce Maryi w naszej duchowości.

2. Maryja wielebna

W kolejnej zwrotce uwielbiamy Maryję jako najbłogosławioniejszą spośród wszystkich stworzeń. Wyrażamy naszą wiarę w jej moc i znaczenie jako przewodniczki na naszej drodze do Boga wszechmogącego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej

Te słowa oddają piękno i doskonałość łaski, jaką Maryja otrzymała od Boga. Jest ona czysta i bez skazy, nadzwyczajna w swoim posłuszeństwie i oddaniu Bogu.

4. Pełna wszech światłości

Następna zwrotka opisuje Maryję jako osobę, która jest pełna boskiego światła. Jej czystość, pokora i bezgrzeszne poczęcie sprawiają, że jest ona godna wielkiej chwały.

5. Pan stworzył Adama

W tej części pieśni odwołujemy się do stworzenia Adama i Ewy oraz ich upadku z grzechem pierworodnym. Ale Maryja, jako nowa Ewa, naprawiła to, czego Ewa zgrzeszyła, poprzez swoje bezgrzeszne poczęcie i narodzenie Jezusa Chrystusa.

6. Z Tobą był Duch Święty

W tej zwrotce podkreślamy obecność Ducha Świętego w życiu Maryi i w procesie Jej poczęcia Jezusa. To wyrażenie naszej wiary w tajemnicę Trójcy Świętej i w Boży plan zbawienia przez narodzenie Jezusa z Maryi.

7. Błogosławionaś Ty

Maryja jest błogosławiona i obdarzona szczególnym błogosławieństwem od Boga. Jej rola jako Matki Jezusa, który odkupił ludzkość, jest niezwykle ważna i pełna znaczenia.

8. Tyś jest litościwa

Maryja jest Matką litościwą, która w swoim matczynym sercu przyjmuje nas wszystkich. Jej miłość i opieka otaczają nas, dając nam poczucie bezpieczeństwa i obrony przed złem.

9. Między niewiastami

Ta część pieśni wyraża wyjątkowość Maryi wśród wszystkich kobiet. Jest najczystsza i najświętsza spośród wszystkich dziewic. Jej niezrównana godność i piękno są uznanie dla jej wyjątkowej roli jako Matki Bożej.

10. Błogosławion Owoc

Ta zwrotka skupia się na Jezusie, który jest owocem łona Maryi. Jezus jest miłościwym Synem Boga i źródłem zbawienia dla nas wszystkich. Oddajemy Mu cześć i chwałę za Jego niezwykłe dobrodziejstwa.

11. Twoje zmiłowanie

W tej części pieśni prosimy Jezusa, aby przez zasługi Matki swojej obdarzył nas swoim miłosierdziem. Maryja jest pośredniczką i orędowniczką naszej wiary, która przynosi nasze prośby przed tron Boży.

12. Amen wszyscy rzeczmy

Na zakończenie pieśni wszyscy wierni chrześcijanie wyznają swoją wiarę i proszą o ochronę od zła za wstawiennictwem Maryi.

Podsumowanie

Pieśń „Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia” to wyjątkowy utwór, który wyraża naszą miłość i czci dla Maryi jako Matki litościwej. Jej słowa przemawiają do naszych serc i przypominają nam o Jej wyjątkowej roli w naszej duchowości. Maryja jest dla nas ucieczką, orędowniczką i przykładem cnoty. Uwielbiamy Ją za Jej oddanie i miłość, a Jezusa za Jego zbawczą obecność w naszym życiu.

Zachowaj nas od złego Twoimi prośbami

Na zakończenie, prosimy Maryję, aby nas chroniła i wstawiała się za nami w naszej codziennej walce ze złem. Jej matczynym wstawiennictwem otrzymujemy łaski i siłę do pokonania trudności.

Zachowaj nas, o Matko miła, w Twojej macierzyńskiej opiece. Amen.

Tekst Pieśni: Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia

1. Zdrowaś bądź, Maryja
Niebieska lilia,
Panu Bogu miła,
Matko litościwa
Tyś jest nasza ucieczka
Najświętsza Maryja.

2. Maryja wielebna,
ukaż drogę pewną
przykazania Twego
Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja
zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej,
czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami
Święta nad świętymi.
O najświętsza Maryja,
módl się dziś za nami.

4. Pełna wszech światłości,
wielkiej pokorności,
bez grzechuś poczęła,
Wielką sławę wzięła,
przez Twoje narodzenie
wziął świat pocieszenie.

5. Pan stworzył Adama,
ojca wszystkich ludzi,
z niego Ewę matkę,
co zgrzeszyli jabłkiem,
aleś Ty naprawiła,
czym Ewa zgrzeszyła.

6. Z Tobą był Duch Święty,
Syn Boży poczęty
w Twym żywocie czystym,
Trójcy Świętej miłym,
i z Ciebie się narodził
obyczajem dziwnym.

7. Błogosławionaś Ty
nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący
dał przez Cię zbawienie,
Jezus, Syn Twój, odkupił
wszystko ludzkie plemię.

8. Tyś jest litościwa,
Matko nasza miła,
jaśniejsza nad słońce
w najświętszej zasłudze.
W Twojej-ci są obronie
wszyscy grzeszni ludzie.

9. Między niewiastami,
czystymi pannami,
Tyś sama najczystsza,
Królowo anielska!
Nie była Panu Bogu
żadna nad Cię milsza.

10. Błogosławion Owoc
żywota Twojego,
Jezus miłościwy,
Syn Boga żywego;
bądźże Jemu cześć, chwała
z dobrodziejstwa Jego.

11. Twoje zmiłowanie,
Jezu Chryste, Panie,
daj ludowi Twemu
tu dziś zebranemu.
Przez zasługi Matki Twej,
donieść w chwale wiecznej.

12. Amen wszyscy rzeczmy,
wierni chrześcijanie,
cośmy się tu zeszli
ku chwale tej Pannie.
Zachowaj nas od złego
Twoimi prośbami.

Chwyty Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia tekst

Chwyty: Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia tekst

[Intro]
D G D A D

[Refren]
D G D
Zdrowaś bądź, Maryja
A D
Niebieska lilia,
G D
Panu Bogu miła,
A D
Matko litościwa
G D
Tyś jest nasza ucieczka
A D
Najświętsza Maryja.

[Wers 1]
D G D
Maryja wielebna,
A D
ukaż drogę pewną
G D
przykazania Twego
A D
Boga wszechmocnego,
G D
On ci wszystka nadzieja
A D
zbawienia naszego.

[Wers 2]
D G D
Łaskiś pełna Pańskiej,
A D
czystości anielskiej,
G D
Pannaś nad pannami
A D
Święta nad świętymi.
G D
O najświętsza Maryja,
A D
módl się dziś za nami.

[Wers 3]
D G D
Pełna wszech światłości,
A D
wielkiej pokorności,
G D
bez grzechuś poczęła,
A D
Wielką sławę wzięła,
G D
przez Twoje narodzenie
A D
wziął świat pocieszenie.

[Wers 4]
D G D
Pan stworzył Adama,
A D
ojca wszystkich ludzi,
G D
z niego Ewę matkę,
A D
co zgrzeszyli jabłkiem,
G D
aleś Ty naprawiła,
A D
czym Ewa zgrzeszyła.

[Refren]
D G D
Zdrowaś bądź, Maryja
A D
Niebieska lilia,
G D
Panu Bogu miła,
A D
Matko litościwa
G D
Tyś jest nasza ucieczka
A D
Najświętsza Maryja.

[Wers 5]
D G D
Z Tobą był Duch Święty,
A D
Syn Boży poczęty
G D
w Twym żywocie czystym,
A D
Trójcy Świętej miłym,
G D
i z Ciebie się narodził
A D
obyczajem dziwnym.

[Wers 6]
D G D
Błogosławionaś Ty
A D
nad wszystko stworzenie,
G D
Pan Bóg wszechmogący
A D
dał przez Cię zbawienie,
G D
Jezus, Syn Twój, odkupił
A D
wszystko ludzkie plemię.

[Wers 7]
D G D
Tyś jest litościwa,
A D
Matko nasza miła,
G D
jaśniejsza nad słońce
A D
w najświętszej zasłudze.
G D
W Twojej-ci są obronie
A D
wszyscy grzeszni ludzie.

[Wers 8]
D G D
Między niewiastami,
A D
czystymi pannami,
G D
Tyś sama najczystsza,
A D
Królowo anielska!
G D
Nie była Panu Bogu
A D
żadna nad Cię milsza.

[Wers 9]
D G D
Błogosławion Owoc
A D
żywota Twojego,
G D
Jezus miłościwy,
A D
Syn Boga żywego;
G D
bądźże Jemu cześć, chwała
A D
z dobrodziejstwa Jego.

[Wers 10]
D G D
Twoje zmiłowanie,
A D
Jezu Chryste, Panie,
G D
daj ludowi Twemu
A D
tu dziś zebranemu.
G D
Przez zasługi Matki Twej,
A D
donieść w chwale wiecznej.

[Refren]
D G D
Zdrowaś bądź, Maryja
A D
Niebieska lilia,
G D
Panu Bogu miła,
A D
Matko litościwa
G D
Tyś jest nasza ucieczka
A D
Najświętsza Maryja.

[Outro]
D G D A D

Wykonanie Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia tekst

Wykonanie: Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź