Witaj Królowo Matko miłosierdzia tekst

Witaj Królowo Matko miłosierdzia tekst

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia tekst

Artykuł na temat pieśni „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia tekst”

„Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uroczystych pieśni maryjnych w tradycji katolickiej. Znana również pod łacińskim tytułem „Salve Regina”, pieśń ta stanowi piękny hymn pełen wdzięczności i miłości wobec Matki Bożej.

Historia i pochodzenie

Początki tej pieśni sięgają średniowiecza, choć dokładny czas i miejsce jej powstania pozostają przedmiotem dyskusji wśród historyków. Przez wieki była ona śpiewana w klasztorach, kościołach i podczas różnych uroczystości religijnych, zdobywając coraz większą popularność wśród wiernych.

Symbolika i treść

Tekst pieśni jest bogaty w symbole i odniesienia biblijne. Wyraża on głęboką wiarę i ufność w opiekę Maryi, Matki Jezusa, której wierni zawierzają swoje troski, nadzieje i prośby. W słowach „życie, słodyczy i nadziejo nasza” ukazana jest rola Maryi jako przewodniczki i opiekunki w trudach ludzkiego życia. Termin „wygnańcy, synowie Ewy” odnosi się do ludzkości jako potomków Ewy, pierwszej kobiety, która według Biblii przekroczyła zakaz Boga, co doprowadziło do grzechu pierworodnego.

W tekście pojawia się też błaganie o zwrócenie na ludzi „miłosierne oczy” i ukazanie Jezusa po wygnaniu z tego świata, co jest pragnieniem spotkania z Chrystusem w wieczności.

Znaczenie w kulturze

„Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia” jest pieśnią, która od wieków pełni ważną rolę w liturgii kościelnej, szczególnie w tradycji katolickiej. Jest śpiewana przede wszystkim w okresie po Zielonych Świątkach do Adwentu.

Jej łacińska wersja „Salve Regina” jest również często używana w liturgii oraz w klasycznej muzyce sakralnej. Wielu znanych kompozytorów, takich jak Mozart, Schubert czy Poulenc, stworzyło swoje wersje tego hymnu.

Podsumowanie

„Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia” to nie tylko pieśń o głębokim znaczeniu duchowym, ale także ważny element dziedzictwa kulturowego i tradycji kościelnej. Jej urok, piękno i moc sprawiają, że pozostaje ona jednym z najbardziej ukochanych hymnów maryjnych w historii chrześcijaństwa.

Tekst Pieśni: Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O, łaskawa,
O, litościwa
O, słodka Panno Maryjo.

Salve Regina, Mater misericordiae:
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende
O, clemens.
O, pia.
O, dulcis Virgo Maria.

Chwyty Witaj Królowo Matko miłosierdzia tekst

Chwyty: Witaj Królowo Matko miłosierdzia

[G]Witaj, Królowo, [D]Matko miłosier[G]dzia,
Życie, [Em]słodyczy i [C]nadziejo nasza, [D]witaj.
[G]Do Ciebie wołamy [D]wygnańcy, synowie [G]Ewy.
[C]Do Ciebie [D]wzdychamy, [G]jęcząc i [Em]płacząc
[Am]na tym łez pa[D]dole.
Przeto, [G]Orędowniczko nasza, one [D]miłosierne oczy
[Em]Twoje na nas [C]zwróć.
A [G]Jezusa, [D]błogosławiony owoc [G]żywota Twojego,
[C]po tym wygnaniu [D]nam okaż.
[G]O, łaskawa,
[Em]O, litościwa
[C]O, słodka [D]Panno [G]Maryjo.

[G]Salve Regina, [D]Mater misericor[G]diae:
Vita, [Em]dulcedo et [C]spes nostra, [D]salve.
[G]Ad te clamamus, [D]exsules, filii [G]Hevae.
[C]Ad te [D]suspiramus, [G]gementes et [Em]flentes
[Am]in hac lacrima[D]rum valle.
Eia [G]ergo, Advocata nostra, illos [D]tuos misericordes
[Em]oculos ad nos [C]converte.
Et [G]Iesum, [D]benedictum fructum [G]ventris tui,
[C]nobis post hoc [D]exsilium ostende.
[G]O, clemens.
[Em]O, pia.
[C]O, dulcis [D]Virgo [G]Maria.

Wykonanie Witaj Królowo Matko miłosierdzia tekst

Wykonanie: Witaj Królowo Matko miłosierdzia tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

4.5/5 - (22 głosów)
ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź