Tobie Maryjo wszystko oddałem tekst

Tobie Maryjo wszystko oddałem tekst

Tobie Maryjo wszystko oddałem tekst

Tobie Maryjo Wszystko Oddałem tekst: Pieśń Oddania i Wiary

Pieśń „Tobie Maryjo wszystko oddałem” to głęboki wyraz oddania i miłości do Matki Bożej, ukazujący pełne zaufanie do Jej opieki i prowadzenia. Ten utwór religijny odzwierciedla duchową więź wiernych z Maryją oraz pragnienie ofiarowania jej całego życia.

Treść i Interpretacja

  1. Całkowite Oddanie Maryi: Pierwsza zwrotka wyraża całkowite oddanie się Maryi, nie tylko w aspekcie materialnym, ale także duchowym. To oddanie jest wyrazem głębokiej wiary i ufności w Jej matczyne prowadzenie.
  2. Zaufanie do Opieki Maryi: Druga zwrotka mówi o złożeniu wszelkich trosk, zdrowia i życia w sercu Maryi. To symboliczne gest oddania się pod Jej opiekę, wyrażający przekonanie, że taka decyzja zapewnia bezpieczeństwo duchowe.
  3. Dziękczynienie za Łaski Maryi: Trzecia zwrotka wyraża wdzięczność za to, że Maryja przyjmuje każdego, nawet najbardziej nędznego, pod swoją opiekę, i prowadzi go do Boga.
  4. Ofiarowanie Miłości: Czwarta zwrotka to akt pokory i wyrażenie świadomości własnej ubóstwa duchowego. Jednocześnie to deklaracja, że jedyną rzeczą, którą można ofiarować Maryi, jest miłość płonąca w Eucharystii.
  5. Poświęcenie dla Syna Maryi: Ostatnia zwrotka to prośba o pomoc w ofiarowaniu życia Jezusowi, Synowi Maryi. Podkreśla się tu rolę Maryi jako pośredniczki w zbliżeniu do Chrystusa.

Muzyka i Styl

Pieśń „Tobie Maryjo wszystko oddałem” często cechuje się łagodną i refleksyjną melodią, która podkreśla jej nabożny i oddany charakter. Muzyka towarzyszy słowom, tworząc atmosferę zadumy i kontemplacji.

Znaczenie w Tradycji

Utwór ten jest ważnym elementem katolickiej tradycji maryjnej. Oddanie się Maryi i noszenie Jej szkaplerza to praktyki pobożne, które wyrażają pragnienie ochrony i prowadzenia przez Maryję.

Podsumowanie

Pieśń „Tobie Maryjo wszystko oddałem” to głębokie wyznanie wiary i miłości do Maryi, ukazujące pragnienie bycia pod Jej matczyną opieką. To zachęta dla wiernych do pełnego oddania się Maryi i życia na Jej chwałę.

Tekst Pieśni: Tobie Maryjo wszystko oddałem

Tobie, Maryjo, wszystko oddałem
Serce i duszę, i życie całe.
Przeto dziecięciem Twoim zostałem
I żyć już będę na Twoją chwałę.

W Twe serce troskę dzisiaj złożyłem
I zdrowie, życie i los mój wieczny.
Na służbę Twoją się poświęciłem,
A kto to czyni, jest już bezpieczny.

Skąd mi to szczęście, Matuchno droga,
że mnie nędznego, zabierasz sobie.
Ty mnie chcesz samego zawieźć do Boga,
Czymże, o Matko, spłacę się Tobie.

Do Twych stóp świętych pochylę skronie.
Przebacz! zawołam, żem tak ubogi.
Tylko tę miłość co w Hostii płonie
Złożyć Ci mogę, o Matko droga.

W Hostii śnieżnej, Jezus się kryje.
Syn Twój, o Matko, mój Oblubieniec,
Spraw, niech dla Niego dziecię Twe żyje.
Niech Jemu splata miłości wieniec.

 

Chwyty: Tobie Maryjo wszystko oddałem

 

Wykonanie: Tobie Maryjo wszystko oddałem tekst

 

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź