To co było od początku tekst

To co było od początku tekst

To co było od początku tekst

Artykuł: „Tajemnica Zwiastowania w Kolędzie tekst”

Kolęda, jako wyjątkowy gatunek pieśni, stanowi głębokie wyrażenie uczuć religijnych, kulturowych i społecznych ludzi. Jednym z takich utworów jest kolęda o nazwie, której główny motyw brzmi: „To, co było od początku”. Jest to wyjątkowe świadectwo zwiastowania, które łączy ludzką perspektywę z boską tajemnicą.

Świadectwo i bezpośrednie doświadczenie

Pierwsze strofy tej kolędy mocno podkreślają bezpośrednie doświadczenie tajemnicy Bożej obecności. Wersy „to, cośmy sami słyszeli”, „to, cośmy oglądali własnymi oczyma” wskazują na głęboki charakter osobistego świadectwa. Ludzie, których głos słyszymy w tych słowach, byli świadkami czegoś niewyobrażalnego.

Słowo Życia

W drugiej zwrotce pojawia się termin „Słowo Życia”. To nawiązanie do początku Ewangelii św. Jana, gdzie Chrystus jest określany jako Słowo – Logos. W chrześcijaństwie Słowo odnosi się do samego Jezusa, co podkreśla Jego boskość oraz rolę w dziele zbawienia ludzkości.

Głębokie przesłanie

Refren kolędy jest sercem tego utworu. Wyraża on najważniejsze przesłanie chrześcijaństwa: miłość Boga do ludzi, tak wielką, że zdecydował się On ofiarować swojego Syna, aby zbawić ludzkość. To przesłanie miłości jest fundamentalne dla wiary chrześcijańskiej i stanowi jądro Dobrego Przesłania.

Wspólnota i jedność

Ostatnia zwrotka podkreśla ideę wspólnoty. „Abyście wszyscy doszli do wspólnoty z nami, byście byli jedno z nami” – to wezwanie do głębokiej jedności z Bogiem i z bliźnimi. Jest to echem nauki Chrystusa o jedności ciała mistycznego, gdzie wszyscy wierzący są ze sobą i z Bogiem głęboko złączeni.

W podsumowaniu, kolęda „To, co było od początku” jest pięknym świadectwem wiary, które w sposób wyjątkowy podkreśla głęboką tajemnicę Bożego objawienia się ludziom. Stanowi ona nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim duchowe doświadczenie, które zbliża nas do tajemnicy narodzenia Chrystusa i Jego miłości do nas.

Tekst Kolędy:

1. To, co było od początku,
to, cośmy sami słyszeli,
to, cośmy oglądali własnymi oczyma,
to zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

Ref. Tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego nam dał.
Tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego nam dał.

2. To, co każdy widział z bliska,
czego dotykały nasze ręce.
To było Słowo od Ojca, Słowo Życia.
To zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

3. Życie nam się objawiło,
a myśmy Je oglądali
i o Nim wam świadczymy,
i zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

4. Cośmy sami zobaczyli,
to, cośmy sami słyszeli, to zwiastujemy wam,
abyście wszyscy doszli do wspólnoty z nami,
byście byli jedno z nami.

Chwyty: To co było od początku

[C]To, co było [Am]od początku,
[F]to, cośmy [G]sami słyszeli,
[C]to, cośmy [Am]oglądali własnymi oczyma,
[F]to zwiastujemy [G]wam, opowiadamy [C]wam:

Ref.
[F]Tak Bóg umi[G]łował świat,
[C]że Syna Swego [Am]nam dał.
[F]Tak Bóg umi[G]łował świat,
[C]że Syna Swego [G]nam [C]dał.

[C]To, co każdy [Am]widział z bliska,
[F]czego dotyka[G]ły nasze ręce.
[C]To było Słowo [Am]od Ojca, Słowo Życia.
[F]To zwiastujemy [G]wam, opowiadamy [C]wam:

[C]Życie nam się [Am]objawiło,
[F]a myśmy [G]Je oglądali
[C]i o Nim wam [Am]świadczymy,
[F]i zwiastujemy [G]wam, opowiadamy [C]wam:

[C]Cośmy sami [Am]zobaczyli,
[F]to, cośmy [G]sami słyszeli, to zwiastujemy wam,
[C]abyście wszyscy [Am]doszli do wspólnoty z nami,
[F]byście byli [G]jedno z [C]nami.

Wykonanie To co było od początku tekst

Wykonanie: To co było od początku tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

4.6/5 - (17 głosów)
ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź