Miłosierdzie

Litania do Miłosierdzia Bożego

Litania do Miłosierdzia Bożego Kyrie, eleison, Chryste, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. (Czytaj dalej)

Miłosierdzie