chrzest

Widziałem wodę płynącą tekst

Widziałem wodę płynącą tekst 1. Widziałem wodę płynącą, Od kościoła wychodzącą, Z rogu kościoła prawego, Spływającą na każdego. Alleluja, alleluja! 2. A do których przychodziła, Wszystkim zdrowie przywróciła. I co się przez nią zbawili, Wraz Alleluja mowili. Alleluja, alleluja! 3. (Czytaj dalej)
Przez chrztu świętego wielki dar tekst

Przez chrztu świętego wielki dar tekst Przez chrztu świętego wielki dar, O, Chryste, z Twej hojności, Twym dzieciom wiary dałeś skarb, Nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną cześć Pragniemy z serc gorących nieść. Strzec wiary ślubujemy, W niej żyć, umierać (Czytaj dalej)
Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo tekst

Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo tekst Ref. Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo, poślij nas, by uzdrawiać w imię Twe, poślij nas z Twoją mocą i w Twoim imieniu uzdrawiać świat, przezwyciężać zło. 1. Nie bierzcie nic na swoją (Czytaj dalej)
Pokropisz hizopem, Panie tekst

Pokropisz hizopem, Panie tekst Pokropisz hizopem, Panie, Mnie, człowieka grzesznego, Bym był przez Twe zmiłowanie Oczyszczon z grzechu mego. Obmyj mnie z mych nieprawości, A wybielony będę I doskonalszej jasności, Niż są śniegi, nabędę. Zmiłuj się, Boże, nade mną, Boś (Czytaj dalej)
O Panie z nami w czasie chrztu tekst

O Panie z nami w czasie chrztu tekst O, Panie, z nami w czasie chrztu Zawarłeś wieczne przymierze. Wiernościm Tobie złożył ślub, Oddałem się Tobie szczerze. Lecz słabość moja wielka jest, Zdradziłem Ciebie, o Panie, A teraz przez pokuty chrzest (Czytaj dalej)
Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty tekst

Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty tekst Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty O Alojzy, bądźże pozdrowiony. Od dzieciństwa święteś miał ochoty, Za coś łaską Bo ą obdarzony; Nie splamiłeś szaty niewinności, Strzegłeś od chrztu przedrogiej czystości; Ach, uproś nam u Boga w niebie, (Czytaj dalej)
Jezu dotknij mnie tekst

Jezu dotknij mnie tekst Pieśń Jezu dotknij mnie tekst jest pełnym emocji wyrazem pragnienia bliskości Jezusa i doświadczenia Jego dotyku w naszym życiu. Tekst pieśni skłania nas do refleksji nad tym, jak wielką moc i uzdrowienie może przynieść nam spotkanie (Czytaj dalej)
Gdy Jan wypełniał swe zadanie tekst

Gdy Jan wypełniał swe zadanie tekst Gdy Jan wypełniał swe zadanie, Wszedł do Jordanu Stwórca świata, By swym obmyciem w jego wodach Czystość przywrócić nurtom rzeki. 2. Nie potrzebował chrztu pokuty Ten, który zrodził się z Dziewicy, Lecz przyjął go, (Czytaj dalej)
Duchu Święty do nas przyjdź tekst

Duchu Święty do nas przyjdź tekst 1.Duchu Święty do nas przyjdź Dotknij w sercach naszych ran Uzdrów je miłością swą Pokój w serca nasze wlej (2x) 2.Królu życia do nas przyjdź Niech Twój krzyż jaśnieje w nas Łaską swoją ulecz (Czytaj dalej)
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz tekst

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz tekst Tekst Pieśni: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz 1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas, i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, (Czytaj dalej)
Boże bogaty w miłosierdzie tekst

Boże bogaty w miłosierdzie tekst Ref. Boże łaskawy, pełen dobroci, Bogaty w Miłosierdzie! Wierzę Ci, Jezu, ufam i kocham, Teraz i zawsze, i wszędzie. Okaż, o Jezu, swoją potęgę Przez dobroć i zmiłowanie, Przez przebaczenie i sprawiedliwość Twój pokój niech (Czytaj dalej)
Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego tekst

Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego tekst Kapłan (K): O Boże, e poprzez znaki sakramentalne, a H7 Ty dokonujesz niewidzialną mocą H7 cudów zbawienia. e Ty w ciągu dziejów w wieloraki sposób a przygotowałeś wodę, Twoje stworzenie, D C aby stała się (Czytaj dalej)
Jeden chleb tekst

Jeden chleb tekst Pieśń Jeden chleb tekst to popularna piosenka religijna, która jest znana nie tylko wśród wierzących, ale również poza kościołem. Tekst utworu opowiada o jedności i miłości, którą można osiągnąć poprzez spożywanie jednego chleba, którym jest Chrystus. Pieśń (Czytaj dalej)
Duchu Święty do nas przyjdź tekst

Duchu Święty do nas przyjdź tekst 1.Duchu Święty do nas przyjdź Dotknij w sercach naszych ran Uzdrów je miłością swą Pokój w serca nasze wlej (2x) 2.Królu życia do nas przyjdź Niech Twój krzyż jaśnieje w nas Łaską swoją ulecz (Czytaj dalej)

chrzest