Przyjdź Duchu Święty tekst

Przyjdź Duchu Święty tekst

Przyjdź Duchu Święty tekst

Pieśń Przyjdź, Duchu Święty tekst – Modlitwa o Obecność i Działanie Ducha Świętego

Pieśń „Przyjdź, Duchu Święty” jest wyrazem pragnienia obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jej tekst pełen jest modlitewnej prośby o napełnienie nas Jego łaską i ogniem miłości. Tekst tej pieśni skupia się na Duchu Świętym jako źródle odnowy i przemiany, co stanowi fundament naszej wiary i relacji z Bogiem.

Refren: Refren pieśni jest wezwaniem do Ducha Świętego, aby przybył i napełnił serca wiernych. Ogień miłości, który ma zostać w nas zapalony, symbolizuje duchową gorliwość i oddanie. Prośba o przyjście Ducha Świętego jest głębokim pragnieniem o głębszą więź z Bogiem i o doświadczenie Jego działania.

Strofy: W pierwszej strofie pieśni podkreślone jest pragnienie, aby Duch Święty zstąpił na nas i odnowił nasze serca. Wzorzec stworzenia od nowa jest tu obecny, symbolizując przemianę i oczyszczenie, które może dokonać się w nas dzięki działaniu Ducha Świętego. Pieśń wskazuje na obietnicę Bożej odnowy i przemiany.

W drugiej strofie ukazana jest siła Ducha Świętego jako źródło spoczynku i dopełnienia. Stwierdzenie „Nie moc, nie siła” podkreśla, że to nie nasza ludzka siła, lecz działanie Ducha jest kluczowe. To On dokonuje dzieła przemiany i odnowy w naszym życiu.

Trzecia strofa odwołuje się do Pisma Świętego, gdzie stwierdzono, że „Pan jest Duchem”. Ta myśl wyraża jedność Boga i Ducha Świętego, który jest obecny w naszym życiu i nadaje nam wolność. Wyrażenie chwały i uwielbienia Panu jest wyrazem naszej wdzięczności za dar Ducha Świętego i Jego działanie w naszym życiu.

Pieśń „Przyjdź, Duchu Święty” jest głęboką modlitwą, która wyraża nasze pragnienie doświadczenia obecności i działania Ducha Świętego. Jej tekst przypomina nam o znaczeniu odnowy, przemiany i duchowej przemocy w naszym życiu. Melodia tej pieśni jest jak modlitewna melodia wołania, a refren powtarzający się kilkakrotnie stanowi modlitewne pragnienie obecności Ducha Bożego. Pieśń ta przypomina nam o naszej wierze i ufności w działanie Boga, który przez Ducha Świętego prowadzi nas do odnowy i przemiany.

Tekst Pieśni: Przyjdź Duchu Święty

Ref. Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swych wiernych.
I zapal w nas swój ogień,
ogień miłości Twej.

1. Niech zstąpi Duch Twój
na nowo będziemy stworzeni.
To Ty sam odnowisz oblicze ziemi tej.

2. Nie moc, nie siła,
lecz Duch mój na was spocznie.
On sam dopełni dzieła, tak mówi Pan Zastępów.

3. Pan jest Duchem.
Gdzie Duch Boży tam jest wolność.
Będziemy Cię wielbić, Panie na wieki wieków Amen.

Chwyty Przyjdz Duchu Święty tekst

Chwyty: Przyjdź Duchu Święty tekst

D A Hm
Ref. Przyjdź, Duchu Święty,
G D A D
Napełnij serca swych wiernych.
D A Hm
I zapal w nas swój ogień,
G D A D
Ogień miłości Twej.

D G D
1. Niech zstąpi Duch Twój
G D A D
Na nowo będziemy stworzeni.
D A Hm
To Ty sam odnowisz oblicze ziemi tej.

D G D
2. Nie moc, nie siła,
G D A D
Lecz Duch mój na was spocznie.
D A Hm
On sam dopełni dzieła, tak mówi Pan Zastępów.

D G
3. Pan jest Duchem.
D A D
Gdzie Duch Boży tam jest wolność.
D G
Będziemy Cię wielbić,
D A D
Panie na wieki wieków Amen.

Wykonanie Przyjdz Duchu Święty tekst

Wykonanie: Przyjdź Duchu Święty tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.