Pod Twoją obronę tekst

Pod Twoja obrone tekst

Pod Twoją obronę tekst

Pod Twoją obronę tekst: Modlitwa, która otacza nasze potrzeby łaską Matki Bożej

Modlitwa „Pod Twoją obronę” (łac. Sub Tuum Praesidium) jest jedną z najstarszych modlitw chrześcijańskich, które sięgają aż III wieku. Jest to piękne wyznanie wiary skierowane za pośrednictwem Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, w intencji Kościoła i Wspólnoty wierzących. Słowa tej modlitwy głęboko poruszają serca wiernych, budząc uczucie bezpieczeństwa, opieki i zbawienia.

Tekst modlitwy „Pod Twoją obronę” jest niezwykle prosty, a jednocześnie pełen treści duchowych. To wezwanie do Matki Bożej jako naszej Orędowniczki, Pośredniczki i Pocieszycielki. Rozpoczynamy od słów: „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”. To wyznanie naszego zaufania i oddania się Matce Bożej, która jest dla nas jak potężna twierdza, gotowa nas chronić i bronić przed wszelkim złem.

W dalszej części modlitwy prosimy Matkę Bożą, aby nie gardziła naszymi prośbami w potrzebach naszych. Zawierzamy Jej nasze troski, problemy i zmartwienia, ufając, że Ona nie opuści nas ani na chwilę. Wyrażamy także nasze pragnienie, aby Maryja nas wybawiła od wszelakich złych przygód. W tej prośbie o wybawienie od złego możemy dostrzec owoce naszej wiary w moc Bożej opieki, której udziela nam przez swoją Matkę.

W modlitwie „Pod Twoją obronę” zwracamy się do Maryi jako Panny chwalebnej i błogosławionej.

To wyraz szacunku, uwielbienia i oddania, jakie żywimy wobec Niej. Nazywamy Ją także naszą Panią, Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką. Te tytuły ukazują Jej rolę jako naszej Przewodniczki, która przedstawia nasze prośby Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Maryja jest dla nas jak bliska przyjaciółka, która rozumie nasze potrzeby i wstawia się za nami przed tronem Bożym.

W modlitwie wyrażamy również pragnienie pojednania z Synem Bożym. Prosimy Maryję, aby nas pojednała z Jezusem i poleciła nas Jego opiece. Wierzymy, że Maryja jest najdoskonalszym pośrednikiem między nami a Jezusem, ponieważ to przez Jej niezwykłą rolę Matki Bożej dokonało się nasze zbawienie. Zawierzając się Jej i oddając nasze sprawy w Jej ręce, wierni czują się pewni, że Matka Boża przekazuje nasze prośby Synowi i jesteśmy przyjęci przez Jego miłosierdzie.

Modlitwa „Pod Twoją obronę” jest wyrazem naszego pragnienia zbawienia i opieki Bożej.

Szukając schronienia pod opieką Maryi, odczuwamy siłę Jej matczynej miłości i troski. Uczymy się od Niej pokory, ufności i oddania Bogu. W modlitwie tej skupiamy się na Jezusie Chrystusie, który jest naszym Zbawicielem, i wyznajemy naszą wiarę w Jego moc zbawczą.

Maryja jako Matka Jezusa jest dla nas przykładem w modlitwie i w codziennym życiu. Jej pokora, posłuszeństwo i oddanie Bogu stanowią wzór dla każdego chrześcijanina. Wielu wiernych szuka Jej wstawiennictwa w trudnych chwilach, oczekując Jej pomocy i łaski. Przez modlitwę „Pod Twoją obronę” wyrażamy nasze zaufanie do Niej jako Matki i orędowniczki.

Modlitwa ta jest szczególnie popularna wśród katolików, którzy czczą Maryję jako Matkę Bożą. Jest odmawiana w różnych sytuacjach i okolicznościach. Niektórzy wierni odmawiają ją codziennie, innych sięgają po nią w czasie prób, choroby czy trudnych sytuacji życiowych. Maryja jest dla nich źródłem pociechy, nadziei i siły.

Warto również zaznaczyć, że modlitwa „Pod Twoją obronę” jest łącznikiem między wiarą a kulturą. Stanowi część pięknej tradycji chrześcijańskiej, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tekst modlitwy zachował swoją oryginalność i niezmienną treść na przestrzeni wieków. To świadectwo silnego związku wiernych z Maryją i ich pragnienia otoczenia się Jej opieką.

Podsumowując, modlitwa „Pod Twoją obronę” jest wyjątkowym wyrazem naszej wiary, zaufania i oddania Bogu przez pośrednictwo Maryi. Przez nią odczuwamy bliskość Matki Bożej, która nas otacza swoją miłością i opieką. Jej matczynym sercem zanosimy nasze prośby, troski i radości, wiedząc, że Ona nas wysłuchuje i wstawia się za nami przed Tronem Bożym.

Ta piękna modlitwa jest źródłem pocieszenia i siły dla wszystkich, którzy szukają schronienia u Matki Bożej. W niej odnajdujemy oparcie w trudnych chwilach, pocieszenie w smutku oraz nadzieję na lepsze jutro. Wzywając Maryję jako Orędowniczkę i Pośredniczkę, oddajemy się Jej matczynej opiece, wierząc, że nasze prośby zostaną wysłuchane i odpowiadające na nie łaski zostaną nam udzielone.

Modlitwa „Pod Twoją obronę” przypomina nam również, że Maryja jest dla nas przykładem wiary i ufności w Boga.

Jej „tak” Bogu, wyrażone w chwili Zwiastowania, stanowi wzór dla nas wszystkich. Wierzymy, że Maryja jako Matka Kościoła jest z nami w naszych radościach i smutkach, w naszych zwycięstwach i trudnościach. W Jej Matczynym Sercu znajdujemy pocieszenie i siłę do pokonywania przeszkód oraz rozwijania naszego życia duchowego.

Odmawiając modlitwę „Pod Twoją obronę”, stajemy się częścią żywej tradycji Kościoła. Przez wieki wierni przed nami powierzali swoje intencje i modlitwy Matce Bożej, a my kontynuujemy ten piękny łańcuch modlitewny. Ta modlitwa przypomina nam, że jesteśmy częścią większej Wspólnoty wierzących, którzy zwracają się do Matki Bożej z ufnością i oddaniem.

Wielu ludzi doświadczyło mocy i skuteczności modlitwy „Pod Twoją obronę”. Świadectwa nawróceń, uzdrowień czy otrzymanych łask są liczne. Wielu wiernych dostrzega, że ich relacja z Maryją pogłębia się poprzez odmawianie tej modlitwy. Doświadczają Jej wsparcia i otuchy w codziennym życiu, a także w duchowych i moralnych zmaganiach.

Tekst: Pod Twoją obronę

Pod Twoją Obronę (łac. Sub Tuum Praesidium) – modlitwa chrześcijańska, pochodząca z III wieku, kierowana za pośrednictwem Maryi, matki Jezusa Chrystusa w intencji Kościoła (Wspólnoty).

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę)
Sub Tuum praesidium configimus sancta Dei Genitrix,
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra.
Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

Amen.

Chwyty Pod Twoją Obronę po łacinie

Chwyty: Pod Twoją Obronę

Chwyty do pieśni „Pod Twoją obronę” można zagrać na gitarze w następujących akordach:

Strofka 1:
A E F#m D A E A

Strofka 2:
D E A F#m D E A

Refren:
D E A F#m D E A

Można również zagrać tę pieśń na klawiszach, zaczynając od tonacji A-dur:

Strofka 1:
A – E – F#m – D – A – E – A

Strofka 2:
D – E – A – F#m – D – E – A

Refren:
D – E – A – F#m – D – E – A

Pamiętaj, że te akordy i chwyty to tylko propozycja, możesz je dostosować do swoich preferencji muzycznych i stylu gry.

Wykonanie Pod Twoją Obronę po łacinie

Wykonanie: Pod Twoją Obronę

Dziękuję, że jesteś z nami i pomagasz nam się rozwijać, jeśli podoba Ci się to co robimy prosimy Cię o wsparcie, zajrzyj również nasz kanał na Youtube, bądź bliżej i kliknij subskrybuj. Warto %również zobaczyć listę pieśni i modlitw, a %także zapoznaj się bliżej Świętym i Błogosławionym, których może jeszcze nie znasz.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź