Pan zstąpił z nieba tekst

Pan zstąpił z nieba tekst

Pan zstąpił z nieba tekst

Pieśń „Pan zstąpił z nieba” to utwór o charakterze adwentowym, nawiązujący do oczekiwania na przyjście Chrystusa. Tekst pieśni składa się z trzech zwrotek, w których opisane są przymioty Zbawiciela oraz jego dar dla ludzi.

Pierwsza zwrotka rozpoczyna się od słów „Pan zstąpił z nieba”, które odnoszą się do inkarnacji Syna Bożego, czyli Jego narodzenia jako człowieka. Słowa te są wyrazem radości i nadziei, jakie niosło ze sobą przyjście Mesjasza na świat. Kolejne wersy mówią o Jego mocach i chwale, którymi obdarza ludzi. Chrystus jako Syn Boży jest zstąpił na ziemię, aby nas zbawić i uchronić przed złem.

Druga zwrotka ukazuje Jezusa jako drogę i prawdę, ale także jako nasze światło i naszą nadzieję. Słowa te wskazują na potrzebę prowadzenia życia według nauk Jezusa, której esencją jest miłość do Boga i do bliźniego. Tylko wtedy możemy osiągnąć szczęście i zbawienie. Kolejne wersy opisują wspaniałość Jezusa, który nie tylko jest naszym nauczycielem, ale również zbawicielem, który umarł za nasze grzechy na krzyżu.

Trzecia zwrotka podkreśla, że Chrystus zawsze jest z nami i nigdy nas nie opuszcza. Słowa „Zawsze z nami, w każdej chwili” mówią o bliskości i opiece, jakiej doświadczamy dzięki Jezusowi. Kolejne wersy ukazują Go jako naszego przyjaciela, który wspiera nas w trudnych chwilach i pomaga pokonać przeciwności losu. Pieśń kończy się modlitwą o to, by Chrystus prowadził nas przez życie i umacniał w wierze.

Pieśń „Pan zstąpił z nieba” jest hymnem pełnym radości i nadziei, który zachęca nas do odkrywania piękna i mocy nauk Chrystusa oraz do otwierania się na Jego miłość i zbawienie. Jest to utwór, który pomaga nam zrozumieć, że Bóg jest zawsze blisko nas i chce nas prowadzić do prawdziwego szczęścia i pełni życia.

Tekst Pieśni: Pan zstąpił z nieba

1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba;
Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg.
Cichy, bez chwały, daje się nam cały;
Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
Z miłością, z czułością wiernych sług!
2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi;
Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp.
On nas z ołtarza łaską swą obdarza;

Chwyty Pan zstąpił z nieba

Chwyty: Pan zstąpił z nieba

[Intro] C F G C

[Verse 1] C F G C Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba; C F G C Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. C F G C Cichy, bez chwały, daje się nam cały; C F G C Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, C F G C Z miłością, z czułością wiernych sług!

[Verse 2] C F G C Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; C F G C Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp. C F G C On nas z ołtarza łaską swą obdarza; C F G C Z ufnością, z oddaniem, z wdzięcznością i czcią, C F G C Przyjmijmy Go, Jezusa, jakieś dary wzbogacza.

Wykonanie Pan zstąpił z nieba

Wykonanie: Pan zstąpił z nieba

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (2)

2 opinie

  1. Walllokol

    Tekst doskonale rozświetla treść pieśni „Pan zstąpił z nieba”. Ten utwór adwentowy wyraża oczekiwanie na przyjście Chrystusa, radosne zwiastowanie Jego narodzenia. Pierwsza zwrotka przypomina nam wspaniałość chwili, gdy Syn Boży zstąpił jako człowiek, aby nas zbawić. Druga zwrotka ukazuje Chrystusa jako Drogę, Prawdę, Światło i Nadzieję, wskazując, że Jego nauki prowadzą nas do pełni życia i zbawienia. Trzecia zwrotka podkreśla bliskość Jezusa oraz Jego rolę przyjaciela i wsparcia w trudnościach. Tekst „Pan zstąpił z nieba” mówi o nadziei, którą przynosi Jezus, a także o Jego wiecznym towarzystwie w naszym życiu.

    Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
  2. Pocza

    Artykuł doskonale ukazuje piękno i treść pieśni „Pan zstąpił z nieba”. Tekst tej pieśni adwentowej oddaje głębokie znaczenie narodzenia Chrystusa jako daru Boga dla ludzi. Melodia utworu i jego zwrotki przypominają o chwale Jezusa jako Drogie, Prawdy i Światła, który prowadzi nas przez życie i umacnia naszą wiarę. Tekst mówi także o bliskości Boga, który jest z nami we wszystkich chwilach i wspiera nas w trudnościach. Pieśń ta stanowi zarówno wyraz radości z przyjścia Jezusa na świat, jak i zachętę do otwierania się na Jego nauki i miłość.

    Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię

Zostaw odpowiedź