Oto Chleb Aniołów tekst

Oto Chleb Aniołów tekst

Oto Chleb Aniołów tekst

Pieśń „Oto Chleb Aniołów tekst” – Eucharystia jako źródło duchowego pokarmu

Eucharystia od wieków stanowiła centralny punkt katolickiej liturgii. Jest to sakrament, który umożliwia wiernym uczestniczenie w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pieśń „Oto Chleb Aniołów” odzwierciedla głęboką wiarę w realną obecność Jezusa w postaciach chleba i wina podczas Mszy Świętej.

Tekst tej pieśni podkreśla dwa ważne aspekty Eucharystii. Po pierwsze, nawiązuje do starotestamentowej manny, która była pokarmem dla Izraelitów podczas ich wędrówki przez pustynię. W Nowym Testamencie, Jezus Chrystus określa siebie jako prawdziwy chleb z nieba, który daje życie wieczne (por. J 6,32-35). Pieśń używa terminu „Chleb Aniołów”, aby zaznaczyć niebiański i nadprzyrodzony charakter tego sakramentu.

Po drugie, refren pieśni stanowi wezwanie do dziękczynienia. „Dziękujmy Panu, bo jest dobry, bo nieskończenie nas umiłował” przypomina wiernym o bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Eucharystia jest wyrazem tej miłości, bowiem Jezus ofiarował swoje ciało i krew za zbawienie ludzkości.

Wers „Bierzcie, jedzcie wszyscy Chrystusowe Ciało” to bezpośrednie odniesienie do słów Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy (por. Mt 26,26-28). Jest to wezwanie do przyjmowania Eucharystii i głoszenia tajemnicy zbawienia.

„Oto Chleb prawdziwy, Ciało mego Pana” oraz „Panie Tyś Opoką, Tyś zbawieniem naszym” wskazują na moc i znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijanina. Jest ona nie tylko przypomnieniem męki Pańskiej, ale również źródłem siły i pokarmem duchowym w drodze do wieczności.

Podsumowując, pieśń „Oto Chleb Aniołów” jest pięknym wyrazem wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii oraz w Jego zbawczej ofierze na krzyżu. Wzywa wiernych do dziękczynienia, głoszenia tajemnicy miłości Bożej oraz do głębszej jedności z Bogiem poprzez uczestniczenie w Mszy Świętej. Jest to pieśń, która przypomina o centralnym miejscu Eucharystii w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina.

Tekst Pieśni: Oto Chleb Aniołów

Oto Chleb Aniołów i niebieski pokarm,
Ojciec przygotował dla swych dzieci ziemskich.

Ref.: Dziękujmy Panu, bo jest dobry,
bo nieskończenie nas umiłował.

2. Bierzcie, jedzcie wszyscy Chrystusowe Ciało,
głoście tajemnicę Jego miłowania.

3. Oto Chleb prawdziwy, Ciało mego Pana,
w drodze do Ojczyzny człowiekowi dany.

4. Panie Tyś Opoką, Tyś zbawieniem naszym,
pozostałeś z nami do skończenia świata.

Chwyty Oto Chleb Aniołów tekst

Chwyty: Oto Chleb Aniołów

[C]Oto Chleb Aniołów i [F]niebieski pokarm,
[G]Ojciec przygotował dla [C]swych dzieci ziemskich.

Ref.: [F]Dziękujmy Panu, [C]bo jest dobry,
[G]bo nieskończenie nas [C]umiłował.

[F]Bierzcie, jedzcie wszyscy [C]Chrystusowe Ciało,
[G]głoście tajemnicę Jego [C]miłowania.

[F]Oto Chleb prawdziwy, [C]Ciało mego Pana,
[G]w drodze do Ojczyzny [C]człowiekowi dany.

[F]Panie Tyś Opoką, [C]Tyś zbawieniem naszym,
[G]pozostałeś z nami do [C]skończenia świata.

Wykonanie Oto Chleb Aniołów tekst

Wykonanie: Oto Chleb Aniołów tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź