Nowenna pompejańska tekst

Nowenna pompejanska tekst

Nowenna pompejańska tekst

Nowenna pompejańska tekst to popularna modlitwa katolicka, która wywodzi się z Pompejów we Włoszech. Modlitwa ta ma na celu uzyskanie łaski i wstawiennictwa Matki Bożej, zwanej także Królową Różańca Świętego. Nowenna składa się z kilku dni modlitw, których centralnym punktem jest różaniec. Odmawianie różańca w ramach Nowenny pompejańskiej jest połączone z medytacją na tajemnice różańcowe oraz rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Modlitwa ta jest szczególnie popularna w Polsce, a jej zwolennicy przypisują jej wiele cudownych uzdrowień, nawróceń i łask. W Polsce najwięcej nabożeństw Nowenny pompejańskiej odprawia się w październiku, który jest poświęcony Matce Bożej Różańcowej.

Nowenna pompejańska jest modlitwą katolicką, której celem jest uzyskanie łaski u Maryi.

Jej nazwa pochodzi od miasta Pompeje we Włoszech, gdzie w 1884 roku modlitwy te zostały objawione pewnej kobiecie przez Matkę Bożą. Nowenna składa się z 54 dni modlitw, w tym 27 dni nawiedzenia i 27 dni dziękczynienia. Podczas nawiedzenia codziennie odmawia się koronkę do Najświętszej Maryi Panny z Pompejów, natomiast podczas dziękczynienia składa się Bogu dziękczynienie za otrzymane łaski. Modlitwa ta ma na celu umocnienie wiary, zbliżenie się do Boga i uzyskanie łaski potrzebnej w trudnych sytuacjach.

Nowenna pompejańska tekst cieszy się dużą popularnością wśród katolików na całym świecie, a jej odmawianie przypisuje się wielu cudom i łaskom. Szczególną popularnością cieszy się w Polsce, gdzie odbywają się liczne nawiedzenia obrazu Matki Bożej z Pompejów i spotkania modlitewne, podczas których odmawia się Nowennę. Odmawianie Nowenny pompejańskiej to czas skupienia i modlitwy, który pozwala na pogłębienie relacji z Bogiem i Matką Bożą oraz uzyskanie potrzebnych łask.

Nowenna pompejańska to modlitewna praktyka katolicka, która pochodzi z Włoch i jest popularna na całym świecie. Została nazwana na cześć miasta Pompei, gdzie według tradycji Matka Boża objawiła się i dała wskazówki dotyczące tej modlitwy.

Nowenna składa się z 54 dni modlitw, które dzielą się na trzy części. Pierwsza część składa się z 27 dni modlitw o łaski, druga z 27 dni dziękczynienia, a ostatnie 3 dni to modlitwy o uwolnienie.

Modlitwy odmawia się codziennie, a każdego dnia jest inny fragment Pisma Świętego oraz modlitwy do Matki Bożej Pompejańskiej.

Celem Nowenny pompejańskiej jest uzyskanie łaski od Matki Bożej, która jest uważana za najsilniejszego pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Modlitwy te mają pomóc w rozwiązaniu problemów, uzdrowieniu ciała i duszy, a także wzmocnieniu wiary. Wielu ludzi uważa, że Nowenna pompejańska była dla nich źródłem siły i nadziei w trudnych momentach życia.

Nowenna pompejańska cieszy się dużą popularnością na całym świecie, a jej modlitwy są dostępne w wielu językach. W Polsce modlitwy te są odprawiane w wielu kościołach i sanktuariach, a także przez wiele osób prywatnie. Odmawianie Nowenny pompejańskiej jest ważnym elementem życia religijnego wielu katolików.

Nowenna pompejańska jest popularną modlitwą w Kościele katolickim, która zyskała na znaczeniu w XIX wieku za sprawą zakonnika Bartłomieja Longo.

Modlitwa ta składa się z dziewięciu dni intensywnego odmawiania różańca, z uwzględnieniem specjalnych intencji oraz rozważań dotyczących życia Maryi i Jezusa Chrystusa.

Historia Nowenny pompejańskiej sięga roku 1875, kiedy to młody włoski adwokat Bartłomiej Longo nawrócił się na katolicyzm po latach poszukiwań duchowych. W czasie swojego nawrócenia Longo zobaczył Matkę Bożą, która przemówiła do niego i poleciła mu szerzenie Nowenny pompejańskiej jako narzędzia nawrócenia grzeszników. Modlitwa ta odwołuje się do historii ikony Matki Bożej z Pompei, która według legendy miała spełniać cuda.

Odmawianie Nowenny pompejańskiej składa się z dziewięciu dni modlitwy różańcowej, zakończonej uroczystą Mszą św. i procesją. W każdym dniu odmawiany jest różaniec, a także specjalne intencje i rozważania, które mają pomóc w zrozumieniu życia Jezusa i Maryi oraz wzmocnić wiarę i zaufanie do Boga.

Nowenna pompejańska stała się bardzo popularną modlitwą w Polsce, a odmawiają ją zarówno duchowni, jak i wierni świeccy.

Coraz częściej organizowane są również pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, związanych z kultem Matki Bożej z Pompei. Modlitwa ta ma pomóc w uzyskaniu łaski i nawróceniu, ale także wzmocnić więź z Bogiem i Maryją oraz zacieśnić więzy międzyludzkie.

W Nowennie pompejańskiej kluczową rolę odgrywa modlitwa. Modlitwa ta składa się z trzech części: rozważania, modlitwy różańcowej oraz litanii loretańskiej. Pierwsza część polega na czytaniu rozważań dotyczących życia Maryi i Jezusa, które mają na celu wzbudzenie w naszej duszy głębszej wiary i oddania. Druga część to modlitwa różańcowa, czyli odmawianie dziesięciu tajemnic różańcowych w intencji, której sobie życzymy. Trzecia część to litanie loretańska, czyli modlitwa wychwalająca Maryję i prosząca o Jej wstawiennictwo.

Nowenna pompejańska jest znaną i popularną formą modlitwy w Kościele katolickim, szczególnie w Polsce. Wiele osób decyduje się na odmawianie tej modlitwy w trudnych sytuacjach życiowych, np. w chorobie, kłopotach finansowych czy w relacjach międzyludzkich. Również w czasie pandemii wiele osób modliło się Nowenną pompejańską w intencji zakończenia pandemii i uzdrowienia chorych.

Nowenna pompejańska jest okazją do wzmocnienia swojej wiary i zaangażowania w modlitwę.

Jest to także czas na skupienie się na swoich potrzebach i intencjach, a także na modlitwie za innych. Wiele osób odmawia Nowennę pompejańską w grupach modlitewnych, co pozwala na wzajemne wsparcie i podzielenie się doświadczeniami.

Odmawianie Nowenny pompejańskiej wymaga regularności i konsekwencji. Modlitwa ta składa się z 54 dni modlitwy, które są podzielone na dwie części: 27 dni modlitwy w intencji prośby oraz 27 dni dziękczynienia za otrzymane łaski. Dlatego ważne jest, aby odmawiać Nowennę pompejańską regularnie, codziennie przez 54 dni.

Nowenna pompejańska to nie tylko modlitwa, ale także okazja do poznania historii Pompei oraz postaci, które przyczyniły się do jej rozwoju. Warto więc zapoznać się z tą fascynującą historią i poznać lepiej postać św. Bartłomieja Longo, który był inicjatorem budowy sanktuarium w Pompejach i rozpowszechnienia modlitwy Nowenna pompejańskiej.

Podsumowując, Nowenna pompejańska to forma modlitwy, która pozwala na wzmocnienie wiary i skupienie się na swoich potrzebach oraz intencjach. Odmawianie Nowenny wymaga regularności i konsekwencji, ale może przynieść wiele łask.

W skrócie:

Wyraz „nowenna” pochodzi od łac. novem – dziewięć i odnosi się do nabożeństwa zwykle trwającego dziewięć dni. Decydując się na odmawianie nowenny pompejańskiej, deklarujemy, że odmówimy:

 • 3 nowenny błagalne (3 x 9 dni = 27 dni)
 • 3 nowenny dziękczynne (3 x 9 dni = 27 dni).

Nowenna pompejańska trwa więc 54 dni. Codziennie będziemy odmawiać cały różaniec, tzn. trzy jego części – radosną, bolesną i chwalebną. Tajemnice Światła dodane zostały jako czwarta część różańca przez św. Jana Pawła II i nie są obowiązkowe przy odmawianiu nowenny pompejańskiej.

Przez wszystkie dni Nowenny Pompejańskiej modlimy się w jednej, codziennie tej samej, jasno sprecyzowanej intencji. Różaniec powinien być odmawiany w pełnym skupieniu. Czas tej modlitwy poświęcamy wyłącznie Matce Bożej Pompejańskiej.

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

Przez pierwsze 27 dni odmawiamy błagalną część nowenny pompejańskiej, przez kolejne 27 dni – część dziękczynną. Modlitwa powinna przebiegać w następujący sposób:

 1. Czynimy znak krzyża
 2. Przed rozpoczęciem każdej z trzech części różańca przedstawiamy intencję, jaką zanosimy do Matki Bożej Pompejańskiej, a następnie wypowiadamy słowa:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

 1. Rozpoczynamy modlitwę różańcową od modlitw początkowych różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – modlitwy te odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca.
 2. Odmawiamy kolejne 3 części różańca (radosną, błagalną, chwalebną) – 15 dziesiątek – nie musimy mówić wszystkich bez przerwy.
 3. Po ukończeniu trzech części różańca mówimy modlitwę do Matki Bożej Pompejańskiej, odpowiednio błagalną (przez pierwsze 27 dni) lub dziękczynną (przez kolejne 27 dni).

Modlitwa błagalna:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa dziękczynna:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

 1. Po odmówieniu trzech części różańca wraz z odpowiednią modlitwą odmawiamy Pod Twoją Obronę oraz trzy razy z ufnością wypowiadamy błagalne słowa:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

 1. Całą modlitwę kończymy znakiem krzyża.

Przed rozpoczęciem nowenny warto przygotować sobie kalendarz z oznaczeniem dni nowenny błagalnej i nowenny dziękczynnej lub po prostu skreślać dni w zwykłym kalendarzu. Istnieją też specjalne aplikacje na smartfony motywujące do odmawiania nowenny pompejańskiej.

Tajemnice różańca

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

druga — Tajemnice Światła (nie obowiązkowe)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Droga Jezusa na Kalwarię pod ciężarem krzyża
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

czwarta — Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Boską i apostołów
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Wykonanie: Nowenna pompejańska tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (3)

3 opinie

 1. Anna

  Dziękuje, za wpis pomógł w odmawianiu Nowenny Pompejańskiej! 🙂

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 2. Zofia

  Artykuł omawia znaczenie Nowenny Pompejańskiej, popularnej modlitwy katolickiej, wywodzącej się z miasta Pompeje we Włoszech. Tekst wprowadza czytelnika w istotę tej praktyki modlitewnej, która ma na celu uzyskanie łaski i wstawiennictwa Matki Bożej Różańcowej. Opisane są elementy Nowenny, takie jak odmawianie różańca wraz z medytacją nad tajemnicami oraz rozważanie życia Jezusa i Maryi. Artykuł podkreśla, że Nowenna Pompejańska cieszy się popularnością w Polsce i jest kojarzona z cudami, nawróceniami i łaskami. Informacje o odmawianiu Nowenny w październiku oraz podkreślenie jej roli w pielęgnowaniu relacji z Matką Bożą dodają głębi tematowi.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 3. Lidia

  Ten tekst wyjaśnia istotę i znaczenie Nowenny Pompejańskiej, modlitwy katolickiej pochodzącej z Pompei we Włoszech. Tekst skupia się na etapach i celach Nowenny, podkreślając rolę Matki Bożej jako pośredniczki i orędowniczki. Opisane są dwie główne części Nowenny – nawiedzenie i dziękczynienie, a także różaniec związany z rozważaniem tajemnic i życia Jezusa oraz Maryi. Artykuł ukazuje, że Nowenna cieszy się popularnością w Polsce, a jej praktyka jest związana z wiarą, uzdrowieniem, nawróceniem i umocnieniem więzi z Bogiem. Dodatkowo, historia modlitwy i postać Bartłomieja Longo wprowadzają kontekst kultu Matki Bożej z Pompei.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię

Zostaw odpowiedź