Na Twojej Chryste świętej skroni tekst

Na Twojej Chryste świętej skroni tekst

Na Twojej Chryste świętej skroni tekst

Na Twojej Chryste świętej skroni: Pieśń oddania i uwielbienia

Pieśń „Na Twojej Chryste świętej skroni” jest wyrazem oddania, uwielbienia i uznania władzy i chwały Chrystusa. Jej tekst podkreśla boską naturę Jezusa Chrystusa jako Króla i Zbawiciela. W tym artykule przyjrzymy się bliżej treści tej pieśni i jakie przesłanie niesie dla naszego życia duchowego.

1. Korona Bóstwa i berło Królewskie

Tekst pieśni ukazuje Jezusa Chrystusa jako noszącego koronę Bóstwa, która promieniuje blaskiem. Symbolika korony i berła odzwierciedla Jego królewską władzę i panowanie. Jezus jest Królem, który posiada wszelką moc i autorytet.

2. Skarby łask i chwała

Pieśń podkreśla, że w sercu Jezusa niesie się skarby łask. Jego miłosierdzie i łaska przynoszą nam zbawienie i życie wieczne. Jezus jest naszym jedynym źródłem nadziei i pełni Bożej chwały.

3. Króluj nam, Chryste

Refren pieśni wzywa Chrystusa, aby królował w naszym życiu. Oznacza to oddanie Mu władzy i prowadzenie naszego życia według Jego nauk i przykazań. Jezus jest naszym Królem, który wiedzie nas przez życie i prowadzi nas do wieczności.

4. Światłość, miłość i pokój

Tekst pieśni opisuje Jezusa Chrystusa jako naszą światłość, miłość i pokój. On jest naszym przewodnikiem w ciemnościach, źródłem miłości i pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. Jego obecność w naszym życiu przynosi radość, harmonię i pełnię.

5. Przymierze i jedność

Pieśń wspomina o przymierzu, jakie Jezus zawarł z nami poprzez swoją Mękę i Krzyż. Jesteśmy ludem wybranym i złączonym w jedności wiary w Chrystusa. Jego ofiara otworzyła drogę do zbawienia i jedności z Ojcem.

6. Kłanianie się Chrystusowi

Pieśń „Na Twojej Chryste świętej skroni” kończy się wyrazami oddania i kłaniania się Jezusowi. Podkreśla, że cała ziemia i niebo powinny złączyć się w społeczności uwielbienia i oddania Mu chwały. Jezus Chrystus, jako Syn Boży, zasługuje na nasze pełne oddanie i uwielbienie.

7. Chrystus jako nasz przewodnik

Tekst pieśni ukazuje Jezusa Chrystusa jako przewodnika, który prowadzi nas przez życie i zapewnia nam zbawienie. Jego mądrość i łaska pomagają nam znaleźć drogę do Boga i do pełni życia. Wskazuje nam na Jego miłosierdzie, które niesie uzdrowienie i pocieszenie w naszych trudnościach.

8. Siła wiary

Pieśń przypomina nam, że Jezus jest źródłem naszej siły i nadziei. Kiedy mamy chwile smutne w naszym życiu, możemy zwrócić się do Niego i powierzyć Mu nasze trudności. Jego obecność daje nam poczucie bezpieczeństwa i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom.

9. Wielkość Matki Bożej

W pieśni pojawia się również wzmianka o Matce Bożej, która stała pod krzyżem i żegnała się ze swoim Synem. Jest to przypomnienie o roli Maryi jako Matki Kościoła i naszej duchowej Matki. Jej obecność i wstawiennictwo są dla nas źródłem wsparcia i pocieszenia.

Podsumowanie

Pieśń „Na Twojej Chryste świętej skroni” jest wyrazem naszego oddania i uwielbienia dla Jezusa Chrystusa jako naszego Króla i Zbawiciela. Jej treść przypomina nam o Jego boskiej naturze, mocy zbawienia i władzy. Wzywa nas, abyśmy oddawali Mu cześć, podporządkowywali się Jego woli i kroczyli drogą wiary, prowadzeni przez Jego światłość i miłość. Niech ta pieśń przypomina nam o chwale i władzy Chrystusa oraz naszym powołaniu do oddawania Mu chwały i służby.

Tekst Pieśni: Na Twojej Chryste świętej skroni

Na Twojej Chryste świętej skroni
Korona Bóstwa sieje blask;
Berlo Królewskie trzymasz w dłoni,
A w sercu niesiesz skarby łask

ref. O, króluj, Chryste, króluj nam,
Z nami po wszystkie zostań dni,
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwła wiecznie brzmi

Ty jeden jesteś nam światłością,
Nadzieją pośród życia burz
Ty jeden jesteś serc miłością,
Pokojem Bożym wszystkich dusz

Tyś zawarł z nami Krwią przymierze,
I lud wybrany stworzył z nas,
Tyś wszystkich złączył w jednej wierze
I poddał z sobą Ojcu wraz

O Chryste Jezu, Co w jedności
Z Ojcem i Duchem chwałę masz,
Niech ziemia z niebem w społeczności
Tobie się kłania, Królu nasz.

Chwyty Na Twojej Chryste świętej skroni

Chwyty: Na Twojej Chryste świętej skroni

Wykonanie Na Twojej Chryste świętej skroni

Wykonanie Utworu: Na Twojej Chryste świętej skroni

„Na Twojej, Chryste”
muzyka: J. Łaś
tekst: ks. P. Turbak SI
śpiewa Chór z Miechowa
1 listopada 2012 r.

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź