Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst

Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst

Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst

Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst – Głęboka Wiara w Pieśni

W tradycji chrześcijańskiej, pieśni odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu życia duchowego. Jednym z takich utworów jest „Matko Boża Cierpliwie Słuchająca”, będąca wyrazem głębokiej wiary, miłości i oddania Matce Bożej.

Treść Pieśni

„Matko Boża Cierpliwie Słuchająca” jest hołdem złożonym Matce Bożej, która jest postrzegana jako orędowniczka wiernych przed tronem Bożym. Słowa tej pieśni odzwierciedlają potrzebę człowieka bycia wysłuchanym, zrozumianym i objętym opieką. Wyraz „cierpliwie słuchająca” podkreśla nieskończoną cierpliwość Maryi wobec każdego z nas, jej gotowość do wysłuchania nawet najskromniejszej modlitwy.

Symbolika

Pieśń podkreśla rolę Maryi jako pośredniczki między nami a Jej Synem. W zwrotce „Matko Boża Cierpliwie Słuchająca! Modlitwy nasze nieś do Twego Syna” odnajdujemy pragnienie, aby nasze prośby były przedstawiane Jezusowi przez Jego matkę. Utwór również przypomina o momencie, gdy Jezus umierając na krzyżu, powierza św. Janowi swoją Matkę, a zarazem daje ją za matkę całemu ludzkiemu rodzaju.

Refren – Serce Pieśni

Centralnym punktem utworu jest refren, w którym wierny ofiarowuje Maryi wszystko, co ma najcenniejsze: „ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace”. To akt całkowitego oddania się pod jej opiekę. Słowa „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” podkreślają stałą obecność i czujność w życiu duchowym.

Wnioski

„Matko Boża Cierpliwie Słuchająca” to pieśń, która zachęca do głębokiej refleksji nad rolą Maryi w życiu każdego chrześcijanina. Podkreśla jej nieustającą troskę i opiekę nad nami. W śpiewie tej pieśni możemy znaleźć pocieszenie, wsparcie i nadzieję, że nasze prośby będą wysłuchane i że zawsze jest przy nas ktoś, kto cierpliwie nas słucha.

Tekst Pieśni: Matko Boża Cierpliwie Słuchająca

Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam
ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace.
Jestem przy Tobie,
pamiętam, czuwam!

1. Matko Boża Cierpliwie Słuchająca!
Modlitwy nasze nieś do Twego Syna.
Proś wraz z nami o łaskawość Boga Ojca,
O moc Pana, dar jedności w Duchu Świętym.

Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam
ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace.
Jestem przy Tobie,
pamiętam, czuwam!

2. Jezus z krzyża za Matkę dał nam Ciebie,
Gdy duszę Twą przeniknął miecz boleści.
Pomóż nam w godzinach próby i zwątpienia,
Odnajdywać wolę Boga i ją pełnić.

Chwyty Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst

Chwyty: Matko Boża Cierpliwie Słuchająca

[Niepokalana Maryjo!]
D G D
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
A G D
wszystkie modlitwy i prace.
D G D
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

[1. Matko Boża Cierpliwie Słuchająca!]
G D A
Modlitwy nasze nieś do Twego Syna.
G D A
Proś wraz z nami o łaskawość Boga Ojca,
D G A D
O moc Pana, dar jedności w Duchu Świętym.

[Niepokalana Maryjo!]
D G D
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
A G D
wszystkie modlitwy i prace.
D G D
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

[2. Jezus z krzyża za Matkę dał nam Ciebie,]
G D A
Gdy duszę Twą przeniknął miecz boleści.
G D A
Pomóż nam w godzinach próby i zwątpienia,
D G A D
Odnajdywać wolę Boga i ją pełnić.

Wykonanie Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst

Wykonanie utworu: Matko Boża Cierpliwie Słuchająca tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź