Lubo czci twojey tekst

Lubo czci twojey tekst

Lubo czci twojey tekst

Tekst Pieśni: Lubo czci twojey

Lubo czci twojey nic przydać nie można,
królowa nieba, o matko pobożna!
czcić jednak ciebie i twą mnożyć chwalę
jest mojem szczerem przedsięwzięciem stałem.

Chwalić cię będę, czcić bez odpoczynku,
cnot naśladować statecznie w uczynku,
przed światem, matko! chcę wysławić ciebie
i honor bronić twóy w każdey potrzebie.

Lecz, o Marya! w tem wspieray słabego,
uproś pomocy dla sługi twojego.
Gdy mnie sumienie, sąd Boski.
zatrwoży ziednay grzesznemu miłosierdzie Boże.

Ty ożyw wemnie żal, skruchę za grzechy,
niech przez cię matko uczuję pociechy.
Twoja przyczyna niech mi dopomoże,
abym z Dawidem łzami skrapiał łoże

Juz dziś, nie jutro przez żjcia poprawę
niechaj zaczynam mą zbawienia sprawę
Ty zaś , o matko! przyjm moje błaganie
a ziednay grzesznemu w dobrem wytrwanie.

Przez Syna Twego dziwne porodzenie
świat zaś odzyskał stracone zbawienie.
Ten Syn jak matki twoję czynił wolę
gdyś się wstawiła za ludzką niedolę.

Jakże więc w niobie na mocy twey prośby,
nie ma swey wstrzymać sprawiedłlwey groźby
lub nam uczynić, o nadziejo nasza!
o co się Iud twóy w potrzebie uprasza.

Nas także Syn twóy w Janowey osobie
na krzyżu oddał jako matce tobie:
więc z macierzyńskiey nie wypuść opieki
nas dziatki twoje, nie zginiem na wieki.

Ześiiy nam światła, dobrey rady z nieba,
w smutku pociechy, kiedy nam potrzeba.
Spraw to Marya przez Syna Jezusa,
niechay nad nami nie włada pokusa.

Gdy przyjdzie zasnąć, legnąć w ciemnym grobie,
przybądź na pomoc w tey okropnej dobie;
prowadź do sądu, przed twojego Syna
staw nas po zgonie, o matko jedyna!

Wykonanie utworu: Lubo czci twojey

?

 

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź