Jest tu w Chmielniku tekst

Jest tu w Chmielniku tekst

Jest tu w Chmielniku tekst

Pieśń Jest tu w Chmielniku tekst – głęboka wiara w sercu Polski

Kult maryjny ma w Polsce wielowiekowe tradycje. Wśród licznych sanktuariów i miejsc kultu Maryi na szczególne miejsce zasługuje Chmielnik, w którym zanoszone są pieśni pełne wiary, ufności i miłości do Matki Bożej. Jednym z nich jest utwór „Jest tu w Chmielniku”, stanowiący wyjątkową pochwałę i hołd dla Królowej Nieba.

Kontekst geograficzny i kulturowy

Chmielnik, choć nie tak znany jak Jasna Góra czy Licheń, również skrywa w sobie niezwykłe bogactwo duchowe. Pieśń wskazuje na to miejsce jako sanktuarium, gdzie Matka Boża „króluje”. Ludzie z różnych zakątków kraju przybywają tu, by prosić, dziękować i zawierzać się opiece Matki.

Tematyka pieśni

„Jest tu w Chmielniku” ukazuje głęboką relację pomiędzy wiernymi a Maryją. Podkreśla ona rolię Matki Bożej jako przewodniczki w trudach życia, źródła siły i ukojenia w chwilach zwątpienia. Wersy pieśni mówią o wsparciu, jakie Maryja oferuje młodemu pokoleniu w obliczu wyzwań współczesności. Znaczący jest także motyw zaufania – wierni, którzy zawierzają się Jej opiece, są chronieni przed złościami świata.

Symbolika i język

Pieśń korzysta z bogatego języka symboliki religijnej. Przykłady takich symboli to „prosta ścieżka do Pana” reprezentująca drogę życia prowadzoną pod opieką Matki Bożej, czy też „głazy i skały” jako trudności i wyzwania życiowe. Wyraźny jest tu kontrast między bezpieczeństwem w objęciach Maryi a trudnościami świata zewnętrznego.

Podsumowanie

„Jest tu w Chmielniku” to wyjątkowy śpiew, który nie tylko oddaje cześć Matce Bożej, ale też zachęca do refleksji nad własnym życiem, wartościami i wiarą. W obliczu współczesnych wyzwań pieśń ta przypomina, że nie jesteśmy sami w swoich zmaganiach, a wsparcie Matki Bożej jest zawsze dostępne dla tych, którzy szukają.

Tekst pieśni: Jest tu w Chmielniku

(Na melodię Zdrowaś Maryjo…)

Jest tu w Chmielniku taka świątynia,
W której króluje Matka Maryja.
Wszyscy do Ciebie spieszą z prośbami,
A Ty obdarzasz Swój lud łaskami.

Spieszą do Ciebie z daleka młodzi,
Aby w zepsucia tego powodzi,
U Ciebie szukać siły i mocy,
Na twarde życie, które się toczy.

Hołd Ci składamy Niepokalana,
Prowadź nas prostą ścieżką do Pana.
Niech ominiemy głazy i skały,
By serca nasze przy Tobie trwały.

Szczęśliwi, którzy Ciebie poznali,
Lecz ci szczęśliwi co zaufali,
Twojej dobroci i łaskawości,
Ty ich ustrzeżesz od świata złości.

Bądź nam pomocą w tym trudzie życia,
Ty nas umacniaj, broń od rozbicia.
Nasze rodziny niech się zespolą,
Żadne złe siły niech nie zniewolą.

Matko Łaskawa Ciebie kochamy,
I wiernie służyć Ci przyrzekamy.
Prosimy Ciebie Łaskawa Pani,
Byśmy przy Bogu zawsze wytrwali.

Chwyty Jest tu w Chmielniku tekst

Chwyty: Jest tu w Chmielniku

[C] Jest tu w Chmiel[G]niku taka [Am] świąty[E7]nia,
[F] W której kró[G]luje Matka [C] Mary[G7]ja.
[C] Wszyscy do Cie[G]bie spieszą z [Am] proś[E7]bami,
[F] A Ty obdar[G]zasz Swój lud [C] łas[G7]kami.

[C] Spieszą do Cie[G]bie z daleka [Am] mło[E7]dzi,
[F] Aby w zepsu[G]cia tego [C] powo[G7]dzi,
[C] U Ciebie szu[G]kać siły i [Am] mo[E7]cy,
[F] Na twarde ży[G]cie, które [C] się [G7] toczy.

[C] Hołd Ci skła[G]damy Niepoka[Am]la[E7]na,
[F] Prowadź nas [G]prostą ścieżką [C] do [G7] Pana.
[C] Niech ominiemy [G]głazy i [Am] ska[E7]ły,
[F] By serca na[G]sze przy Tobie [C] trwa[G7]ły.

[C] Szczęśliwi, którzy [G]Ciebie pozna[Am]li,
[F] Lecz ci szczę[G]śliwi co zau[C]fa[G7]li,
[C] Twojej dobro[G]ci i łaska[Am]wo[E7]ści,
[F] Ty ich ustrze[G]żesz od świata [C] zło[G7]ści.

[C] Bądź nam pomo[G]cą w tym trudzie [Am] ży[E7]cia,
[F] Ty nas uma[G]cniaj, broń od [C] roz[G7]bicia.
[C] Nasze rodziny [G]niech się zespo[Am]lą,
[F] Żadne złe si[G]ły niech nie [C] zniewo[G7]lą.

[C] Matko Łaskawa [G]Ciebie ko[Am]cha[E7]my,
[F] I wiernie słu[G]żyć Ci przyr[C]ze[G7]kamy.
[C] Prosimy Ciebie [G]Łaskawa [Am] Pa[E7]ni,
[F] Byśmy przy Bo[G]gu zawsze [C] wytra[G7]wali.

Wykonanie: Jest tu w Chmielniku tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź