Jakbym bardzo chciał tekst

Jakbym bardzo chciał tekst

Jakbym bardzo chciał tekst

Tekst pieśni „Jakbym bardzo chciał” porusza głębokie i emocjonalne tematy dotyczące naszej relacji z Bogiem oraz naszego zrozumienia Jego cierpienia i ofiary na krzyżu. Pieśń skłania nas do refleksji nad sensem cierpienia i poszukiwania naszego Pana w czasach trudnych i pełnych wątpliwości.

Pierwsza zwrotka ukazuje naszą tęsknotę za wysłuchaniem i pocieszeniem. Czujemy potrzebę wyrażenia swojego bólu i żalu za nasze grzechy, które zdradziły Boga. Jednak pytanie, do kogo możemy się udać, pozostaje otwarte. Nasza dusza pragnie znaleźć miejsce, gdzie można głośno płakać i otrzymać pokój.

Refren „Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój Pan?” ukazuje naszą zagubienie i poszukiwanie drogi do Boga. Uznajemy, że Jezus umarł na krzyżu, by nas zbawić, ale nasze pytania pozostają bez odpowiedzi.

Dlaczego On musiał być wyszydzony i tak okrutnie umęczony? Szukamy sensu w Jego cierpieniu i zmagamy się z trudnymi pytaniami dotyczącymi Bożego planu.

W drugiej zwrotce rozważamy Jezusa jako Miłosiernego Pielgrzyma, który przemierzał świat, aby ofiarować nam swoją miłość. Zastanawiamy się, dlaczego Jezus musiał cierpieć w taki sposób. Chociaż słyszymy Jego głos, że cierpienie ma sens, to wciąż pozostaje nam niejasne, dlaczego musiało być tak boleśnie i trudno.

Refren powtarza pytanie o miejsce, gdzie możemy się udać i gdzie jest nasz Pan. Czujemy się zagubieni i potrzebujemy Bożej obecności, szczególnie w obliczu cierpienia i wątpliwości. Chociaż nasze pytania pozostają bez odpowiedzi, wciąż wierzymy w sens cierpienia, jaki wskazuje Jezus.

Trzecia zwrotka podkreśla, że Jezus miał być Królem, Panem i Władcą. Pytamy, gdzie możemy się udać bez Niego i jak radzić sobie w obliczu życiowych trudności. Jego głos wciąż do nas przemawia, że cierpienie ma sens, ale nasze wątpliwości i ból pozostają.

Refren kończy pieśń, wyrażając nasze pytanie, gdzie możemy się udać i gdzie jest nasz Pan. Szukamy odpowiedzi i pocieszenia w obliczu cierpienia i tęsknoty za Jezusem, który miał być naszym Królem i Panem.

Pieśń „Jakbym bardzo chciał” kontynuuje nasze wewnętrzne poszukiwanie sensu cierpienia i odpowiedzi na pytania dotyczące roli Jezusa w naszym życiu.

Choć może być trudno znaleźć pełne zrozumienie, wciąż wyrażamy naszą pragnienie zbliżenia się do Boga i otrzymania odpowiedzi na nasze pytania.

Refren „Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój Pan?” staje się wyrazem naszej tęsknoty za Bożą obecnością i wskazówkami, które pomogą nam zrozumieć tajemnicę Jego cierpienia. Pytamy, dlaczego musiał być wyszydzony i skazany na tak okrutną śmierć. Chociaż brakuje nam jasnych odpowiedzi, wciąż wierzymy, że Jezus ma dla nas jakieś głębsze plany.

W kolejnej zwrotce kontemplujemy Jezusa jako Miłosiernego Pielgrzyma, który ofiarował swoje życie, aby nas zbawić. Jego miłość jest niezmierzona, ale wciąż mamy trudności z zrozumieniem, dlaczego musiał cierpieć tak bardzo. Jego cierpienie pozostaje dla nas tajemnicą, ale wierzymy, że ma ono jakiś głębszy cel, który może nam umknąć.

Refren ponownie podkreśla nasze pytania i tęsknotę za odpowiedziami. Szukamy naszego Pana, który miał być naszym przewodnikiem i źródłem mocy w obliczu trudności. Chociaż nie możemy znaleźć natychmiastowych odpowiedzi, wciąż kierujemy się ku Jezusowi i oddajemy Mu nasze pytania i wątpliwości.

Ostatnia zwrotka wyraża nasze pragnienie, aby Jezus był naszym Królem, Panem i Władcą. Zastanawiamy się, jak możemy radzić sobie bez Jego obecności i wsparcia. Mimo że nasze pytania pozostają bez odpowiedzi, nie tracimy wiary w sens Jego cierpienia i miłości, której doświadczyliśmy.

Pieśń „Jakbym bardzo chciał” jest wyrazem naszych wewnętrznych zmaganiach, wątpliwości i pragnienia zbliżenia się do Boga. Chociaż nie zawsze mamy pełne odpowiedzi na nasze pytania, wciąż wyrażamy naszą wiarę i zaufanie w Boży plan.

W tym procesie odkrywamy, że nasza wiara wzrasta wraz z naszym poszukiwaniem i wewnętrznym dialogiem z Jezusem, który jest odpowiedzią na nasze pragnienia i tęsknoty.

Tekst Pieśni: Jakbym bardzo chciał

1. Jakbym bardzo chciał
By wysłuchał mnie ktoś
Lecz do kogo mam iść
Głośno płakać chcę
By ukoić ten ból
Że zdradziłem Ciebie dziś

Ref.:
Gdzie wybrać się mam?
Gdzie jest mój Pan?
Umarł na krzyżu wyszydzony
Co począć mam?
Dlaczego On
Okrutnie został umęczony?

2. Sam przemierzał świat,
wszystkim miłość chciał dać.
Za co więc cierpiał tak?
Wciąż słyszę Twój głos,
że cierpienie ma sens.
Lecz czemu aż tak?

Ref.: Gdzie wybrać się mam ….

3. Królem miałeś być
Panem i władcą nam
Gdzie bez Ciebie pójść mam?
Wciąż słyszę Twój głos
Że cierpienie ma sens
Lecz czemu aż tak?

Ref.: Gdzie wybrać się mam…

"Chwyty

Chwyty: Jakbym bardzo chciał

"Wykonanie

Wykonanie: Jakbym bardzo chciał tekst

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź