Hymn III Tysiąclecia tekst

Hymn III Tysiąclecia tekst

Hymn III Tysiąclecia tekst

Hymn III Tysiąclecia – Pieśń Mocy, Nadziei i Pokoju

Wyjątkowy utwór Hymn III Tysiąclecia, który niesie ze sobą przesłanie o sile, nadziei i pokoju. Jego słowa wznoszą się ku niebu, oddając chwałę Stwórcy i wzywając do jedności w Jego imię. Pieśń ta stanowi zaproszenie do otwarcia bram przed Panem chwały i oddania Mu czci.

W pierwszej zwrotce hymnu możemy dostrzec podziw dla ziemi, którą Stwórca obdarzył życiem. Ziemia jest naszym wspólnym domem, miejscem, w którym żyją różne narody i kultury. Pieśń podkreśla, że Pan utrzymuje ziemię na morzach i nadał jej piękno i stabilność. Jest to przypomnienie, że wszystko, co istnieje, jest darem od Boga.

Refren „Otwórzcie bramy, co nietknione stały, bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały” jest wezwaniem do przyjęcia Pana chwały. Ten Król, który jest opisany jako mężny i potężny w boju, jest żądanym gościem w naszych sercach i wspólnotach. Otwarcie bram oznacza gotowość na przyjęcie Jego obecności i wprowadzenie Jego chwały w nasze życie.

Hymn III Tysiąclecia kontynuuje w drugiej zwrotce pytanie, kto może wejść na górę Pana i stanąć na Jego miejscu poświęconym.

Odpowiedź jest jasna – ten, kto nie krzywdzi innych, zachowuje czyste serce i jest dzieckiem Bożym. Ta wizja stawia przed nami wymaganie moralne, aby dążyć do czystości serca i sprawiedliwości w naszych relacjach z innymi.

Trzecia zwrotka hymnu skupia się na wartościach, które Bóg hołduje. Pan dba o dusze i oczekuje, że Jego wyznawcy będą żyć zgodnie z prawdą i uczciwością. Ci, którzy szukają Jego oblicza i pragną być blisko Boga, znajdą błogosławieństwo Jego litości.

Hymn III Tysiąclecia jest hymnem jedności i nadziei. Jego słowa przypominają nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i że niezależnie od naszych różnic, możemy dążyć do wspólnego dobra. Hymn wzywa nas do podjęcia duchowego i moralnego wysiłku w celu spotkania się z Bogiem i przeżywania Jego miłości w naszym życiu.

Hymn III Tysiąclecia jest kontynuacją naszej długotrwałej tradycji i wiary.

Jak Jakub w Biblii, również my szukamy spotkania z Bogiem, dążymy do zbliżenia się do Jego oblicza i odkrycia Jego woli dla naszego życia.

W dzisiejszych czasach, kiedy świat jest pełen konfliktów, nienawiści i podziałów, Hymn III Tysiąclecia przynosi nam przesłanie o potrzebie zgody, pokoju i pojednania. W refrenie słyszymy wezwanie do otwarcia bram, które dotąd stały zamknięte. Te bramy symbolizują nasze serca i nasze wspólnoty, które często są odizolowane przez uprzedzenia, niezgody i nieporozumienia. Jednak gdy otworzymy się na Jezusa, Króla chwały, On przynosi ze sobą moc przemiany i pojednania.

W świecie pełnym zła, hymn podkreśla, że światłość Jezusa nie tylko świeci w ciemności, ale też oświeca ją i pokonuje. To oświecenie ma moc przekształcania serc i umysłów, prowadząc nas do zrozumienia, akceptacji i współpracy. Wyzwanie polega na tym, abyśmy wraz z Jezusem stawali się narzędziami Jego światła, rozpraszając ciemność nienawiści i przemocowego myślenia.

Hymn III Tysiąclecia jest także przypomnieniem, że w naszym dążeniu do pojednania nie możemy zapominać o wartościach moralnych. Niezależnie od różnic w kulturze, wyznaniu czy światopoglądzie, istnieją pewne uniwersalne zasady, których powinniśmy przestrzegać. Szacunek dla drugiego człowieka, miłość bliźniego, uczciwość i sprawiedliwość są fundamentalnymi wartościami, które mogą przyczynić się do pojednania i pokoju w społeczeństwie.

Hymn III Tysiąclecia to również wezwanie do refleksji nad naszym działaniem. Czy naprawdę dążymy do zgody i pojednania w naszym życiu? Czy jesteśmy gotowi przebaczać i szukać kompromisów w konfliktach? Otwieramy swoje serca na innych i dajemy im szansę na zmianę? Te pytania są ważne, ponieważ pokojowy świat zaczyna się od nas samych i naszych postaw wobec innych.

Tekst Pieśni: Hymn III Tysiąclecia

1.Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
On ją na morzach utrzymuje stale,
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.

Ref.Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

2.Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejscu poświęconym stanie?
Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.

3.Kto dba o dusze, nie przysiągł kłamliwie,
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba,
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.

Chwyty Hymn III Tysiąclecia

Chwyty: Hymn III Tysiąclecia

[Refren]
C F C G
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
C F C G
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
C F C G
Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny?
C F C G
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
C F C G
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
C F C G
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
C F C G
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
C F C G
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

[Wers 1]
C F C G
Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,
C F C G
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
C F C G
On ją na morzach utrzymuje stale,
C F C G
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.

[Refren]
C F C G
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
C F C G
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
C F C G
Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny?
C F C G
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
C F C G
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
C F C G
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
C F C G
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
C F C G
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

[Wers 2]
C F C G
Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
C F C G
Albo na miejscu poświęconym stanie?
C F C G
Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
C F C G
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.

[Wers 3]
C F C G
Kto dba o dusze, nie przysiągł kłamliwie,
C F C G
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
C F C G
Oto jest rodzaj i taka rachuba,
C F C G
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.

Wykonanie Hymn III Tysiąclecia

Wykonanie: Hymn III Tysiąclecia

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź