Cześć Maryi tekst

Cześć Maryi tekst

Cześć Maryi tekst

Cześć Maryi tekst – Pieśń o Czci i Miłości do Matki Bożej

Pieśń „Cześć Maryi” jest wyrazem głębokiej czci i miłości do Matki Bożej, Maryi. Ta tradycyjna pieśń katolicka podkreśla rolę Maryi w życiu Jezusa Chrystusa i zachęca wiernych do naśladowania Jej cnót.

Treść i Interpretacja

Pieśń rozpoczyna się od słów „Cześć Maryi, cześć i chwała, / Pannie świętej cześć! / Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, / hołd jej spiesz się nieść!” – jest to wezwanie do całego świata, by oddać cześć Maryi.

Dalsze zwrotki opisują relację Maryi i Jezusa: „Jej to ręce piastowały / Tego, co ten świat / Stworzył wielki i wspaniały, / Syn Jej a nasz brat.” Podkreślają one bliskość Maryi z Jezusem oraz Jej rolę w Jego życiu.

Pieśń zwraca uwagę na to, jak Jezus szanował swoją Matkę i był Jej posłuszny, będąc przykładem dla wszystkich dzieci.

W kolejnych zwrotkach znajdujemy zachętę do naśladowania Maryi i dostrzegania w Niej wzoru niewinności, cichości i pokory, które są drogą do łask Bożych.

Pieśń kończy się wezwaniem do wiernych, by zawsze nosili w sercu obraz Maryi i prosili o Jej opiekę.

Muzyka i Styl

Melodia pieśni „Cześć Maryi” jest łagodna i pełna czułości, co podkreśla Jej matczyne cechy. Styl muzyczny jest prosty i dostojny, co pozwala wiernym łatwo śpiewać i wczuwać się w treść pieśni.

Znaczenie w Życiu Duchowym

Pieśń „Cześć Maryi” ma ważne znaczenie w życiu duchowym, ponieważ przypomina o znaczeniu Maryi jako Matki Bożej i wzoru do naśladowania. Jest to utwór, który pomaga w budowaniu osobistej relacji z Maryją i w uczeniu się od Niej pokory, cichości i miłości.

Podsumowanie

„Cześć Maryi” to pieśń, która w piękny sposób wyraża cześć i miłość do Matki Bożej. Jest to utwór, który zachęca do refleksji nad rolą Maryi w życiu każdego chrześcijanina i do naśladowania Jej cnót. Pieśń ta jest ważnym elementem duchowości katolickiej, pomagającym wiernym w zbliżaniu się do Maryi i doświadczaniu Jej matczynej opieki.

Tekst Pieśni: Cześć Maryi

Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
hołd jej spiesz się nieść!

Jej to ręce piastowały
Tego, co ten świat
Stworzył wielki i wspaniały,
Syn Jej a nasz brat.

On jak Matkę ją miłował,
w posłuszeństwie żył.
Każde słowo Jej szanował,
chociaż Bogiem był.

Dziatki lube, jeśli chcecie,
błogi żywot mieć,
jako święte Jezus – Dziecię,
Marię chciejcie czcić.

Niewinność, cichość, pokora,
To Maryi strój,
Przez nie miła niebios Córa
Łask zyskała zdrój.

Przez nie w gwiaździstej koronie
Ją osadził Bóg
Na wysokim niebios tronie,
Ma w Aniołach sług.

Obraz Maryi, dziatwo droga,
W sercu zawsze noś,
O opiekę Matki Boga
Zawsze kornie proś.

 

Chwyty: Cześć Maryi

 

 

Wykonanie: Cześć Maryi tekst

 

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź