Czarna Madonna

Czarna Madonna tekst

Czarna Madonna

Tekst i chwyty pieśni „Czarna Madonna” ukazują wyjątkowe miejsce, które przyciąga ludzi swoją tajemniczością i obecnością Matki Bożej. Jest to miejsce, w którym Jej Oblicze jest czczone i wznoszone modlitwy. Pieśń wyraża pragnienie każdego człowieka, by być blisko Czarnej Madonny i oddać się Jej matczynej opiece.

Już same słowa „Jest zakątek na tej ziemi, Gdzie powracać każdy chce” wskazują na specjalne miejsce, które ma wyjątkową moc przyciągania. To miejsce, w którym Matka Boża objawia swoją obecność i przynosi pocieszenie i nadzieję wszystkim, którzy tam przychodzą. Obraz Czarnej Madonny jest symbolem Jej tajemniczej i troskliwej obecności.

Opisując Oblicze Czarnej Madonny, tekst podkreśla smutek i zatroskanie w Jej spojrzeniu. Wydaje się, że Matka Boża pragnie prosić każdego człowieka, by oddał się Jej matczynemu wsparciu i opiece. Jej serce jest wypełnione miłością i gotowe przyjąć każdego, kto się do Niej zwraca.

Refren pieśni „Madonno, Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem być! O pozwól, Czarna Madonno, W ramiona Twoje się skryć!” jest wyrazem pragnienia bycia blisko Czarnej Madonny i oddania się Jej opiece. Wyraża ono pewność, że pod Jej matczynym spojrzeniem człowiek znajdzie spokój i ochronę przed złem.

Tekst podkreśla, że w ramionach Czarnej Madonny każdy może odnaleźć spokój i uchronić się od zła. Matka Boża, mając serce pełne czułości, otacza swoje dzieci opieką i troską. Jej miłość i współczucie towarzyszą każdemu, kto odda się Jej matczynemu Sercu. To w Jej ramionach można znaleźć prawdziwe bezpieczeństwo i ukojenie.

W kontekście niepokoju i niepewności, które otaczają nas dzisiaj, pieśń podkreśla, że Czarna Madonna jest źródłem pocieszenia i wsparcia.

Wzywa się Ją, aby skierowała swoje miłujące spojrzenie na swoje dzieci i wysłuchała ich modlitw. Jest to wezwanie do Matki Bożej, aby pomogła nam znaleźć drogę do pokoju i bezpieczeństwa w Jej matczynej opiece.

Pieśń „Czarna Madonna” jest wyrazem ufności i pragnienia bliskości z Matką Bożą. To wezwanie do Czarnej Madonny ma charakter uniwersalny – dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, płci czy narodowości. Każdy może odnaleźć się w słowach tej pieśni i podzielić pragnienie bycia przyjętym w ramionach Matki Bożej.

Jest to także wezwanie do jedności w modlitwie i wspólnego oddania się Matce Bożej. Pieśń zachęca do śpiewania i błagania Czarnej Madonny o Jej wsparcie i wstawiennictwo. W modlitwie skierowanej do Matki Bożej znajdujemy siłę, pocieszenie i nadzieję. Jej matczyna miłość jest niezwykła i niezależna od naszych niedoskonałości i grzechów. Ona jest gotowa wysłuchać naszych próśb i wspierać nas w każdej sytuacji.

Pieśń „Czarna Madonna” jest również przypomnieniem o duchowej obecności Matki Bożej w naszym życiu. Jej miłość i opieka są zawsze dostępne dla nas, jeśli tylko zwrócimy się do Niej z ufnością i otwartym sercem. W Jej ramionach znajdujemy nie tylko bezpieczeństwo i pocieszenie, ale także siłę i wsparcie do pokonywania trudności i prób, które napotykamy na naszej drodze.

Matka Boża jest dla nas wzorem i przewodnikiem w naszej wędrówce duchowej. Jej cierpliwość, miłość i wyrozumiałość są inspiracją dla naszych własnych działań i postaw. W obecności Czarnej Madonny odkrywamy naszą własną wartość i godność jako dzieci Boże.

Pieśń „Czarna Madonna” przypomina nam o niezwykłej mocy modlitwy i wstawiennictwa Matki Bożej.

W Jej obecności czujemy się bezpieczni i kochani, a nasze troski i zmartwienia stają się łagodniejsze. Wspólne śpiewanie tej pieśni daje nam poczucie jedności i przynosi nam wspólną radość.

W zatroskanych czasach, kiedy świat może wydawać się pełen niepokoju i chaosu, Czarna Madonna staje się dla nas oazą spokoju i nadziei. W Jej obliczu odnajdujemy siłę i odwagę do stawienia czoła trudnościom i trwaniu w wierze.

Wnioskując, pieśń „Czarna Madonna” jest wyrazem naszego pragnienia bycia blisko Matki Bożej i oddania się Jej matczynej opiece. Przez śpiewanie i modlitwę do Czarnej Madonny otrzymujemy pocieszenie, siłę i wsparcie w naszym życiu.

Wciąż w naszym sercu tli się pragnienie, aby Czarna Madonna prowadziła nas przez życie i chroniła nasze dusze. Jej obraz, będący symbolem Matki Bożej, przypomina nam o Jej obecności i wsparciu w każdym momencie naszego życia.

Czarna Madonna jest również dla nas inspiracją do szukania piękna i dobra w świecie.

Jej obraz często jest miejscem pielgrzymek i spotkań wielu ludzi, którzy pragną doświadczyć Jej obecności i otrzymać Jej łaski. Wszystkie te modlitwy, śpiewy i akty oddania składane przed Jej wizerunkiem tworzą silną więź między wiernymi i Matką Bożą.

Przez wieki Matka Boża była uznawana za Matkę i Opiekunkę ludzkości. Wielu ludzi odnajduje pocieszenie i nadzieję, zwracając się do Niej w swoich próbach, cierpieniach i radościach. Jej obraz jest symbolem nadziei, miłości i zbawienia, które Ona ofiaruje każdemu, kto szuka Jej wsparcia.

Pieśń „Czarna Madonna” wznosi nasze serca ku Niej, wyrażając naszą wiarę, oddanie i pragnienie doświadczenia Jej obecności w naszym życiu. Przez śpiewanie tych słów, stajemy się jednością, tworząc wspólnotę ludzi wierzących, którzy zwracają się do Matki Bożej z ufnością i miłością.

Niech ta pieśń przypomina nam o sile modlitwy i o wielkiej roli, jaką Matka Boża odgrywa w naszym życiu. Niech będzie dla nas zachętą do codziennego oddawania się Jej opiece i do modlitwy w intencji naszych bliskich, społeczności i całego świata.

Czarna Madonna, symbol miłości, współczucia i nadziei, jest obecna w naszym życiu jako Matka, Siostra i Przyjaciółka. Niech Jej obecność w naszych sercach przynosi pokój, radość i siłę do dzielenia się tymi wartościami z innymi.

Na zakończenie, pieśń „Czarna Madonna” jest wyrazem naszego oddania i miłości do Matki Bożej. Poprzez jej słowa i melodię, wyrażamy naszą wiarę, ufność i pragnienie doświadczenia Jej obecności w naszym życiu. Niech ta pieśń przynosi nam pocieszenie, inspirację i jedność w naszej drodze wiary. Niech Czarna Madonna, Matka nas wszystkich, otacza nas swoją opieką i błogosławieństwem w każdym dniu naszego życia.

Zew Czarnej Madonny wciąż rozbrzmiewa w sercach wiernych, a Jej obraz przyciąga pielgrzymów z różnych stron świata. Świadomość Jej obecności i wsparcia sprawia, że ludzie czują się bezpieczni i otoczeni Jej matczyną miłością.

Czarna Madonna jest również symbolem jedności i braterstwa między ludźmi. Niezależnie od naszych różnic kulturowych, językowych czy etnicznych, Jej obecność jednoczy nas jako ludzkość. W Jej imieniu modlimy się o pokój na świecie, zgodę i wzajemne zrozumienie między narodami.

Pieśń „Czarna Madonna” przypomina nam również o sile i mocy modlitwy. W momencie śpiewania tych słów, nasze serca łączą się w jedności, a nasze prośby i podziękowania wznoszone są do Matki Bożej. Wierzymy, że Ona nas wysłuchuje i wspiera w naszych trudnościach oraz radościach.

Czarna Madonna jest też przewodnikiem duchowym, który prowadzi nas na drodze wiary.

Jej obecność i przykład uczą nas pokory, miłości bliźniego i oddania Bogu. Poprzez Jej Matczyną opiekę i przyciągający uśmiech, czujemy się umocnieni i pełni nadziei na lepsze jutro.

W obliczu trudności i prób, zwracamy się do Czarnej Madonny z ufnością, prosząc o Jej wsparcie i błogosławieństwo. W Jezusowym Imieniu prosimy o siłę, mądrość i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom życia. Wiedząc, że Ona jest z nami, odczuwamy pociechę i pewność, że nie jesteśmy sami.

Czarna Madonna, jako Matka Boża, wzbudza w nas poczucie bezpieczeństwa i miłości. W Jej obecności czujemy się chronieni i umocnieni w naszej wierze. Jest Ona dla nas Przewodniczką, która kieruje nasze kroki ku lepszemu życiu, ku miłości i zbawieniu.

Niech więc pieśń „Czarna Madonna” wciąż rozbrzmiewa w naszych sercach i budzi naszą wiarę oraz oddanie Matce Bożej. Niech nasze modlitwy i śpiewy przyniosą nam bliskość z Jej Boskim Synem i wprowadzą nas na drogę zbawienia. Niech Czarna Madonna tekst otacza nas swoją opieką i prowadzi nas do wiecznego szczęścia.

Czarna Madonna, niezwykły symbol duchowej siły i matczynego wsparcia, wciąż wzbudza podziw i oddanie w sercach ludzi. Jej obecność i obraz są nie tylko miejscem pielgrzymek, ale przede wszystkim źródłem nadziei, jedności i pocieszenia dla wszystkich, którzy szukają Jej matczynej opieki.

Pieśń „Czarna Madonna” jest wyrazem głębokiego oddania i wiary w moc Bożej Matki. Jej słowa wypełnione modlitwą i pokorą dotykają serc, jednocząc ludzi w wspólnym śpiewie. Przez tę pieśń wyrażamy nasze pragnienie zgłębiania tajemnicy Bożej miłości i prosimy o Jej wstawiennictwo.

Madonna przypomina nam o potrzebie jedności, zrozumienia i pokoju na świecie.

Jej obecność przekracza granice kultur, języków i narodowości, jednocząc nas jako ludzkość w duchowym braterstwie. W Jej matczynym objęciu czujemy się bezpieczni i kochani.

Jako Przewodniczka duchowa, Czarna Madonna tekst prowadzi nas na drodze wiary i zbawienia. Jej obraz jest punktem odniesienia, który przypomina nam o konieczności pokory, oddania i miłości bliźniego. W obecności czujemy się umocnieni i zainspirowani do stawania się lepszymi ludźmi.

W modlitwie do Czarnej Madonny składamy nasze prośby i podziękowania, wiedząc, że Ona jest naszą Orędowniczką u Boga. W miłości i trosce odnajdujemy siłę, by pokonać trudności i podążać za Chrystusem. Jej Matczyną opieką czujemy się chronieni i wspierani w każdym momencie życia.

Czarna Madonna tekst jest źródłem nadziei i pocieszenia dla wszystkich, którzy zwracają się do Niej w modlitwie. Jej obraz wzbudza w nas wiarę, miłość i ufność w Boże miłosierdzie. W Jej matczynym ramionach znajdujemy spokój i ukojenie dla naszych dusz.

Niech Czarna Madonna zawsze pozostaje dla nas źródłem inspiracji i przewodnictwa duchowego. Niech towarzyszy nam w naszych codziennych trudnościach i radościach. Niech Jej Matczyna miłość i łaska prowadzą nas do wiecznego zbawienia.

Tekst i chwyty pieśni: Czarna Madonna

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te.

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię.

Chwyty Czarna Madonna

Chwyty: Czarna Madonna

[INTRO]
C G Am F

[ZWROTKA 1]
C G
Jest zakątek na tej ziemi,
Am F
Gdzie powracać każdy chce,
C G
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Am F
Na Nim cięte rysy dwie.
C G
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Am F
Jakby chciała prosić cię,
C G
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

[REFREN]
C G
Madonno, Czarna Madonno,
Am F
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
C G
O pozwól, Czarna Madonno,
Am F
W ramiona Twoje się skryć!

[ZWROTKA 2]
C G
W Jej ramionach znajdziesz spokój
Am F
I uchronisz się od zła,
C G
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Am F
Ona Serce czułe ma.
C G
I opieką cię otoczy,
Am F
Gdy Jej serce oddasz swe,
C G
Gdy powtórzysz Jej z radością
Am F
Słowa te.

[ZWROTKA 3]
C G
Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Am F
Gdzie się człowiek schronić ma,
C G
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Am F
Która ukojenie da?
C G
Więc błagamy, o Madonno,
Am F
Skieruj wzrok na dzieci swe,
C G
I wysłuchaj, jak śpiewamy
Am F
Prosząc Cię.

Wykonanie Czarna Madonna

Wykonanie: Czarna Madonna

Zespół VENIMUS – „Czarna Madonno”
Oprawa Mszy Świętej z dn. 30. 06. 2013
w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.

Piękna piosenka zaśpiewan przez Jacka Kieroka – Czarna Madonna.

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (3)

3 opinie

 1. Jurek

  Artykuł opisuje pieśń „Czarna Madonna” oraz analizuje jej treść i znaczenie. Pieśń wyraża pragnienie bycia blisko Matki Bożej i oddania się Jej matczynej opiece. Opisuje miejsce, które przyciąga ludzi tajemniczością i obecnością Matki Bożej, a Jej obraz jest symbolem Jej troskliwej obecności. Treść podkreśla smutek i zatroskanie w Obliczu Czarnej Madonny, ale również jej gotowość przyjąć każdego w ramiona. Refren wyraża pragnienie bycia blisko Matki Bożej i oddania się Jej opiece. Pieśń ma uniwersalny charakter i jednoczy ludzi w modlitwie i oddaniu Matce Bożej. W kontekście trudności i niepewności dzisiejszego świata, pieśń podkreśla, że Czarna Madonna jest źródłem pocieszenia i wsparcia. Jest to wezwanie do modlitwy, jedności i oddania się Matce Bożej. Pieśń ukazuje Matkę Bożą jako przewodniczkę duchową, która daje poczucie bezpieczeństwa i miłości. Jako symbol miłości, współczucia i nadziei, Czarna Madonna przypomina o konieczności jedności i zrozumienia na świecie. Pieśń jest wyrazem głębokiej wiary i oddania Matce Bożej oraz przypomina, że Jej miłość jest dostępna dla wszystkich, którzy się do Niej zwracają. Pieśń „Czarna Madonna” jest przewodnikiem duchowym, źródłem inspiracji i spokoju w niepewnych czasach.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 2. Jola

  Artykuł ukazuje piękno i znaczenie pieśni „Czarna Madonna” jako wyrazu głębokiej wiary i oddania Matce Bożej. Analizując treść, można dostrzec, że pieśń oddaje pragnienie bliskości Matki Bożej w trudnych chwilach życia. Wskazuje na symboliczne miejsce, gdzie Jej obecność jest wyjątkowa i przynosząca pocieszenie. Opisując Jej oblicze, artykuł podkreśla troskę i serdeczność Matki Bożej oraz pragnienie ofiarowania Jej wsparcia każdemu, kto się do Niej zwraca. Refren podkreśla bliskość z Czarną Madonną, w której ludzie szukają schronienia i opieki.

  Warto zauważyć, że artykuł skupia się na uniwersalności tej pieśni, która jednoczy ludzi w modlitwie i oddaniu Matce Bożej. W obliczu współczesnych trudności, pieśń ukazuje Czarną Madonnę jako źródło siły i pocieszenia. Jej obecność staje się oazą pokoju i nadziei w zawirowaniach życia. Treść artykułu podkreśla, że modlitwa do Matki Bożej jest miejscem, gdzie można znaleźć spokój i wsparcie.

  Pieśń „Czarna Madonna” nie tylko ukazuje wiarę, ale także przypomina o potrzebie jedności i zrozumienia między ludźmi. Jej obraz, jako symbol miłości i nadziei, łączy w jedności różnorodność ludzkości. Artykuł ukazuje, że Matka Boża jest inspiracją do dążenia do piękna i dobra w świecie.

  Wnioskiem jest, że „Czarna Madonna” jest hymnem wiary, nadziei i oddania Matce Bożej. Jest ona przewodnikiem duchowym w trudnych czasach i źródłem pocieszenia. Treść artykułu podkreśla, że Matka Boża jest zawsze obecna, gotowa wspierać i prowadzić nas ku lepszemu życiu. Pieśń ta staje się oznaką jedności w modlitwie i pragnieniem zbliżenia się do Matki Bożej, która jest dla nas matką, opiekunką i źródłem miłości.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 3. Weronika

  Powyższy tekst o pieśni „Czarna Madonna” wspaniale oddaje głębokie znaczenie i inspirujący charakter tej pieśni. Ukazuje on, że ta pieśń to nie tylko słowa i melodia, ale wyraz ducha wiary i oddania Matce Bożej. Przez analizę treści, widać, że „Czarna Madonna” jest symbolem duchowego wsparcia i miłości, która jednoczy ludzi w modlitwie.

  Artykuł podkreśla, że Czarna Madonna ma wyjątkowe miejsce w sercach wiernych. Jej obecność przynosi pocieszenie w trudnych momentach i nadzieję wobec przeciwności. Treść artykułu wyraża, że Matka Boża jest Matką dla wszystkich, bez względu na pochodzenie czy wyznanie, co podkreśla uniwersalność Jej miłości.

  Warto zauważyć, że artykuł odnosi pieśń do rzeczywistości współczesnej, gdzie niepokój i chaos są powszechnymi doświadczeniami. W tym kontekście, „Czarna Madonna” staje się źródłem siły i pokrzepienia. To wołanie do Matki Bożej o opiekę ukazuje, że wiarę można znaleźć jako źródło spokoju w jej matczynym objęciu.

  Jestem pod wrażeniem tego, jak artykuł ukazuje rolę Matki Bożej jako przewodniczki duchowej, która prowadzi nas na drodze wiary i pokazuje nam wartość miłości i oddania. Pieśń „Czarna Madonna” staje się wezwaniem do jedności i modlitwy, zarówno w intencjach osobistych, jak i globalnych.

  Podsumowując, artykuł wyraża piękno ducha tej pieśni i jej znaczenie w życiu ludzi. Jest to wyraz oddania Matce Bożej i pragnienia zbliżenia się do Jej serca. Treść artykułu podkreśla, że „Czarna Madonna” jest źródłem nadziei, miłości i siły, której potrzebujemy w naszym życiu codziennym.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię

Zostaw odpowiedź