Ciesz się Królowo Anielska tekst

Ciesz się, Królowo Anielska tekst

Ciesz się Królowo Anielska tekst

Ciesz się Królowo Anielska tekst: Radość i Nadzieja w Pieśni

Kolęda „Ciesz się, Królowo Anielska” to utwór, który przynosi wiernym radość i nadzieję, celebrując zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wywyższenie Maryi, Jego matki. Jest to pieśń pełna duchowego entuzjazmu i wdzięczności, stanowiąca istotny element liturgii wielkanocnej w chrześcijańskiej tradycji.

Treść i Interpretacja

  1. Radość Maryi: Pierwsza zwrotka wyraża radość Maryi, Królowej Anielskiej, zachęcając wiernych do dzielenia się tą radością poprzez śpiewanie „Alleluja”.
  2. Triumf Chrystusa: Druga zwrotka mówi o zmartwychwstaniu Jezusa i Jego wstąpieniu do nieba, co jest przyczyną dumy Maryi, która nosiła Go jako swoje dziecko.
  3. Prośba o Wstawiennictwo: Trzecia zwrotka to modlitwa do Maryi, aby wstawiała się za wiernymi, aby mogli dołączyć do niebieskiego chóru śpiewającego „Alleluja” na wieki.

Muzyka i Styl

Melodia „Ciesz się, Królowo Anielska” jest uroczysta i wzniosła, co odzwierciedla triumf i radość zmartwychwstania. Muzyka podkreśla duchową głębię słów, tworząc atmosferę celebracji i dziękczynienia.

Znaczenie w Tradycji

Kolęda ta jest wyrazem głębokiej wiary i miłości do Maryi oraz Chrystusa. W kontekście wielkanocnym, przypomina o zwycięstwie nad śmiercią i nadziei na życie wieczne.

Podsumowanie

„Ciesz się, Królowo Anielska” to pieśń, która nie tylko oddaje hołd Maryi i Jej synowi, ale także wzmacnia wiarę i nadzieję wiernych. Jest to utwór, który przypomina o miłości Boga do ludzkości i o radosnej tajemnicy zmartwychwstania, która jest fundamentem chrześcijańskiej wiary.

Tekst Pieśni: Ciesz się, Królowo Anielska

1. Ciesz się, Królowo Anielska,
wesel się, Pani niebieska!
Wszyscy Ci dziś winszujemy,
z weselem wyśpiewujemy:
Alleluja! Alleluja!

2. Że Syn Twój już zmartwychwstały,
w niebiosa wszedł do swej chwały;
któregoś Ty godna była,
żeś Go na ręku nosiła.
Alleluja!

3. Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali:
Alleluja!

 

Chwyty: Ciesz się Królowo Anielska

 

 

Wykonanie: Ciesz się Królowo Anielska tekst

 

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź