Archanioł Boży Gabriel tekst

Archanioł Boży Gabriel tekst

Archanioł Boży Gabriel tekst

Archanioł Boży Gabriel tekst to piękna i poruszająca pieśń religijna, której autorstwo przypisuje się o. Kazimierzowi Szymonowi Sykulskiemu, polskiemu księdzu i kompozytorowi, działającemu w pierwszej połowie XX wieku. Pieśń ta nawiązuje do opisu spotkania archanioła Gabriela z Maryją, znanego z Ewangelii Łukasza.

Słowa pieśni przedstawiają scenę, w której anioł Boży Gabriel przychodzi do Maryi, aby zwiastować jej, że będzie matką Syna Bożego. Pieśń rozpoczyna się od wiersza: „Archanioł Boży Gabriel posłany z nieba przez Pana, do Maryi przyszedł dziś i o Bożym Synu jej powiadomił”. Słowa te odwołują się do fragmentu Ewangelii, w którym opisane jest spotkanie Maryi z archaniołem: „Posłano anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, imieniem Józef, z domu Dawidowego; a imię Panny: Maryja” (Łk 1,26-27).

Pieśń ta odnosi się również do wydarzenia, które miało miejsce w dniu Zwiastowania Pańskiego, czyli 25 marca, kiedy to Maryja przyjęła zgodnie z wolą Bożą swoje powołanie i stała się Matką Jezusa. Słowa „Amen, powiedziane jest, w dzień dziś światu zbawienie znalazłszy, Maryja Jezusa urodzi i świat zbawi się” odnoszą się do nadziei na zbawienie, które niesie ze sobą narodzenie Jezusa Chrystusa.

Pieśń Archanioł Boży Gabriel to także wezwanie do modlitwy do archanioła Gabriela, którego rola w historii zbawienia jest bardzo ważna. Według chrześcijańskiej tradycji, to on przyniósł Maryi zwiastowanie o narodzeniu Syna Bożego, a także zwiastowanie Janowi Chrzcicielowi o narodzeniu Jezusa. W pieśni słyszymy słowa: „Gabrielu, Archaniele, módl się za nami do Boga, abyśmy zasłużyli na obietnice Chrystusowe”.

Pieśń ta jest często wykonywana podczas uroczystości kościelnych, zwłaszcza w czasie okresu Adwentu, gdyż nawiązuje do wydarzenia, które jest jednym z najważniejszych momentów w historii zbawienia. To właśnie w czasie Adwentu, który rozpoczyna się czterech tygodni przed Bożym Narodzeniem, przygotowujemy się do przyjścia Chrystusa na świat i oczekujemy na Jego narodzenie.

Tekst Pieśni: Archanioł Boży Gabriel

Archanioł Boży Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k’Niej

Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna sromięźliwa,

Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości.
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Marya,
Najszczęśliwszaś Panno miła,

Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna”.

„Jezus, nazwiesz Imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego,
„Wielki z strony człowieczeństwa
A niezmierny z strony Bóstwa,

Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego”.

„A jakożby to mogło być,
Jęła Panna k’niemu mówić,
Ja nie chcę męża nigdy znać”.
Jął jej Anioł tak powiadać :

Iż Duch. Święty z Swej miłości
Sprawi to w Tobie w czystości.

Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
„O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,

Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego”.

By chlej, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej
Ze krwie czystego serca Jej,

Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu

Dziękujmy w uniżoności
Za ten cud Jego miłości.

Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś tak w wielkiej łasce Jego,
Módl się do Pana za nami
I do tej Najświętszej Panny,

Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z Nim królowali.

Chwyty Archanioł Boży Gabriel tekst

Chwyty: Archanioł Boży Gabriel

[Intro]
C G Am F
C G Am F

[Refren]
C G Am F
Archanioł Boży Gabriel,
C G Am F
posłany z nieba wielbić Cię,
C G Am F
i Maryję, Panie, pozdrawiać,
C G Am F
życie radością napełniać.

[Zwrotka 1]
C G Am F
Maryja w ciszy słuchała go,
C G Am F
anioł z wiadomością Bożą przyszedł,
C G Am F
wysłuchaj naszych próśb, o Panie,
C G Am F
niech w nas zapanuje pokój Twój.

[Refren]
C G Am F
Archanioł Boży Gabriel,
C G Am F
posłany z nieba wielbić Cię,
C G Am F
i Maryję, Panie, pozdrawiać,
C G Am F
życie radością napełniać.

[Zwrotka 2]
C G Am F
Maryja była pełna łaski,
C G Am F
w Bogu zawsze swoją nadzieję miała,
C G Am F
pomóż nam, Maryjo, trwać w wierze,
C G Am F
byśmy Twojemu Synowi służyli.

[Refren]
C G Am F
Archanioł Boży Gabriel,
C G Am F
posłany z nieba wielbić Cię,
C G Am F
i Maryję, Panie, pozdrawiać,
C G Am F
życie radością napełniać.

[Zwrotka 3]
C G Am F
Maryja – Matka Twego Syna,
C G Am F
uważaj na nas, jak na swoje dzieci,
C G Am F
błagamy, Maryjo, o Twoją opiekę,
C G Am F
byśmy zawsze byli w Tobie i w Synu.

[Refren]
C G Am F
Archanioł Boży Gabriel,
C G Am F
posłany z nieba wielbić Cię,
C G Am F
i Maryję, Panie, pozdrawiać,
C G Am F
życie radością napełniać.

[Outro]
C G Am F
C G Am F
C G Am F
C G C

Wykonanie Archanioł Boży Gabriel tekst

Wykonanie Utworu: Archanioł Boży Gabriel

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź