Anioł Pański tekst

Anioł Pański tekst

Anioł Pański tekst

Pieśń Anioł Pański tekst jest jednym z najważniejszych utworów w tradycji katolickiej. Śpiewana jest w kościele w czasie mszy świętej oraz różnych nabożeństw, zwłaszcza tych poświęconych Matce Bożej. Tekst pieśni pochodzi z Ewangelii Łukasza i opisuje scenę, w której anioł Gabriel przynosi wieść o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Pieśń ta ma ważne znaczenie duchowe dla wielu osób, a jej słowa i melodia wciąż inspirują do głębszej refleksji nad wiarą.

Pierwsza zwrotka „Anioła Pańskiego” odwołuje się do słów, jakie wypowiedział anioł do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Te słowa są wersetem biblijnym, a jednocześnie pozdrowieniem, jakie stosowane jest w języku polskim. Maryja, która stała się matką Jezusa, jest tu przedstawiona jako osoba pełna łaski, czyli szczególnego daru Bożego. W kolejnych wersach pieśni podkreśla się, że Maryja jest błogosławiona, a jej macierzyństwo stanowi źródło radości dla całego świata.

Drugą zwrotkę „Anioła Pańskiego” rozpoczyna fragment „Oto poczęłaś i porodzisz Syna”. Anioł Gabriel przynosił Maryi wieść o tym, że zostanie matką Syna Bożego, a te słowa odnoszą się właśnie do tej zapowiedzi. Zdanie to jest jednocześnie wyznaniem wiary w to, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym. W dalszej części tej zwrotki podkreśla się, że Chrystus będzie królem wiecznym i że jego królestwo nigdy nie zginie.

Trzecia zwrotka „Anioła Pańskiego” zawiera fragment, w którym Maryja wyraża swoją zgodę na plan Boży: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Słowa te stanowią przykład bezwarunkowej wiary i zaufania Bogu. Maryja uznaje, że plan Boży jest najlepszy i gotowa jest podporządkować się jego woli. W tej zwrotce pojawia się również werset: „I Słowo ciało przyjęło”, co oznacza, że Syn Boży narodził się jako człowiek, stając się jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

Czwarta zwrotka „Anioła Pańskiego” odwołuje się do tego, że Jezus Chrystus narodził się po to, aby zbawić ludzi.

Anioł Pański tekst Angelus Domini

Anioł Pański tekst (łac. Angelus Domini) lub Pozdrowienie Anielskie – katolicka modlitwa maryjna, której przedmiotem jest rozważanie zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela i wcielenia Jezusa Chrystusa.

W zależności od lokalnych zwyczajów odmawiana jest o godz. 6.00, 12.00 i 18.00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to należy odmawiać Regina Coeli. W Watykanie niedzielna modlitwa Anioł Pański jest zwyczajowo celebrowana przez papieża i związana jest z krótką katechezą oraz błogosławieństwem.

Tekst Modlitwy: Anioł Pański

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
V. Oto ja Służebnica Pańska.
R. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
V. A Słowo Ciałem się stało.
R. I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Chwyty Anioł Pański tekst

Chwyty: Anioł Pański

[Intro]
C G Am F

[Refren]
C G Am F
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
C G Am F
I poczęła z Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo

[Strofa 1]
C G Am F
Oto ja Służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego
C G Am F
Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo

[Refren]
C G Am F
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
C G Am F
I poczęła z Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo

[Strofa 2]
C G Am F
A Słowo Ciałem się stało, I zamieszkało między nami
C G Am F
Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo

[Refren]
C G Am F
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
C G Am F
I poczęła z Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo

[Strofa 3]
C G Am F
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
C G Am F
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
C G Am F
Módlmy się, módlmy się

[Refren]
C G Am F
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
C G Am F
I poczęła z Ducha Świętego, Zdrowaś Maryjo

[Outro]
C G Am F

Wykonanie Anioł Pański tekst

Wykonanie: Anioł Pański

Dziękuję, że jesteś z nami i pomagasz nam się rozwijać, jeśli podoba Ci się to co robimy prosimy Cię o wsparcie, zajrzyj również nasz kanał na Youtube, bądź bliżej i kliknij subskrybuj. Warto %również zobaczyć listę pieśni i modlitw, a %także zapoznaj się bliżej Świętym i Błogosławionym, których może jeszcze nie znasz.

4.7/5 - (20 głosów)
ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (3)

3 opinie

 1. Waldek

  Wpis wspaniale ukazuje głęboką duchową wartość pieśni „Anioł Pański”. Tekst tej modlitwy przypomina nam ważne chwile w historii chrześcijaństwa, kiedy anioł Gabriel zwiastował Maryi narodzenie Jezusa. To piękne wyznawanie wiary wciąż porusza serca wiernych, a jej regularne odmawianie jest duchowym momentem refleksji i zbliżenia do Boga.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 2. Boldi

  Artykuł wspaniale przybliża znaczenie i kontekst modlitwy „Anioł Pański”. To nie tylko sekwencja słów, lecz głęboka refleksja nad wydarzeniami biblijnymi. Pieśń ta łączy wiarę w Boże działanie w historii z naszym codziennym życiem i jest kontynuacją duchowego dialogu między aniołem a Maryją. Jej odmawianie to inspirujący sposób na pielęgnowanie ducha modlitwy i medytacji.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię
 3. Bonek

  Modlitwa „Anioł Pański” to dla mnie nie tylko religijna praktyka, ale również głębokie źródło spokoju i otuchy. Jej słowa przypominają, że Bóg zawsze jest obecny w moim życiu, gotów do zwiastowania nowych możliwości i przewodzenia w trudnych chwilach. Odmawianie tej modlitwy to dla mnie moment refleksji nad moją wiarą i zaufaniem Bogu, której potrzebuję w dzisiejszym zglobalizowanym i często chaotycznym świecie.

  Odpowiedz LUBIĘ NIE lubię

Zostaw odpowiedź