Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie tekst

Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie tekst

Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie tekst

Anielski Chór Pasterzom Ogłasza Zbawienie tekst: Głębia i Symbolika Kolędy

Kolęda „Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie” to wzruszający utwór, który przedstawia historię narodzin Jezusa Chrystusa oraz głęboki sens Bożego Narodzenia. Przez swoje słowa, melodię i symbolikę, ta kolęda przekazuje wiernym przesłanie nadziei, miłości i odkupienia.

Treść i Interpretacja

  1. Zwiastun Boskiego Słowa: Pierwsza zwrotka przypomina o aniołach, którzy zwiastowali pasterzom narodzenie Jezusa, spełniając obietnice dane ludzkości przez Boga.
  2. Cierpienie i Odkupienie: Druga zwrotka podkreśla pokorę i cierpienie Jezusa, który narodził się w ubóstwie i zakończył swoje życie na krzyżu, aby odkupić ludzkość.
  3. Pienie Dziękczynne i Ofiara: Trzecia zwrotka zachęca do śpiewania hymnów dziękczynnych i składania ofiar jako wyraz wdzięczności za dar zbawienia.
  4. Obietnica Życia Wiecznego: Ostatnia zwrotka mówi o obietnicy wiecznego życia i błogosławieństwa, które Jezus przynosi wiernym, pokonując grzech i śmierć.

Muzyka i Styl

Kolęda ta często wykonywana jest z uroczystym i refleksyjnym akompaniamentem, co podkreśla jej sakralny charakter. Melodia jest łagodna, ale pełna głębi, co pozwala wiernym skupić się na duchowym znaczeniu Bożego Narodzenia.

Znaczenie w Tradycji

„Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie” jest kolędą, która od wieków wzrusza i inspiruje wiernych. Przypomina o uniwersalnym przesłaniu Bożego Narodzenia, które jest świętem miłości, nadziei i odkupienia.

Podsumowanie

Kolęda „Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie” jest pięknym przypomnieniem o głębokim znaczeniu narodzin Chrystusa. Przez swój tekst i melodię, przenosi wiernych w czas i przestrzeń pierwszego Bożego Narodzenia, przypominając o miłości Boga do ludzkości oraz o obietnicy zbawienia i życia wiecznego.

Tekst Kolędy: Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie

Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie,
Zwiastując im Boskiego słowa wypełnienie;
Że w szopie z czystej Panny nasz Zbawca się narodził,
By nas dziedziców nieba z więzów oswobodził.

W niedoli i ubóstwie Pan nieba przychodzi,
On tym cierpieniem nędzy nam wszystko osłodzi.
Jak leżąc płacze w żłóbku, tak i na krzyżu skona,
Miłości cudem odkupienia On dokona.

Więc nućcie wdzięczne pienia Dzieciątku, pasterze,
I nieście wasze dary w uprzejmej ofierze:
Z uśmiechem przyjmie miłym. On z nocnych nas ciemności
Wywiedzie na dzień jasny w niebios kraj światłości.

Da żywot łaski wiernym, da błogosławieństwo,
Wysługą męki zniesie grzechowe przekleństwo,
Na to się teraz zniżył do tak błahego żłobu,
By nas od śmierci zbawił i podwyższył z grobu.

 

Chwyty: Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie

 

 

Wykonanie: Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie tekst

 

 

Dziękuję, że jesteś z nami, jeśli podoba Ci się to co robimy, wesprzyj nas, zobacz również nasz kanał na Youtube i kliknij subskrybuj. Zobacz również listę pieśni i modlitw, a także przyjrzyj się bliżej Świętym i Błogosławionym.

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź